Změny v dopravě od 4. března 2018 a započetí výluky mostu přes Ostravici na Rudné ulici

Letošní předjarní celostátní termín změn jízdních řádů se v Ostravě ponese více ve znamení očekávání následujících týdnů a měsíců s minimem významnějších změn k termínu samotnému, a především ve znamení příprav na opravu mostu přes řeku Ostravici na Rudné ulici na rozhraní Vítkovic a Kunčic, a na druhou etapu rekonstrukce estakády Bazaly.

Trvalé změny od 4. března 2018
101
- vybrané spoje linky prodlouženy do trasy Hlavní nádraží - ... - Hranečník - U Švasty - U Káňů - LDN, přičemž tyto spoje budou zajišťovány parciálními trolejbusy, které budou v úseku Hranečník - LDN využívat energii z akumulátorů;
- vzhledem k nutnosti nasazení 12m parciálních trolejbusů na vybrané kurzy linky také v ranních hodinách dojde k omezení počtu 15m a článkových vozidel na této lince v době ranní přepravní špičky, což bude částečně kompenzováno nasazením 15m či článkových vozidel na vybrané ranní spoje linky
107
.
106
- každý druhý spoj linky bude veden v trase Hlavní nádraží - ... - Náměstí Jurije Gagarina - Kamenec - Bazaly - Všehrdův sad - Revírní br. pokladna - ... - Důl Heřmanice, přičemž tyto spoje budou zajišťovány parciálními trolejbusy, které budou v úseku Bazaly - Revírní br. pokladna využívat energii z akumulátorů.
110
- zrušena;
- bude částečně kompenzováno nasazením 15m či článkových vozidel na vybrané ranní spoje linky
107
.
Přípravné změny od 4. března 2018 na výluku Rudné ulice
10
- rozšířen počet spojů vedených v plné trase až na Hranečník.
x45
- nová linka v trase Poruba vozovna - Telekomunikační škola - Třebovická - Zahrádky - Svinov mosty h. z. - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky - Karolina - Výstaviště - Hranečník - >Osada Míru> - >Vratimovská> - >NH učiliště> - >NH hlavní brána> - >NH jižní brána> s provozem především na směny ArcelorMittal Ostrava jako náhradní doprava za část trasy linky 45.
45
- většina spojů mimo dobu návozů na směny a odvozů ze směn ukončena na zastávce Bivojova, což je kompenzováno náhradní tramvajovou linkou
x45
a návaznostmi na linku
31
.
57
- většina spojů ukončena na zastávce Mírové náměstí, vybrané spoje v době návozů na směny a odvozů ze směn vedeny na zastávku Bivojova s návaznostmi na linku
31
.
Změny od 19. 3. 2018 se započetím uzávěry Rudné ulice
31
- ve směru do Kunčic vedena mezi zastávkami Bivojova a Frýdecká po ulicích Místecké, 28. října, Na Karolině a Frýdecké.
45
- všechny spoje ukončeny na zastávce Bivojova, vyjma odvozu odvozu z ranní z Kunčic; v ostatních částech dne je spojení Poruba - Kunčice kompenzováno náhradní tramvajovou linkou
x45
a návaznostmi na linku
31
.
57
- všechny spoje ukončeny na zastávce Mírové náměstí.
62
- ve směru do Kunčic vedena mezi zastávkami Hrabůvka kostel a NH učiliště po ulicích Místecké, Paskovské, Mostní a Frýdecké s doplněnou zastávkou Benzina a zrušenými zastávkami Dřevoprodej, Důl Jeremenko a Frýdecká.
74
- ve směru na Hranečník vedena mezi zastávkami Žižkovská a Vratimovská po ulicích Paskovské, Mostní a Frýdecké se zrušenou zastávkamou Frýdecká.
387
- ve směru do Ostravy vedena v trase (Havířov, Podlesí, aut. nádr.) - ... - Lučina, přehrada - ... - Ostrava, Kunčice, Frýdecká - Ostrava, Vítkovice, Bivojova - Ostrava, Vítkovice, Mírové náměstí - Ostrava, Mor. Ostrava, Hlubinská - Ostrava, ÚAN;
ve směru z Ostravy vedena v trase Ostrava, Vítkovice, Mírové náměstí - Ostrava, Mor. Ostrava, Hlubinská - Ostrava, ÚAN - Ostrava, Kunčice, Frýdecká - ... - Lučina, přehrada - ... - (Havířov, Podlesí, aut. nádr.)
