ODISka
Vývoj

Dne 1. února 2011 se jako blesk z čistého nebo na internetových stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s. objevil odkaz na novou službu - bezkontaktní čipovou kartu nazvanou e-karta. Tehdy však šlo pouze o možnost nahrazení papírového nosiče dlouhodobé časové jízdenky zmíněnou čipovou kartou a to pouze ve spojích DPO (obdobně jako použití SMS jízdenky). Ostatní dopravci tento nosič jízdních dokladů tehdy ještě neakceptovali - nebyli dostatečně technicky vybaveni.

Nespornou, ačkoliv tehdy jedinou, výhodou zakoupení jízdního dokladu na e-kartu byla možnost využití zákaznického portálu jako internetového obchodu pro nákup dlouhodobých časových jízdenek z pohodlí domova.

Projekt e-karta tehdy navázal na neuskutečněnou vizi společné čipové MSkarty, která měla nahradit spolu s odbavovacím systémem veškeré jiné čipové karty všech dopravců zapojených do IDS ODIS. To však logicky naráželo na nevůli těchto dopravců, kteří již investovali nemalé peníze do svých systémů. A tak DPO zvolil v první fázi cestu nejprve samostatné e-karty, avšak již tehdy vyrobené dle jednotných standardů.

Dne 1. 3. 2012 byla rozšířena platnost e-karty také na autobusové linky č. 68, 69, 75 a 94, které byly provozovány dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s., Veolia-transport Morava a.s., TQM - holding s.r.o. a Radovan Maxner. Na spojích provozovaných DPO a.s. si přepravní kontrolu prováděl dopravce sám a jako tehdy jediný vydavatel čipových karet jeho revizoři samozřejmě měli k dispozici čtečky karet. Nově však čtečku potřebnou k přepravní kontrole cestujících využívajících čipovou kartu obdrželi i revizoři společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., kteří prováděli přepravní kontrolu pro ostatní zmíněné dopravce. Jednalo se o první krok k rozšíření platnosti standardizovaných čipových karet.

Od 17. 9. 2012 byla platnost e-karty vydávané Dopravním podnikem Ostrava a.s. oficiálně rozšířena také do všech vlaků Českých drah, a.s., které jsou zapojeny do integrovaného dopravního systému ODIS. Od tohoto dne je možné si zakoupit elektronický kupon dlouhodobého časového jízdného také na přepážkách společnosti České dráhy, a.s. v jednotlivých železničních stanicích.

Podstatnějším termínem se však stalo datum 2. 4. 2013, od kterého došlo k podstatnému rozšíření platnosti čipové karty a také její funkcionality. Nově byla zavedena služba elektronické peněženky, ze které bylo možné od tohoto data mimo jiné zakupovat doklady ve vozidlech Veolia transport Morava a.s. (dnes ARRIVA MORAVA a.s.), druhou podstatnější záležitostí bylo to, že cestující vybavený elektronickou dlouhodobou časovou jízdenkou na kartě mohl nově cestovat také s výše uvedeným dopravcem, s potvrzením vydaným dopravcem při nákupu dlouhodobé časové jízdenky bylo pak možné cestovat i u dopravců jiných. Podstatnou novinkou byl nový marketingový název produktu bezkontaktní čipové karty jednotného standardu, která nově nesla pojmenování ODISka. Dopravní podnik Ostrava a.s. se však stále držel původního názvu.

Od pondělí 1. 7. 2013 vstoupil do systému další dopravce. Přesněji se jednalo o dopravce TQM-holding s.r.o. Zapojením tohoto dopravce se dosti zásadně rozšířila možnost využití elektronické peněženky a elektronického kuponu nahraného na ODISce v rámci IDS Moravskoslezského kraje ODIS. Dopravce Veolia transport Morava a.s. změnil své obchodní jméno na ARRIVA MORAVA a.s., díky čemuž změny doznal také vizuál ODISky.

Neděle 1. 12. 2013 se stala dalším dnem, kdy k využívání čipových karet jednotného standardu přistoupil další z dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, přičemž se jednalo o dopravce železničního, přesněji o GW Train Regio a.s.

Podstatným termínem se stalo úterý 6. 5. 2014 kdy cestující získali možnost nahrání nové aplikace na svou ODISku. Produkt s názvem Karta ČD již dle svého názvu určuje možnosti svého využití. Cestující díky němu získá prakticky dvě karty v jednom, tzn. ODISku pro cestování všemi prostředky v Moravskoslezském kraji a In Kartu pro cestování vlaky Českých drah, a.s. po celé České republice. Pro využití Karty ČD ve vlacích ČD však existují určité výjimky. Veškeré informace k ODISce včetně Karty ČD nalezne nově cestující na webových stránkách www.odiska.cz, které byly zveřejněny právě při této příležitosti.

