Změny v dopravě od 1. září 2019

Letošní září přinese několik menších, zato však pozitivně vyhlížejících úprav v městské i příměstské dopravě.

6
Linka má z důvodu plánovaného vymístění stávající smyčky Výstaviště upravenou trasu
           Výškovice - ... - Důl Jeremenko - ... - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Plynárny
10
Linka je z důvodu plánovaného vymístění stávající smyčky Výstaviště všemi spoji dosud končícími na Výstavišti prodloužena na Hranečník.
20
Linka bude od začátku zimního semestru od 16. 9. 2019 vedena ze zastávky Husův sad přes zastávku Kamenec na zastávku Bazaly.
3233
Linky mají mírně upraveny jízdní řády v době odpolední špičky pracovních dnů. Vybrané spoje jsou přesunuty z linky 32 do linky 33.
91
Nová pravidelná linka v trase Vřesinská - Skalka family park, původně se jednalo o smluvní dopravu do areálu Skalka family parku.
99
Nová resp. obnovená minibusová linka, která v pracovní dny výrazně zlepší dopravní obslužnost nejužšího centra města a některých přilehlých oblastí. Linka zejména poslouží k dosud neexistujícímu rychlému spojení z oblasti okolo Mostu Miloše Sýkory a Masarykova náměstí na tramvajovou dopravu na zastávce Karolina a na příměstskou dopravu na ÚAN. Zcela nově bude městskou dopravou obsluhována také oblast Františkova na Slezské Ostravě.
Bazaly - Kamenec - Náměstí Jurije Gagarina - (Hladnov - Františkov - Sl. Ostrava radnice -) Most M. Sýkory - Divadlo loutek - Výstaviště - Karolina - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Elektra - Stodolní - Husův sad - Most M. Sýkory (- Náměstí Jurije Gagarina - Kamenec - Bazaly) - Sl. Ostrava radnice - Františkov - Hladnov

Vzhledem k dlouhodobě se měnícím potřebám na dojíždění do zaměstnání v pracovních dnech (pokles počtu cestujících dojíždějících na 6. h a nárůst počtu cestujících dojíždějících na 8. a 9. h ranní) došlo již v březnu 2019 k úpravám jízdních řádů tramvajových a trolejbusových linek. Nyní proběhne podobná úprava také na vybraných autobusových linkách.

37
Do 6. h ranní jsou intervaly mezi spoji prodlouženy z 10 na 20 min. Mezi 8. a 9. h, 17. a 18. h jsou intervaly mezi spoji zkráceny z 20 na 10 min.
39
V brzkých ranních hodinách dochází ke sloučení vybraných spojů. Po 8. h ranní a v podvečer dochází k doplnění vybraných spojů.
44
Mezi 13. a 14. h jsou intervaly mezi spoji prodlouženy z 10 na 20 min. Po 8. h ranní a v podvečer dochází k doplnění vybraných spojů.
48
V podvečer mezi 17. a 18. h je linka posílena na provoz v intervalech 10 min.
49
Okolo 5. h ranní a po 17. h jsou intervaly mezi spoji prodlouženy z 10 na 20 min. Naopak je provoz linky v celé trase mezi Porubou a Michálkovicemi prodloužen cca do 9. h v ranní přepravní špičce a cca do 18:30 v odpolední přepravní špičce.
54
Vybrané spoje na začátku ranní i odpolední přepravní špičky v době návozů na ranní a odpolední směny jedou z Alšova náměstí do Svinova, odkud pokračují dále po lince 48 přímo do průmyslové zóny v Hrabové.

75281282283284285290292293
Linky budou nově na základě výsledků výběrového řízení zajišťovány dopravcem Transdev Morava s. r. o.
445
Vybrané spoje v době návozů na směny a odvozů ze směn nově obsluhují zastávky Ostrava, Hrabová, Žižkovská a Ostrava, Hrabová, prům. zóna sever.
555
Linka nově obsluhuje zastávky Ostrava, Mor. Ostrava, Konzervatoř a Ostrava, Muglinov, Lávka.
920
nová linka Ostrava, Svinov, nádraží - ... - Opava, Nákladní - ... - Bruntál, žel. st. - ... - Rýmařov, aut. st. - ... - Šumperk, aut. st.
nahrazující stávající linku dopravce Arriva Morava a.s. 930201. Linka bude v celé své trase vedena v tarifu jednotlivých integrovaných systémů, tedy na území Moravskoslezského kraje v tarifu ODIS a na území Olomouckého kraje v tarifu IDSOK. Při jízdě mezi kraji budou cestující odbaveni dle tarifu ODIS bez možnosti zvýhodněného přestupu.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. září 2019

Toplist