Trolejbusová trať Františkov

Trolejbusová trať přes slezskoostravský Františkov je plánována a taktéž zanesena v územním plánu v trase od křižovatky na Hladnově ulicí Keltičkovou, Na Františkově a Na Baranovci do prostoru nové okružní křižovatky s ulicí Těšínskou. Trať jako taková by se stala alternativou k trolejbusové trati vedené ulicemi Michálkovická, resp. Českobratrská a stala by se tak další spojnicí důležité trolejbusové křižovatky na Hladnově s centrem města.

V případě vybudování nové trolejbusové tratě by tato sloužila mimo jiné pro obsluhu rozvojového území údolí potoka Burňa neboli Trojického údolí nalézajícího se mezi bývalými doly Trojice a Terezie (Petr Bezruč), kde v roce 1763 došlo k prvnímu nálezu kamenného uhlí mlynářem Janem Augustinem. Celé území Trojického údolí tak bylo do značné míry poznamenáno těžbou a zpracováním uhlí a prošlo v průběhu dvou století značnými změnami. Po ukončení těžby uhlí v dole Trojice (1967) a následně i Petr Bezruč (1992) se začalo řešit, jak území využít, přičemž úvahy nad jeho využitím vybudováním sportovišť byly následně nahrazeny využitím pro obytnou výstavbu. Z průmyslové oblasti se tak od druhé poloviny 90. let 20. století postupně stala jedna z nejlukrativnějších rezidenčních čtvrtí Ostravy, kterou by nová trolejbusová trať měla obsluhovat.

Trolejbusová trať se tak dostala do ostravského územního plánu z roku 1994 a následně také do územního plánu z roku 2014 v trase od křižovatky ulic 28. října a Bohumínská, touto ulicí ke křižovatce s ulicí Těšínskou, ulicí Těšínskou ke křižovatce s ulicí Na Baranovci, kterou by začala šplhat Trojickým údolím do oblasti Františkova. Novou ulicí Na Františkově a ulicí Keltičkova by se na stávající trolejbusovou síť opětovně napojila na Hladnově.


Tomuto plánu však na přelomu tisíciletí bránilo několik nedokončených dopravních staveb. V souvislosti s bytovou výstavbou byla vybudována nová komunikace včetně zastávkových zálivů následně pojmenovaná jako ulice Na Františkově (projekt Obvodová Františkov - I. etapa) napojující přímo ulici Keltičkovu na ulici Na Baranovci, přičemž trolejovými tahovými sloupy byla tehdy osazena taktéž severní část ulice Keltičkovy. Projekt Obvodová Františkov - II. etapa pak zahrnoval úpravu vedení ulice Těšínské včetně vybudování okružní křižovatky s ulicemi Na Baranovci a Keltičkova a šířkovou a směrovou úpravu strmého úseku ulice Na Baranovci mezi výše uvedenou okružní křižovatkou a ulicí Na Františkově.

Ulice Keltičkova, pohled na severovýchod, v pozadí okružní křižovatka na Hladnově | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Ulice Keltičkova, pohled severovýchod, foceno od křižovatky s ul. Příbramskou | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Křižovatka ulice Keltičkova s ulicí Na Františkově, pohled na sever | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Ulice Na Františkově, pohled na sever, zálivy budoucích zastávek | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Ulice Na Baranovci, pohled na sever, počátek úzké vozovky, foceno od křižovatky s ul. Na Šestém | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Křižovatka ulice Na Baranovci s ulicí Na Burni, pohled na severovýchod | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Ulice Na Baranovci, pohled na jih, vjezd do serpentiny | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Ulice Na Baranovci, pohled na východ, foceno od křižovatky s ul. Trojickou | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Okružní křižovatky ul. Na Baranovci, Keltičkova a Těšínská, pohled na jihovýchod | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa

Úsek ulice Těšínské včetně okružní křižovatky byl již vybudován mimo jiné v souvislosti s přípravou výstavby trolejbusové trati na Hranečník v roce 2013 a trolejově dokončen v roce 2015. V současné době tak chybí dokončit nejkomplikovanější 460metrový úsek přestavby ulice Na Baranovci mezi okružní křižovatkou s ulicí Těšínskou a ulicí Na Františkově včetně výstavby tahových sloupů a zavěšení trolejového vedení v celém úseku až ke křižovatce na Hladnově.

Nechme se tedy jen překvapit kdy a zdali vůbec nová trolejbusová trať přes Františkov vznikne.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. března 2016

Toplist