Dne 1. 8. 2014 se novým akceptantem ODISky stal Městský dopravní podnik Opava, a.s. Od té chvíle je tak možné využívat v jeho vozidlech mimo dlouhodobých časových jízdenek nahraných v paměti karty také elektronickou peněženku a s její pomocí hradit jednotlivé jízdné dle tarifu MDPO.

Dalším důležitým dnem se stalo pondělí 1. 9. 2014, kdy se novými vydavateli ODISky stli všichni tři dopravci sdružení ve skupině 3ČSAD, tedy ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. a dále dopravci Městský dopravní podnik Opava, a.s. a Osoblažská dopravní společnost, s.r.o.

Ode dne 1. 1. 2015 byly integrovány veškeré regionální linky dopravce ČSAD Frýdek-Místek. Od tohoto termínu je tak možné využívat ODISku také zde. U tohoto dopravce však stále nelze využít ODISku pro nákup krátkodobých časových jízdenek Ostrava XXL.

Dalším důležitým termínem se stal 1. 11. 2015, kdy začal jednotlivé jízdné na ODISku nabízet taktéž Dopravní podnik Ostrava a.s. Na počátku listopadu tak došlo také ke změnám ve vydávní jízdenek pro tuto oblast u dalších dopravců, kteří dosud toto jízdné vydávali ve svých vozech. jednalo se o dopravce ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o.

Poslední novinkou v roce 2015 byl vstup dopravce ČSAD Vsetín a.s. do integrovaného dopravního systému ODIS v souvislosti s započetím provozování dopravy na území Třinecka a Jablunkovska od 13. 12. 2015. Od tohoto termínu tento dopravce ODISku jak nabízí, tak akceptuje.

První událostí v roce 2016 ve vztahu k ODISce se stala její akceptace u dopravce ČSAD Karviná a.s. od 1. 1. 2016.

Vzhledem k integraci dopravce ČSAD Havířov a.s. do ODIS od 28. 2. 2016 se tento dopravce stal jejím akceptantem. Tímto krokem byla završena možnost využití ODISky na všech linkách integrovaných do IDS Moravskoslezského kraje ODIS. Od tohoto termínu také došlo ke změnám ve vydávání jednotlivých jízdenek u dopravců ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s., kteří tak začali v tarifní oblasti Ostrava XXL vydávat jednotlivé jízdné dle tarifu pro tuto oblast.

Využití
Dlouhodobé časové jízdenky

Podstatným termínem se stalo pondělí 14. září 2015, kdy byl spuštěn taktéž e-shop pro ODISky vydavatele ARRIVA MORAVA a.s. Od tohoto termínu je tak možné se zakoupenou dlouhodobou časovou jízdenku na e-shopu cestovat neomezeně a vzájemně ve všech spojích dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s. a ARRIVA MORAVA a.s. Novinkou je taktéž možnost cestování vlaky dopravce České dráhy, a.s. Ve všech spojích těchto dopravců je tak možné provést validaci takového kuponu, tedy jeho fyzické nahrání na ODISku.

Pokud má cestující zájem využívat také jiné spoje jiných linek, je nutné, aby si virtuální kupon nahrál přímo na svou bezkontaktní čipovou kartu a to ve vozidlech výše uvedených dopravců, na tzv. informačních terminálech ve vybraných prodejnách jízdních dokladů DPO nebo přímo na jednotlivých přepážkách tohoto dopravce. Při cestování spoji dopravce ARRIVA MORAVA a.s. navíc cestující obdrží doklad o nahrání takového kuponu na ODISku. Nahrát takový kupon na ODISku lze také z příruční osobní pokladny vlakvedoucího či průvodčího Českých drah, a.s. při prvním přiložení.

Dlouhodobá časová jízdenka zakoupená přímo v prodejně následně platí ve všech spojích integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, přičemž u dopravců prozatím neakceptujících ODISku platí pouze v kombinaci s dokladem o zakoupení dlouhodobé časové jízdenky.

Elektronická peněženka

Nabízena je také služba elektronické peněženky. Cestující si do paměti karty nahraje příslušný obnos peněz, který může následně využívat ve spojích dopravců ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o., Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Vsetín a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s. a Městský dopravní podnik Opava, a.s., případně jej může využít například pro nákup dlouhodobé časové jízdenky.

Ostatní aplikace

Na ODISce si cestující může aktivovat také produkt Karta ČD sloužící pro nahrání slevových aplikací Českých drah, a.s. a také jejich jízdenek přímo na ODISku místo jejich nahrání na samostatnou čipovou kartu In Karta, přičemž ODISka je první takovouto bezkontakní čipovou kartou, která toto umožňuje.


Důležité informace naleznete přímo na stránkách týkajících se přímo ODISky


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. června 2016

Toplist