KREDITní jízdenka, vývoj použití a vyobrazení vzhledu

Ostravský dopravní podnik dostál svým několikaletým slibům a v pondělí 16. 12. 2019 na tiskové konferenci oznámil ukončení prodeje papírových jízdenek k 1. 1. 2020. Důvodem byl dle sdělení DPO stále klesající podíl prodejů papírových jízdenek, kdy měli cestující mimo těchto jízdenek na výběr mezi platbou jednotlivých jízdenek platební kartou, ODISkou, či dalšími doplňkovými metodami (aplikace, resp. SMS jízdenka). DPO dále uváděl, že tehdy využívala papírové jízdenky přibližně třetina cestujících jezdících nepravidelně a využívajících jednotlivé formy krátkodobého či jednotlivého jízdného. Dopravní podnik Ostrava a.s. měl dle svých slov ušetřit zrušením prodeje papírových jízdenek cca 10 milionů Kč ročně a nemusel navíc být nucen nahrazovat již zastaralý elektronický odbavovací systém s označovači NJ 24 B, které se v Ostravě objevily již v roce 1995.

Jednou z náhrad za papírové jízdenky tak byla možnost si již od 16. 12. 2019 zakoupit tzv. KREDITní jízdenku. Jedná se o kartonovou tzv. lightkartu, která je však vybavena čipem, který komunikuje s bezkontaktním odbavovacím systémem firmy Mikroelektronika zavedeným v roce 2015. KREDITní jízdenka se ve většině případů chová jako přednabitá bezkontaktní platební karta.

Nový jízdenkomat určený pro nákup a dobití KREDITní jízdenky, resp. dobití ODISky | 17. prosince 2019 | Martin Večeřa Vzhled prvních kreditních jízdenek | 17. prosince 2019 | Martin Večeřa

Pomocí KREDITní jízdenky je možné zakoupit jízdenky také spolucestujícím (dohromady bylo možné prvně odbavit až 20 cestujících, následně byl počet navýšen až na 50 spolucestujících), za poplatek 20 Kč je možné také na KREDITní jízdenku nahrát profil dítěte, které se následně odbavuje automaticky za zlevněné jízdné včetně optimalizace denního jízdného v ceně 24hodinové jízdenky pro tarifní oblast Ostrava XXL. KREDITní jízdenku je možné dobít shodně jako elektronickou peněženku na ODISce, minimální vklad je stanoven na 100 Kč.

KREDITní jízdenky je možné využít pro:

  • odbavení jednotlivým jízdným, včetně zlevněného jízdného po nastavení profilu v prodejně DPO, s denním stropováním do maximální ceny 24hodinové jízdenky,
  • nákup obyčejné i zlevněné 3denní jízdenky s okamžitým počátkem platnosti,
  • nákup obyčejné, zlevněné i skupinové 24hodinové jízdenky s okamžitým počátkem platnosti, možnost doplněna od ledna roku 2021.

Platnost KREDITní jízdenky byla původně stanovena na 180 dnů, následně však došlo k prodloužení platnosti na 365 dní od první operace, resp. nákupu. Po ukončení platnosti lze nahraný nevyježděný kredit přehrát na jinou KREDITní jízdenku, a to buď v prodejně DPO nebo v jednom z tzv. jízdenkomatů.

Prodej

KREDITní jízdenky je možné zakoupit:

  • v jízdenkomatu, kde lze následně i dobíjet nový kredit, resp. jej převádět
  • v prodejnách DPO,
  • u smluvních prodejců.

V případě nákupu v prodejnách DPO, resp. u smluvních prodejců je cena KREDITní jízdenky stanovena na 20 Kč, přičemž je KREDITní jízdenka již přednabita částkou ve výši 100, 200 nebo 500 Kč. V případě nákupu v tzv. jízdenkomatu je cena KREDITní jízdenky stanovena na 0 Kč.

Upozornění

KREDITní jízdenka platí POUZE VE SPOJÍCH DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA. Všem pravidelným cestujícím a cestujícím nepravidelným využívajícím všechny dopravce zapojené do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS doporučujeme zakoupení bezkontaktní čipové karty ODISka.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. března 2024

Toplist