KREDITní jízdenka
Důvody

Ostravský dopravní podnik dostál svým několikaletým slibům a v pondělí 16. 12. 2019 na tiskové konferenci oznámil ukončení prodeje papírových jízdenek k 1. 1. 2020. Důvodem je dle sdělení DPO stále klesající podíl prodejů papírových jízdenek, kdy mají cestující mimo těchto jízdenek na výběr mezi platbou jednotlivých jízdenek platební kartou, ODISkou, či dalšími doplňkovými metodami (aplikace, resp. SMS jízdenka). DPO dále uvádí, že v současnosti využívá papírové jízdenky přibližně třetina cestujících jezdících nepravidelně a využívajících jednotlivé formy krátkodobého či jednotlivého jízdného. Dopravní podnik Ostrava a.s. dle svých slov ušetří zrušením prodeje papírových jízdenek cca 10 milionů Kč ročně a nebude navíc nucen nahrazovat dnes již zastaralý elektronický odbavovací systém s označovači NJ 24 B, které se v Ostravě objevily již v roce 1995.

Nová metoda odbavení

Jednou z náhrad za papírové jízdenky je možnost si již od 16. 12. 2019 zakoupit tzv. KREDITní jízdeku. Jedná se o kartonovou tzv. lightkartu, která je však vybavena čipem, který komunikuje s bezkontaktním odbavovacím systémem firmy Mikroelektronika zavedeným v roce 2015. KREDITní jízdenka se ve většině případů chová jako přednabitá bezkontaktní platební karta.

K termínu zahájení prodeje KREDITních jízdenek zůstaly tarifní podmínky k 16. 12. 2019 zachovány. K 1. 1. 2020 však dochází k jejich změně. Naleznete je na samostatné stránce, která se tarifu týká.

Pomocí KREDITní jízdenky je možné zakoupit jízdenky také spolucestujícím (dohromady je možné odbavit až 20 cestujících), za poplatek 20 Kč je možné také na KREDITní jízdenku nahrát profil dítěte, které se následně odbavuje automaticky za zlevněné jízdné včetně optimalizace denního jízdného v ceně 24hodinové jízdenky pro tarifní oblast Ostrava XXL. KREDITní jízdenku je možné dobít shodně jako elektronickou peněženku na ODISce, minimální vklad je stanoven na 100 Kč.

Platnost KREDITní jízdenky je 180 dnů od první operace, resp. nákupu. Po ukončení platnosti lze nahraný nevyježděný kredit přehrát na jinou KREDITní jízdenku, a to buď v prodejně DPO nebo v jednom z tzv. jízdenkomatů.

Nový jízdenkomat určený pro nákup a dobití KREDITní jízdenky, resp. dobití ODISky | 17. prosince 2019 | Martin Večeřa Vzhled prvních kreditních jízdenek | 17. prosince 2019 | Martin Večeřa

Prodej

Nové KREDITní jízdenky je možné zakoupit:

  • v jízdenkomatu,
  • v prodejnách DPO,
  • u smluvních prodejců.

V případě nákupu v prodejnách DPO, resp. u smluvních prodejců je cena KREDITní jízdenky stanovena na 20 Kč. V případě nákupu v tzv. jízdenkomatu je cena KREDITní jízdenky stanovena na 0 Kč.

Jízdenkomaty

Pro nákup KREDITních jízdenek instaloval na vybraná původní místa automatů určených pro prodej papírových jízdenek Dopravní podnik Ostrava a.s. nové jízdenkomaty.

Ty jsou mimo samotný prodej přednabitých KREDITních jízdenek určeny také pro další operace s nimi a ODISkami. Jízdenkomaty jsou určeny pro:

  • prodej přednabitých KREDITních jízdenek v částkách 100 Kč, 200 Kč, atd.,
  • dobíjení kreditu na tzv. elektronickou peněženku KREDITní jízdenky či ODISky,
  • převod kreditu mezi kartami,
  • prodej 3denních jízdenek.

Dodavatelem nových jízdenkomatů se po ukončeném výběrovém řízení stala společnost Diebold Nixdorf s.r.o. Smlouva počítá s dodáním až 35 jízdenkomatů, minimální počet jízdenkomatů, který musel Dopravní podnik Ostrava a.s. odebrat byl stanoven na 18. Tento počet je také od spuštění nového systému KREDITních jízdenek od 16. 12. 2019 také v Ostravě instalován. Zakázka vyšla Dopravní podnik Ostrava a.s. na 13 859 665 Kč bez DPH. Dalšími účastníky výběrového řízení byly společnosti Mikroelektronika, MASTER IT Technologies a EM TEST.

Umístění jízdenkomatů je k nalezení na webových stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s. Veškeré úhrady je možné provést bankovkami, kreditem elektronické peněženky na ODISce a od 1. 2. 2020 také bezkontaktní platební kartou.

Upozornění

KREDITní jízdenka platí POUZE VE SPOJÍCH DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA. Všem pravidelným cestujícím a cestujícím nepravidelným využívajícím všechny dopravce zapojené do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS doporučujeme zakoupení bezkontaktní čipové karty ODISka. ODISka je platná 5 let a stojí 130 Kč.

Důležité informace naleznete přímo na stránkách týkajících se přímo KREDITní jízdenky


© MHD-Ostrava 2005 - 2020
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. prosince 2019

Toplist