Laminát končí...

Již v červenci 2013 dojezdila v provozu s cestujícími tramvaj K2G ev. č. 809. Tento vůz byl vyroben v roce 1968 a zařazen do provozu s cestujícími v Ostravě v květnu roku 1969. Vozidlo vybavené odporovou výzbrojí jezdilo nerušeně ostravskými ulicemi až do roku 1995, kdy bylo mimo jiné vlivem nutných úspor přistaveno k rekonstrukci na typ K2G společně s vozem ev. č. 808. Oba vozy získaly nově tyristorovou výzbroj TV8, avšak ostatní součásti vozů zůstaly nezměněny. Později vozidla obdržela informační systém BUSE nejdříve v kombinaci s jednosegmentovým panelem určeným pro čelo vozu, následně vyměněným za standard v podobě čtyřsegmentové verze tohoto panelu (r. 2006). Následující rok byly oba vozy vybaveny klimatizační jednotkou Trav-l-cool, což byla poslední větší změna na obou vozech.

Roky ubíhaly a oba vozy byly následně určeny k rekonstrukci na vozy VarioLF2. To by nebylo v ostravské tramvajové říši až tak nic prazvláštního, kdyby…
si každý z nás ve spojitosti s tramvajemi nevzpomenul na typická laminátová tramvajová sedadla. Oba vozy totiž byly posledními dvěma představiteli tramvajového vozového parku, kteří byli těmito sedadly vybaveni. První tramvaje osazené laminátovými sedadly vyjely do provozu s cestujícími již v roce 1963, byť se tehdy jednalo ještě o sedadla prototypová, dosazená za účelem zkoušek, jejichž tvar byl následně mnohokrát upravován. Sériově začala být laminátová sedadla do nových vozidel dosazována v polovině roku 1964, což také znamená, že všechny ostravské vozy T3, K2 a také oba prototypy kloubového vozu K1 jimi byly vybaveny. Typická laminátová sedadla byla dodávána do vozidel až do roku 1987, kdy byly zařazeny do provozu s cestujícími poslední tramvaje T3SUCS. Společně s rekonstrukcemi starších tramvají se však typická sedadla ocitla také ve vozidlech, která jimi z výroby osazena nebyla. Můžeme jmenovat například vozy T2 rekonstruované na typ T2R, vozy T2, které prošly pouze GO, ale také některé vozy typu T1.

808 Interiér vozu K2G ev. č. 808. | 13. června 2006 | Tomáš Hranický Interiér vozu K2G ev. č. 808. | 13. června 2006 | Tomáš Hranický Interiér vozu K2G ev. č. 808. | 13. června 2006 | Tomáš Hranický Vůz K2G ev. č. 808 společně se soupravou vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1345 nasazenou na linku č. 1 na trojúhelníku Kolonie Jeremenko. | 7. září 2013 | Martin Večeřa Vůz K2G ev. č. 808 v úseku mezi zastávkami Moravská a Dřevoprodej. | 7. září 2013 | Martin Večeřa "Kádvojka" ev. č. 808 v běžně nepoužívaném oblouku smyčky Nádraží Vítkovice. | 7. září 2013 | Martin Večeřa Vůz K2G ev. č. 808 projíždí nepoužívaným úsekem tramvajové tratě vedeným ulicí Rodinnou. | 7. září 2013 | Martin Večeřa
809 Interiér vozu K2G ev. č. 809. | 14. dubna 2009 | Tomáš Hranický Interiér vozu K2G ev. č. 809. | 14. dubna 2009 | Tomáš Hranický Interiér vozu K2G ev. č. 809. | 14. dubna 2009 | Tomáš Hranický K2G ev. č. 809 na ulici Rodinné. | 4. května 2013 | Martin Večeřa Tramvajový vůz K2G ev. č. 809 vyjíždí z tzv. "minimetra". | 4. května 2013 | Martin Večeřa Tramvaj K2G ev. č. 809 pod těžní věží bývalého dolu Jindřich. | 4. května 2013 | Martin Večeřa Kloubák projíždí ulicí 1. máje v průmyslové oblasti Ostravy, Vítkovicích. | 4. května 2013 | Martin Večeřa

S koncem vozů K2G ev. č. 808, resp. 809 tak končí éra typických tramvajových sedadel osazovaných do vozů vyráběných ve smíchovské Tatře pro Ostravu od roku 1965. Cestující si tedy budou moci na laminátu posedět už jen v historických vozech.

interiér vozu T2 ev. č. 681. | 19. května 2012 | Martin Večeřa Interier vozu K2G ev. č. 809 | 1. srpna 2012 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

19. září 2013

Toplist