Výpomoc ostravského DP v Košicích

Dopravný podnik mesta Košice se již před několika týdny dostal do nezáviděníhodné situace, kdy mu začali pro výpravu chybět nejen řidiči, což je však bohužel trend, ale také provozuschopná vozidla. Situace navíc byla zhoršena výlukou tramvajového provozu na několika tramvajových tratích. V úterý 21. 9. 2021 pak dopravce dokonce musel zveřejnit seznam nevypravených spojů na téměř všech páteřních a také špičkových autobusových linkách.

Dopravný podnik mesta Košice tak společně s městem Košice začal hledat řešení překlenutí tohoto negativního stavu, přičemž se porozhlédl také po možnosti pronájmu či výpůjčky autobusů od jiných dopravců. Kromě dopravců sídlících v okolí města Košic (DZS - M.K.Trans s.r.o. - MHD Humenné a Michalovce) měli být osloveni také dopravci provozující MHD v partnerských městech Košic, přičemž se dle imhd.sk jednalo minimálně o města Wuppertal a Ostrava.

 | 16. listopadu 2010 | Marek Beneš  | 29. listopadu 2010 | Martin Večeřa Autobus Solaris Urbino 12 ev. č. 7733 odbavuje cestující na lince č. 37 v zastávce Svinov mosty h.z. | 22. prosince 2012 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7729 zajišťuje náhradní dopravu během výluky z důvodu výstavby jednokolejné dočasné trati na Mostě Mládeže. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 nasazený na linku náhradní dopravy opouští uzel Hulváky | 4. července 2020 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7735 míří ze Lhotky do Hošťálkovic | 18. ledna 2021 | Petr Bystroň
vozy určené pro výpomoc v Košicích

V případě Ostravy se hovořilo o pronájmu vozů Solaris Urbino 12 ev. č. 7729, 7732, 7733, 7735, 7737, Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 a Solaris Urbino 18 ev. č. 7805. Dlouhou dobu však v registrech smluv tato nefigurovala. Všechny 12metrové vozy byly součástí série vozů nabízené DPO k odprodeji, které se však odprodat nepodařilo.

Smlouva o pronájmu byla nakonec uzavřena dne 19. 10. 2021 a na webových stránkách košického DP zveřejněna následující den. Datum účinnosti smlouvy byl stanoven na 21. 10. 2021. Smlouva je platná do konce letošního roku a jejím obsahem je pronájem všech výše uvedených vozů. Nájemné dle smlouvy činí 12 Kč/km bez DPH v případě vozů Solaris Urbino 12, resp. 18 a 19 Kč/km bez DPH v případě vozu Solaris Urbino 15.

Všech 7 pronajatých autobusů se vydalo do Košic v neděli 24. 10. 2021. Následující pondělí 25. 10. 2021 vydal Dopravní podnik Ostrava a.s. tiskovou zprávu týkající se této věci.


video z převozu, youtube kanál Zedol si parku
Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 následovaný vozem Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 po příjezdu do Košic | 24. října 2021 | Ivan Lukáč Vozy Solaris Urbino 12 určené pro výpomoc v Košicích již na místě | 24. října 2021 | Ivan Lukáč
vozy po příjezdu do Košic, zdroj: Ivan Lukáč

To však nejsou všechna vozidla původem z Ostravy, která se v Košicích vyskytla. Dopravce DZS - M.K.Trans s.r.o. totiž do Košic pronajal mimo jiných také vůz EČV HE-620CD, což je původní ostravská Karosa B932E ev. č. 6515. Ta v Košicích obdržela ev. č. 8902.

Interiér vozu Karosa B932E ev. č. 8902 v Košicích (původně vůz ev. č. 6515) | 23. října 2021 | Jakub Hranický Vůz Karosa B932E původního ostravského ev. č. 6515 v garážích Hornádska v Košicích | 23. října 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu Karosa B932E ev. č. 8902 v Košicích (původně vůz ev. č. 6515) | 23. října 2021 | Jakub Hranický
Vůz Karosa B932E původního ostravského ev. č. 6515, garáže Hornádska

Ostravské autobusy po převozu do Košic obdržely také košická evidenční čísla. Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 tak v Košicích obdržel ev. č. 8905, vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 košické ev. č. 8906, vozy Solaris Urbino 12 ev. č. 7729, 7732, 7733, 7735 a 7737 pak ev. č. 8907 - 8911. Za říjen roku 2021 toho však autobusyy moc nenajezdily, prakticky se dle smlouvy jednalo pouze o převoz výše uvedených autobusů z Ostravy do Košic. Celková částka, kterou košický dopravní podnik tomu ostravskému zaplatil za pronájem autobusů v říjnu roku 2021, pak činila 34 749 Kč.

Prvně se do provozu s košickými cestujícími podíval vůz ostravského ev. č. 7805, stalo se tak ve středu 17. 11. 2021. Ve čtvrtek 18. 11. 2021 se pak v košických ulicích objevil také vůz ev. č. 7630. V listopadu roku 2021 pak do košických ulic žádný další z pronajatých vozů nevyjel. Oba autobusy ujely v košickém provozu celkem 1688 km a košický DP tak za jejich pronájem uhradil částku 26 465 Kč.

Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 projíždí košickou ulicí Lúčna | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Ostravský Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 se svým košickým kolegou v obratišti Nemocnica Šaca | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 v obležení košických vozů SOR | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 7630 v Košicích | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Dveře vozu 7630 v Košicích | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 7630 v Košicích | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický
Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 v košickém provozu, zastávka Nemocnica Šaca a okolí

Pět ostravských vozů Solaris Urbino 12 ev. č. 7729, 7732, 7733, 7735 a 7737 se pak do Ostravy navrátilo v neděli 19. 12. 2021. Vozy Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 s košickým ev. č. 8905 a vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 košického ev. č. 8906 však v Košicích zůstaly. Pro část měsíce ledna roku 2022 pak byl uzavřen dodatek smlouvy právě pro uvedené dva velkokapacitní vozy, které se do Ostravy navrátily v neděli 16. 1. 2022.


video z převozu vozů Solaris Urbino 12 zpět, youtube kanál Zedol si parku

Prosinec roku 2021 tak byl opětovně ve znamení provozu pouze vozů Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 s košickým ev. č. 8905 a Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 košického ev. č. 8906. Vůz ev. č. 7805 však najel pouze 128 km, vůz ev. č. 7630 pak 2036 km. Ostatní autobusy Solaris Urbino 12 pak v měsíci prosinci najely pouze kilometry odpovídající převozu zpět do Ostravy. Košický DP tak za prosinec zaplatil DPO celkem 63 608 Kč.

V polovině února roku 2022 zveřejnil server zdopravy.cz článek, který popisoval, že nadále pokračují rozhovory DPMK a DPO o odkupu některých autobusů, přičemž se předpokládá, že dojde k odprodeji 2 vozů Solaris Urbino 18, resp. 1 vozu Solaris Urbino 15. Více k tomuto tématu naleznete v samostatném článku.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. února 2022

Toplist