Dotované projekty obnovy vozového parku

Dopravní podnik Ostrava v minulosti uspěl s dvěma projekty na obnovu vozového parku s přispěním peněz z fondů soudržnosti Evropské unie. Jednalo se jak o projekt na obnovu vozového parku drážních vozidel (23 ks VarioLF, 1 ks VarioLF3/2, 7 ks Škoda 26Tr Solaris a 3 ks Škoda 27Tr Solaris), tak o obnovu vozového parku autobusů v celkovém počtu 55 kusů, z nichž 15 je délkové kategorie 9,5 – 10 m (Solaris Urbino 10) a zbylých 40 ks je délkové kategorie 12 m (Solaris Urbino 12).

Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko byl projekt doporučen k financování dne 24. 6. 2009, přičemž Dopravní podnik Ostrava a.s. měl získat ze strukturálních fondů EU celých 236 milionů Kč. Celkové náklady byly tehdy vyčísleny na 703 milionů Kč, což znamenalo, že EU se na obnově vozového parku měla podílet z 33,7 %.

Během roku 2014 byly dodavatelům zadány další zakázky na dodávku vozidel spolufinancované z prostředků Evropské unie. Jednalo se o dodávku 18 ks modernizovaných tramvají VarioLF, resp. 12 ks nových trolejbusů (6 ks Škoda 26Tr Solaris, resp. 6 ks Škoda 27Tr Solaris).

již dodané vozy
prozatím nedodané vozy

Tramvaje

Dne 7. 5. 2009 vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. výběrové řízení na rekonstrukci 15 vozů na typ VarioLF s původně předpokládanou hodnotou zakázky 279 400 000,- Kč. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Pragoimex s konečnou cenou 278 377 000,- Kč, což znamená 18 558 467,- Kč za vůz. Prvním vozidlem této dodávky se stal vůz ev. č. 1335 zařazený do provozu s cestujícími v únoru 2010. Poslední vozidlo dodávky ev. č. 1349 bylo zařazeno do provozu v srpnu 2011.

2. 2. 2010 bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku velkokapacitního obousměrného vozu, přičemž opět zvítězila společnost Pragoimex s typem VarioLF3/2. Původní předpokládaná hodnota dodávky byla stanovena na 42 600 000,- Kč, konečná následně 42 950 000,- Kč. Vozidlo s ev. č. 1653 bylo zařazeno na konci června 2011.

Poslední výběrové řízení týkající se velkého balíku financí bylo vypsáno dopravcem dne 29. 10. 2010 a týkalo se rekonstrukce 8 vozů na typ VarioLF s předpokládanou zakázkou v hodnotě 161 000 000,- Kč. Konečná cena vysoutěžená společností Pragoimex pak činila 154 880 000,- Kč, tzn. 19 360 000,- Kč za vozidlo. První vozidlo dodávky ev. č. 1350 bylo zařazeno do provozu na konci ledna roku 2012. Poslední vozidlo ev. č. 1357 do provozu zasáhlo v prosinci 2012.

Dne 4. 10. 2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno předběžné zadání zakázky na modernizaci tramvají T3 na nízkopodlažní tramvaje. Samotná zakázka se týká rekonstrukce 18 vozů na typ VarioLF a zadání této zakázky dne 31. 12. 2013 společnosti PRAGOIMEX a.s. bylo následně ve věstníku uveřejněno dne 14. 1. 2014. Konečná cena pak byla stanovena na 334 866 000,- Kč, tzn. 18 604 000,- Kč za vozidlo.

dodávka vozů VarioLF - výběrové řízení 7. 5. 2009
dodávka vozu VarioLF3/2 - výběrové řízení 2. 2. 2010
dodávka vozů VarioLF - výběrové řízení 29. 10. 2010
dodávka vozů VarioLF - výběrové řízení 4. 10. 2013

Trolejbusy

První výběrové řízení na dodávku trolejbusů, která byla částečně spolufinancována penězi EU, bylo vypsáno 7. 5. 2009, přičemž se jednalo o dodávku 3 kusů trolejbusů Škoda 26Tr Solaris a 1 kusu trolejbusu Škoda 27Tr Solaris. Původní předpokládaná hodnota kontraktu byla stanovena na 41 600 000,- Kč. Konečná částka však vzrostla na 42 660 000,- Kč. První vozidlo Škoda 26Tr Solaris (ev. č. 3715) bylo zařazeno v březnu roku 2010, poslední ev. č. 3717 pak v záři roku 2010. Kloubový vůz ev. č. 3802 byl do provozu s cestujícími zařazen v únoru roku 2010.

Druhé výběrové řízení na dodávku 4 kusů vozů Škoda 26Tr Solaris s 2 vozů Škoda 27Tr Solaris bylo vypsáno 4. 5. 2010 s celkovou předpokládanou hodnotou zakázky 66 000 000,- Kč, přičemž konečná hodnota byla 65 440 000,- Kč. První vůz této dodávky (ev. č. 3718) byl zařazen dne 31. března 2011. Oba trolejbusy Škoda 27Tr Solaris ev. č. 3803 a 3804 byly zařazeny do provozu s cestujícími na přelomu března a dubna roku 2012. Vůz ev. č. 3719 byl zařazen do provozu s cestujícími dne 1. 7. 2011, vůz ev. č. 3720 21. září 2011 a poslední vůz dodávky ev. č. 3721 na konci září 2012, čímž byly dodávky završeny.

dodávka vozů 26Tr a 27Tr - výběrové řízení 7. 5. 2009
dodávka vozů 26Tr a 27Tr - výběrové řízení 4. 5. 2010

Autobusy

Výběrové řízení na dodávku 55 autobusů bylo vypsáno v poslední podobě dne 29. 10. 2010. Jednalo se o výběrové řízení na 15 vozů délkové kategorie 9,5 – 10,5 metrů a 40 vozů délkové kategorie 12 m. Výběrové řízení v celkové předpokládané hodnotě 250 000 000,- Kč vyhrál výrobce Solaris Bus & Coach s typy Solaris Urbino 10, resp. 12 v konečné hodnotě 269 983 572,- Kč. Aktuálně se v Ostravě vyskytují již všechna vozidla Solaris Urbino 10 ev. č. 7510 – 7513 (konec června 2011), 7514 – 7519 (konec května 2012), 7520 - 7524 (únor 2013) a všechna vozidla Solaris Urbino 12 ev. č. 7748 – 7757 (konec května 2011), 7758 - 7764 (červenec 2012), 7765 - 7771 (září 2012), 7772 - 7777 (říjen 2012), 7778 - 7779 (únor 2013), 7780 - 7789 (březen 2013).

dodávka vozů Solaris Urbino 10 - výběrové řízení 29. 10. 2010
dodávka vozů Solaris Urbino 12 - výběrové řízení 29. 10. 2010


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. března 2015

Toplist