Škoda 26Tr

Vůz 3715 v obratišti Sokola Tůmy. | 14. dubna 2009 | Martin Večeřa

Během listopadu roku 2009 byla Dopravním podnikem Ostrava a.s. zadána zakázka na dodávku tří 12metrových a jednoho 18metroveho kloubového trolejbusu. Zakázku získala společnost Škoda Electric se svými typy 26Tr Solaris a 27Tr Solaris. Hodnota celé zakázky činila 42 660 000 Kč, přičemž část částky byla uhrazena pomocí strukturálních fondů EU. Více v odkaze.

12metrový nízkopodlažní vůz Škoda 26Tr Solaris vychází z karoserie výrobce Solaris Bus & Coach, přičemž trakční výzbroj dodala Škody Electric. Narozdíl od vozu Škoda 27Tr Solaris byly vozy 26Tr z první dodávky (ev. č. 3715 - 3717) kompletovány přímo v trolejbusové vozovně ostravského DP. Karoserie pro vozy ev.č. 3715 a 3716 dorazily do Ostravy 1. 2. 2010. Karoserie pro poslední vůz dorazila až během začátku června 2010. Vůz ev.č. 3715 byl poprvé nasazen do provozu s cestujícími ve čtvrtek 8. dubna 2010, vůz 3716 pak o 3 dny později 11. dubna. Nejdelší dobu si museli cestující počkat na třetí vůz dodávky ev.č. 3717, který byl do provozu prvně nasazen dne 8. září 2010.


První vůz dodávky pro roky 2011 a 2012 byl do provozu s cestujícími nasazen 19. dubna 2011, přičemž získal ev. č. 3718. 1. července 2011 byl následován již druhým vozem dodávky, ev. č. 3719. Třetí vůz dodávky pro rok 2011, ev. č. 3720, byl do provozu s cestujícími zařazen v pondělí 26. září 2011. Celkově poslední vůz objednávky ev. č. 3721 byl zařazen dne 1. října 2011.


Další soutěž na dodávku trolejbusů vypsal DPO 5. 3. 2014. Jejím výhercem se stala společnost Škoda Electric, která tak do Ostravy dodala dalších 6 nových vozů Škoda 26Tr Solaris a také 6 vozů Škoda 27Tr Solaris, a to za celkovou částku 144 750 000 Kč bez DPH. Vozy byly spolufinancovány prostředky EU z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Tyto vozy (ev. č. 3722 - 3727) mají oproti těm již provozovaným mnoho novinek a to zejména v oblasti informování cestující veřejnosti. Vozy jdou stejně, jako nově dodávané tramvaje, vybaveny LED vnějšími informačními panely s diodami v jantarovém provedení doplněnými nově o panel informující o čísle linky, který je umístěn na levém boku vozidla ve směru jízdy. Boční panely jsou oboustranné, přičemž z vnitřní strany se nalézá LCD panel o úhlopříčce 19". Toto řešení umístění vnitřního LCD panelu se následně stalo nevhodným a v dalších dodávkách bylo nahrazeno řešením umístěným nad středovou uličkou. Vozy jsou vybaveny také vnitřními dvouřádkovými LED panely s diodami v červené barvě výrobce Bustec. Digitální zobrazovač kurzu je vyveden v LED provedení s diodami v bílé barvě.

Podstatnou novinkou však je vybavení nových vozů superkapacitory, které slouží zejména při rozjezdéch vozů a tím také k šetření elektrickou energií. Nabíjeny jsou při brzdění vozidla v případě, kdy není trakční síť schopna pojmout energii při rekuperaci. Ta by tak v případě nevybavení vozů superkapacitory byla mařena v odpornících.

První škoda 26Tr Solaris se superkapacitory při zkušebních jízdách v Plzni. Zde v zastávce CAN, Husova. | 26. března 2015 | Zdeněk Kresa Levá strana vozu Škoda 26Tr Solaris se superkapacitory a informačním panelem pro číslo linky na levém boku. | 26. března 2015 | Zdeněk Kresa

První vůz 26Tr Solaris z této dodávky, ev. č. 3722, byl společně s prvním vozem 27Tr Solaris vyroben přímo v Plzni s ohledem na to, že se jedná o první vozy vybavené superkapacitory. Ostatní vozy byly dokončovány v Ostravě.

Všechny vozy této dodávky byly zařazeny do provozu v průběhu června roku 2015.