443
- vedena polookružně - ve směru do Ostravy ve standardní trase, ve směru z Ostravy průběžně ze zastávky Ostrava, ÚAN na zastávku Ostrava, Kunčice, Frýdecká a dále ve standardní trase.
445
- ve směru z Ostravy vedena v trase Ostrava, Poruba, Studentská - ... - Ostrava, Zábřeh, Výškovická - Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika - Ostrava, Hrabůvka, Benzina - po ulicích Místecké, Paskovské, Mostní, Buničité, Frýdecké, Datyňské, Vratimovské, Šenovské a Rudné - Havířov, Město, radnice - ... - Havířov, Podlesí, aut. nádr.
532
- vedena polookružně - ve směru do Ostravy ve standardní trase, ve směru z Ostravy průběžně ze zastávky Ostrava, ÚAN na zastávky Ostrava, Hranečník; Ostrava, Radvanice, škola; Petřvald, pošta a dále ve standardní trase.
552
- vedena polookružně - ve směru do Ostravy ve standardní trase, ve směru z Ostravy průběžně ze zastávky Ostrava, ÚAN na zastávky Ostrava, Hranečník; Ostrava, Radvanice, škola; Petřvald, Hedvika a dále ve standardní trase.
675
- spoj 2 veden v trase Bílovec, Výškovice, rest. - ... - Ostrava, Polanka, Janová - Ostrava, Svinov, Jelínkova - po ulicích Polanecké, Bílovecké, Opavské, 28. října, Na Karolině, Frýdecké a Rudné - Ostrava, Kunčice, NH hlavní brána - Ostrava, Kunčice, NH jižní brána.
Změny od vyhlášení se započetím II. etapy rekonstrukce estakády Bazaly
106
- vedena všemi spoji v trase Hlavní nádraží - ... - Náměstí Jurije Gagarina - Kamenec - Bazaly - Všehrdův sad - Revírní br. pokladna - ... - Důl Heřmanice, přičemž bude plně zajišťována parciálními trolejbusy, které budou v úseku Bazaly - Revírní br. pokladna využívat energii z akumulátorů.
108109
- ve směru na Hulváky vedeny přes Most Pionýrů bez obsluhy zastávek Náměstí Jurije Gagarina a Most Miloše Sýkory.
111112113
- ve směru ze Slezské Ostravy do Moravské Ostravy vedeny v trase ... - Revírní br. pokladna > Všehrdův sad > Bazaly > Kamenec > Náměstí Jurije Gagarina - ..., přičemž by měly být plně zajišťovány trolejbusy se superkapacitory, které budou v úseku Revírní br. pokladna > Bazaly využívat energii z těchto kondenzátorů.
555
- ve směru do Ostravy vedena přes Náměstí Jurije Gagarina bez obsluhy zastávky Most Pionýrů.
Trvalé změny od vyhlášení
88
- nová linka v trase ZOO - Svět techniky - Dolní Vítkovice - ZOO s provozem o sobotách, nedělích, svátcích a polských státních svátcích, jejíž účelem má být zajištění přímého spojení mezi turistickými cíli s možností využití parkovacích ploch v areálu Dolních Vítkovic.
90
- nová minibusová linka v trase Poruba vozovna - <Věžičky< - Alšovo náměstí - Poruba U Nemocnice - Studentská - (<Studentské koleje< - >Inovační centrum>) / (Pustkovecká) - U Zahrádek - Rozcestí k planetáriu - Planetárium s celotýdenním provozem.
97
- zavedení víkendových spojů v trase Hranečník - ... - Na Jánské - Na Najmanské - ZOO s provozem od června do srpna za účelem zlepšení spojení z příměstských oblastí a z městských částí svážených na Hranečník do ZOO.
99
- obnovení provozu polookružní minibusové linky v rozšířené trase Bazaly - Kamenec - Náměstí Jurije Gagarina - Most Miloše Sýkory - Černá louka - Divadlo loutek - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky - Červeného kříže - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Výstaviště - Masarykovo náměstí - Most Miloše Sýkory - Náměstí Jurije Gagarina - Kamenec - Bazaly s provozem v pracovní dny;
- na linku by měly být primárně nasazovány elektrominibusy.

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. března 2018

Toplist