KT8D5

1993 - Druhý prototyp vozů KT8D5 projíždí po ul. 28. října. | | honzazfr

Po neúspěchu několika typů tramvají si začaly tehdejší úřady v 80. letech 20. století uvědomovat, že tehdy masově vyráběné vozy T3SUCS, jejichž první vzorek vyjel do ulic již v roce 1960, nemohou vyhovět moderní době. Na prknech konstruktérů ČKD tak vznikla řada tramvají sestávající se jak z tzv. sólo vozů, tak z vozů článkových, a to jak dvou, tak tříčlánkových. Stát však tehdy nařídil výrobu nejsložitějšího typu vozu, což představovalo obousměrný tříčlánkový vůz se vzdáleností otočných čepů podvozků 7500 mm. Zrodil se tak typ KT8D5. Samozřejmostí té doby již byla také tyristorová výzbroj TV3. Problémem, se kterým se do té doby nikdo v tehdejším Československu nesetkal však byla větší vzdálenost otočných čepů podvozků a dveře v bočnici v jedné rovině. Tyto "změny" totiž způsobily větší vybočování skříně vozu z do té doby běžně používaného průjezdného průřezu vozu T3. Ostrava však byla podobným peripetiím ve větší míře ušetřena, jelikož se zde do poloviny 80. let běžně vyskytovaly širší dvounápravové vozy, se kterými ostravská tramvajová síť počítala. I tak však dnes existuje v Ostravě několik míst, které svými parametry neumožňují potkávání vozů v některých obloucích.

První vůz KT8D5 se v Ostravě objevil v roce 1988, přičemž šlo o původně druhý prototyp tohoto typu vozů ev.č. 0019, který měl sloužit výcviku řidičů a seznámení se s novým typem tramvají. Vůz byl vyroben v roce 1984 a oproti svým nástupcům měl mnoho odlišností. Vůz získal ev.č. 1500 a zařazen byl k 6.2.1989.

Pro rok 1989 byla ostravskému dopravnímu podniku přiřčena 15kusová dodávka nového typu tramvaje. Problémem se však staly dodávky kompletních tramvají, které nešly kvůli délce vozů realizovat. Vozy tak byly dodávány po jednotlivých článcích a s těžkostmi zkompletovány a uvedeny do provozu až na počátku roku 1990, přesněji v lednu a únoru. Pro rok 1990 byla pro tehdejší DPMO odsouhlasena dodávka dalších 21 kusů vozů KT8D5, která však byla kvůli problémům s kompletací předchozí série odřeknuta. DPO tak celkem získal 16 vozů KT8D5 včetně jednoho prototypu.

Ani vozům KT8D5 se jako ve většině ostatních provozů nevyhnula modernizace. Odlišně od všech ostatních měst však byla zvolena modernizace formou zjednosměrnění těchto obousměrných vozů s výměnou středního článku za nízkopodlažní. Modernizace započaly roku 2003. Vozy pak po modernizaci vyjížděly v tomto pořadí:

 • rok 2003 ... 1510
 • rok 2004 ... 1500, 1502, 1504, 1514
 • rok 2005 ... 1503, 1505, 1506, 1512
 • rok 2006 ... 1511
 • rok 2007 ... 1501, 1513
 • rok 2008 ... 1507, 1509, 1515
 • rok 2010 ... 1508 (v procesu modernizace)

Z uvedeného seznamu lze v prvních letech modernizací vysledovat určitou zákonitost. Byly zásadně modernizováno vozy se sudými evidenčními čísly. Není to náhoda. V tuto dobu se totiž uvažovalo, že část vozového parku tramvají KT8D5 bude modernizováno do podoby obousměrné, avšak s většinou sedadel v jednom směru a s menším počtem dveří na jedné straně. Tento návrh byl však později s vysvětlením nízkého využití "obousměrnosti" smeten ze stolu a všechny vozy KT8D5 modernizováný do jednosměrné podoby s typovým označením KT8D5R.N1.

