Modernizace tramvají pro roky 2013 - 2015

Dopravní podnik Ostrava a.s. během let 2010 - 2013 zařadil do provozu s cestujícími celkem 24 rekonstruovaných tramvajových vozů s podporou EU, o jejichž dodávkách se zmiňujeme na samostatné stránce. Po ukončení těchto dodávek dopravce sáhnul po obnově z vlastních zdrojů, přičemž dne 6. března 2013 zadal zakázku s názvem „Modernizace tramvají typu K2 na Vario LF2 a typu T3 na Vario LF“ společnosti PRAGOIMEX a.s., která byla následně zveřejněna na věstníku veřejných zakázek dne 2. května 2013.

Zakázka se již podle svého názvu týká rekonstrukce 3 vozů K2 na typ VarioLF2 a 11 vozů T3 na typ VarioLF a dodávky dalších servisních náležitostí. Celková cena zakázky byla stanovena na 286 728 tis. Kč bez DPH, přičemž doba plnění byla stanovena na dva roky. Nově jsme se tedy v Ostravě měli setkat s vozy VarioLF ev. č. 1358 - 1368, resp. s vozy VarioLF2 ev. č. 1402 - 1404. Po dodávce několika vozů, přesněji vozů VarioLF ev. č. 1358 - 1362 a vozů VarioLF2 ev. č. 1402 a 1403 byl zbytek zakázky minimálně v případě vozů VarioLF přesunut do zakázky následující s podporou EU.

Již 4. 10. 2013 tak bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno předběžné zadání zakázky na modernizaci tramvají T3 na nízkopodlažní tramvaje. Samotná zakázka se týkala rekonstrukce 18 vozů na typ VarioLF a zadání této zakázky dne 31. 12. 2013 společnosti PRAGOIMEX a.s. bylo následně ve věstníku uveřejněno dne 14. 1. 2014. Po vozech ev. č. 1358 - 1361 z předchozí dodávky uvedené výše se cestující budou moci svézt také dalšími vozy stejného typu ev. č. 1362 - 1379. Tato dodávka je navíc opět spolufinancována prostředky EU a vztahuje se k projektu s názvem „Rozvoj dopravní obslužnosti“. Dopravní podnik Ostrava a.s. si však nejdříve ponechal možnost neodebrat všechny nasmlouvané vozy, přesněji vozů 6, avšak s ohledem na zrušené řízení na dodávku nových bezbariérových tramvají budou nakonec dodány vozy všechny.

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. března 2015

Toplist