Nové bezbariérové tramvaje 2015
Vývoj

Dne 6. 11. 2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení o zakázce s názvem „Dodávka nových bezbariérových tramvají 2014-2015“. Poprvé tedy mělo jít o nová vozidla, ačkoliv dle popisu zakázky bylo zřejmé, že se alespoň částečně mělo jednat o vozidla koncepce částečně nízkopodlažní. Zakázka na dodávku nových vozů se přesněji týkala 9 článkových vozů délkové kategorie do 23 metrů a 8 sólo vozů délkové kategorie do 16 metrů, které měly být dodány během roku 2015. Předpokládaná hodnota této zakázky byla rovna 500 milionům Kč bez DPH. Tato zakázka však byla dne 22. 1. 2014 zrušena z důvodu přijetí pouze jedné nabídky na tuto dodávku.

Nová zakázka byla ve Věstníku veřejných zakázek oznámena dne 5. 3. 2014, přičemž oproti té původní zrušené na konci ledna roku 2014 došlo k několika změnám. Předně byla zakázka rozdělena do dvou částí a došlo také ke změnám v počtu poptávaných vozidel.

První část se týkala dodávky 10 ks nových nízkopodlažních bezbariérových tramvají do 23m délky, přičemž předpokládaná hodnota této části zakázky je 350 000 000 Kč bez DPH, tedy 35 000 000 Kč bez DPH za jeden vůz. Druhá část pak zahrnovala dodávku 10 ks nových sólo nízkopodlažních bezbariérových tramvají do 16m délky v celkové hodnotě 230 000 000 Kč bez DPH, což znamená 23 000 000 Kč bez DPH za jeden vůz. Dopravní podnik Ostrava a.s. tak měl získat 20 nových tramvají, přičemž zejména ta středněkapacitní, tedy vozidla délkové kategorie do 23 metrů, jsou po změnách v březnu roku 2013 velice potřebná.

I to však nebyl konec. Dne 2. 7. 2014 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno oznámení o zrušení části veřejné zakázky týkající se středněkapacitních tramvají. To již předznamenalo další vývoj ve věci výběrového řízení na dodávku nových tramvajových vozidel.

Výběrové řízení

Dne 17. 7. 2014 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení o zakázce s názvem „Dodávka nových bezbariérových tramvají 2015“. Zakázka se týká dodávky 10 ks nových bezbariérových tramvají do 25 m délky a 5 ks nových velkokapacitních bezbariérových tramvají do 33 m délky. Celková předběžná hodnota zakázky byla stanovena na 580 mil. Kč bez DPH, přičemž 350 mil. Kč připadne na vozy do 25 m délky (35 mil. Kč za vůz) a zbylých 230 mil. Kč na vozy do 33 m délky (46 mil. Kč za vůz).

Nové tramvaje měly být dodány do konce roku 2015, přičemž část finančních prostředků na ně měla být získána z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013. V souvislosti s tím si Dopravní podnik Ostrava a.s. vyhradil právo neodebrat všechny výše zmíněné vozy v případě, že nezíská finanční prostředky na jejich pořízení. Tato situace mohla nastat v případě, kdyby tento projekt nebyl ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko podpořen. V tomto případě DPO nemusel odebrat až 4 vozy v délkové kategorii do 33 m a 2 vozy v délkové kategorii do 25 metrů.

Problematickým se však stal termín dodání vozidel. 14 měsíců, tedy doba stanovená jako doba trvání zakázky, byla poměrně krátká na výrobu a dodávku nových tramvají. Z tohoto důvodu se tak do výběrového řízení přihlásil pouze jeden výrobce, což znamenalo zrušení této soutěže, což bylo ve Věstníku veřejných zakázek publikováno dne 8. prosince 2014.

Jak měly nové tramvaje vypadat?

Nové tramvaje měly být jednosměrné, přičemž nízkopodlažní plocha měla tvořit minimálně 70 % užitné plochy pro cestující. Sedadla pro cestující měla vycházet z nedávno proběhlé ankety. Vozidla měla být také vybavena mechanicky výklopnou či výsuvnou plošinou určenou pro imobilní cestující. Okna měla být s posuvnými částmi, přičemž podstatnou novinkou pro cestující veřejnost mělo být vybavení tramvají klimatizací prostoru pro cestující. Dveře měly být předsuvné, doplněné o možnost automatického zavírání po ukončení výstupu, resp. nástupu cestujících. Požadavky na informační systém připouštěl u vnějších panelů jak provedení DOT-LED, tak čistě LED. Boční panely měly být oboustranné, vybavené na vnitřní straně zobrazovačem informací o trase, sledu zastávek a dalších informacích a to buď v provedení vakuofluorescenčním (již u DPO využíváno) nebo v provedení LCD. Novinkou mělo být vybavení vozidla oboustrannými monitory umístěnými pod střechou vozidel v nízkopodlažní části, které měly zobrazovat informace o trase linky, následujících zastávkách a další potřebné informace. V případě vozidel do 25 metrů délky měl být umístěn jeden monitor, v případě vozidel do 33 metrů délky pak monitory dva. Vozidla měla být vybavena taktéž elektronickou kurzovkou. Novinkou měl být taktéž panel zobrazující číslo linky na levé straně vozidla ve směru jízdy za kabinou řidiče.

Vozidla měla vybavena otočnými či dynamicky otočnými podvozky, elektrickou výzbrojí na bázi IGBT tranzistorů s možností rekuperace, přičemž polopantograf měl být umístěn nad prvním podvozkem. Novinkou měla být taktéž výbava vozidla systémem mazání okolků, což přispívá ke kvalitnější a méně hlučné jízdě. Další údaje naleznete v přiložené tabulce.

  středněkapacitní vysokokapacitní
délka 25 m 33 m
šířka 2,45 - 2,6 m
maximální konstrukční rychlost 70 km/h - 80 km/h
obsaditelnost při 5os/m2 min 130 osob min 220 osob
počet míst k sezení min 30 % z obsaditelnosti

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. prosince 2014

Toplist