První vůz Škoda 26Tr Solaris z dodávky pro rok 2015 ve svůj první den provozu přijíždí do zastávky Náměstí Svatopluka Čecha na kursu 106/103. | 9. června 2015 | Tomáš Hranický Škoda 26Tr Solaris ev. č. 3722 odbočuje ve svůj první den provozu s cestujícími z ulice 28. října do ulice Sokolské. | 9. června 2015 | Martin Večeřa Vůz Škoda 26Tr ev. č. 3722 přijíždí do zastávky Most M. Sýkory | 10. června 2015 | Martin Večeřa Vůz Škoda 27Tr Solaris z dodávky pro rok 2015 přijíždí do zastávky Konzervatoř. | 15. června 2015 | Tomáš Hranický


Prozatím poslední zakázku vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. v září roku 2016. Předmětem zakázky bylo kromě 2 kloubových vozů se superkapacitory taktéž 10 tzv. parciální trolejbusů. Vítězem zakázky se stala společnost Škoda Electric, která tedy dodá 2 vozy Škoda 27Tr a 10 vozů Škoda 26Tr. Novinkou u vozidel je právě jejich vybavení trakčními bateriemi dobíjenými z trolejového vedení jak při jízdě, tak při stání vozidla. Vozy by měly být při využití trakční energie z baterií schopny ujet vzdálenost 12 km, a to i v případě využití topení salónu pro cestující na 30 % jeho výkonu. Celková částka za část zakázky na 10 12metrových trolejbusů byla nakonec stanovena na 132 500 000 Kč bez DPH.

Pro cestující bude zásadní novinkou vybavení vozidel celovozidlovou klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Veškeré ostatní záležitosti budou již odpovídat standardu nastaveného v nedávných letech včetně výbavy vozidla informačním systémem či sedadly pro cestující.

Na konci října roku 2017 se v ulicích Plzně objevily první karoserie nových trolejbusů. Na první pohled upoutá nové barevné schéma ostravského dopravního podniku, kterým se budou kromě těchto trolejbusů honosit taktéž nové tramvaje STADLER NF2, autobusy Solaris Urbino 18 CNG, IV. generace či další nově dodaná vozidla.

Nový vůz Škoda 26Tr pro Ostravu v novém laku | 27. října 2017 | Zdeněk Kresa Nový vůz Škoda 26Tr pro Ostravu v novém laku | 27. října 2017 | Zdeněk Kresa Jeden z ostravských vozů 26Tr potkal při zkušební jízdě další z vozů, který míří na kompletaci. | 29. listopadu 2017 | Karel Šimána Pohled na zadní čelo a levý bok nového trolejbusu 26Tr a zároveň prvního ostravského vozu v novém městském laku. | 29. listopadu 2017 | Karel Šimána Škoda 26Tr v novém městském laku | 29. listopadu 2017 | Karel Šimána Další z ostravských vozů 26Tr v Plzni | 15. prosince 2017 | Karel Šimána

Dodávky nových vozů do Ostravy započaly v průběhu prosince roku 2017, prvního nasazení do provozu se dočkal vůz ev. č. 3732 v úterý 23. 1. 2018, kdy byl nasazen na oběh 110/1. Vyskytoval se tedy zejména na linkách č. 107 a 110 včetně nájezdových a sjezdových spojů linky č. 101. Vozy ev. č. 3734 a 3736 pak byly prvně do provozu s cestujícími nasazeny v pátek 26. 1. 2018 a to na kurzy 107/405 (vůz ev. č. 3734), resp. 107/103/203 (vůz ev. č. 3736).

Škoda 26Tr ev. č. 3732 po příjezdu do konečné zastávky Hranečník na vůbec prvním svém spoji s cestujícími | 23. ledna 2018 | Marek Beneš Škoda 26Tr ev. č. 3732 po příjezdu na lince 110 na konečnou zastávku Náměstí Republiky | 23. ledna 2018 | Marek Beneš Škoda 26Tr ev. č. 3732 vyčkává ve smyčce Náměstí Republiky odjezdu linky č. 110 | 23. ledna 2018 | Honza Orálek Změny zastihly při dodávce nových trolejbusů také informační systém, který dodala společnost BUSE a který již umožňuje zobrazovat také další potřebné informace | 23. ledna 2018 | Honza Orálek Interiér vozu ev. č. 3732 směrem od přední části vozidla | 23. ledna 2018 | Honza Orálek Interiér vozu ev. č. 3732 zdokumentovaný ze zadní části vozidla | 23. ledna 2018 | Honza Orálek


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. ledna 2018