Roku 2006 (20. listopadu - 24. listopadu 2006) se však stalo nízké využití "obousměrnosti" minulostí, když musely být obousměrné vozy KT8D5 využity při výluce na jednokolejné tramvajové trati Vřesinská - Zátiší. Tehdy existovaly ještě 4 obousměrné vozy KT8D5 ev.č. 1507, 1508, 1509 a 1515. Dalším dnem, kdy si obosměrné vozy "užily" své obousměrnosti byla sobota 6. září 2008, kdy byla tehdy již osamocená KT8D5 ev.č. 1508 nasazena opět na trati do Zátiší, přičemž jí vypomáhal již vůz VarioLF3/2 ev.č. 1651.

Již tehdy však bylo zřejmé, že i poslední obousměrný vůz KT8D5 ev.č. 1508 neunikne spárám modernizace. Během posledního čtvrtletí již vůz trpěl mnoha poruchami a opravována byla čistě s vidinou toho, že "to nějak vydrží" do modernizace. Poslední nasazení vozu ev.č. 1508 do provozu před modernizací se odehrálo 22. prosince 2008. V únoru pak byl vůz odeslán do ústředních dílen na modernizaci.

Zajímavou kapitolou je též vyměňování článků mezi jednotlivými vozy. Ani těmto vozům se nevyhýbaly nehody a v určitých případech také s dosti vysokými poškozeními jednotlivých vozů. Roku 2002 došlo k velké nehodě vozu ev.č. 1515 u zastávky Vítkovice vysoké pece. "A" článek byl při nehodě prakticky zničen. Bylo tak nutno hledat náhradu. Zničený "A" článek vozu ev.č. 1515 byl nahrazen "A" článkem vozu ev.č. 1502, který se chystal na modernizaci. Místo "A" článku vozu ev.č. 1502 byl při modernizaci dosazen původně "B" článek vozu ev.č. 515 košického dopravního podniku. Vůz ev.č. 1515 se však stal opět účastníkem nehody, kdy mu byl opět zcela zničen "A" článek (tedy původní "A" článek vozu ev.č. 1502). Jelikož se tehdy chystal na modernizaci vůz ev.č. 1513, získal vůz ev.č. 1515 jeho "A" článek, přičemž vůz ev.č. 1513 se od té doby honosí "A" článkem vozu ev.č. 1515. Vůz ev.č. 1515 se pak stal účastníkem nehody i do třetice 10.4.2007. Jakými články se vlastně dnes vozíme v jednotlivých vozech?

 • 1502 ... (A) 515 + (C)1502 + (B)1502
 • 1513 ... (A)1502 + (C)1513 + (B)1513
 • 1515 ... (A)1513 + (C)1515 + (B)1515

Tak jako jiné novější typy tramvají začaly také vozy KT8D5 procházet stupni oprav, při níž dochází k úpravám interiéru a k lakování vozu do laku dle nového barevného schématu

Prvním vozem, který prošel uvedenými úpravami byl vůz ev. č. 1504, který do provozu s cestujícími vyjel po provedených úpravách v září roku 2018. Vůz je vybaven celovozovým lakováním v modré barvě s černými dveřmi a bílým reflexním proužkem po obvodu karoserie. V interiéru obdržela původní sedadla nový modrý koženkový potah, madla zůstala ve žluté barvě. Dveře jsou při pohledu z interiéru také modré.

V listopadu roku 2018 vyjel do provozu s cestujícími další z upravených vozů ev. č. 1503, který se v interiéru shoduje s vozem ev. č. 1504, avšak v exteriéru obdržel odlišné rozvržení barevných ploch. Oproti vozu ev. č. 1504 je tak vůz ev. č. 1503 doplněn černým lakováním okolo oken až po střešní partie vozu.

V květnu roku 2019 se pak v provozu s cestujícími objevil další vůz vyvedený v pravděpodobně již konečném verzi interiérových i exteriérových úprav, vůz ev. č. 1505. Tento vůz byl oproti vozu ev. č. 1503 navíc nově vybaven nerezovými madly v interiéru. Shodně je od července 2019 vybaven také vůz ev. č. 1508.

V současné době DPO disponuje šestnácti vozy KT8D5R.N1, přičemž jsou všechny dislokovány ve vozovně Moravská Ostrava a vypravovány na její linky, převážně pak na jejich standardní linku č. 2, případně na garantované nízkopodlažní kurzy na ostatních linkách, vypravované touto vozovnou.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. července 2019