Změny v městské dopravě od 12. 12. 2010

 • Změny v linkovém vedení IDS ODIS od 12.12.2010
 • Změny v provozu tramvají od 12.12.2010
 • Změny v provozu od 12.12.2010 v praxi
 • Dne 12. prosince 2010 dojde k pravidelným celostátním změnám jízdních řádů. Změny se letos týkají zejména dopravní obslužnosti areálu společnosti ArcelorMittal. Mimo ně však dochází i k dílčím změnám na jiných místech.

  6 - linka bude nově projíždět zastávku Důl Hlubina.

  14 - prodloužena trasa,
             Nová huť jižní brána - ... - Hranečník - Důl Zárubek - Výstaviště - Elektra - ... - Plynárny / Křižíkova - ... - Hlučínská.

  29 - změněna trasa,
             Bazaly - ... - Šenov náměstí - ... - Bartovice Pod Tratí - Nová huť Zářičí - Vratimovská - Nová huť učiliště - ... - Nová huť jižní brána.
             Ze zastávky Nová huť Zářičí jede dál po ul. Šenovské, Rudné a zastávku Vratimovská má před křižovatkou Rudná x Vratimovská.

  31 - vyňaty přímé spoje,
             přidány spoje z původní linky 60.

  32 - zrušena.

  33 - původní linka x50.

  36 - prodloužena trasa,
             Mírové náměstí - ... - Opavská - Globus.

  38 - zkrácena trasa,
             Náměstí Republiky - ... - Bartovice Pod Tratí.

  41 - zkrácena trasa,
             Výškovice - ... - Šídlovec - ... - Hrabová statek / Vratimov náměstí - ... - Kartonážka.

  45 - změněna trasa,
             Slavíkova - ... - Nová huť hlavní brána,
             vybrané spoje dále v trase,
             Fryštátská - Bajger - ... - Ještěrka.

  x50 - linka přečíslována na 33.

  56 - linka již nebude vybranými spoji obsluhovat zastávku Hlučín cihelna.

  57 - zkrácena trasa,
             Pískové doly - ... - Nová huť hlavní brána.

  60 - bývalé přímé spoje,
             Výškovice - 29.dubna - Kino Luna - Kotva - Náměstí SNP - Hotel Bělský les - Nová huť učiliště - Nová huť hl.brána - Nová huť garáže - Nová huť jižní brána.

  63 - zrušena, spoje převedeny do linky 62.

  65 - zkrácena trasa,
             Slavíkova - >Poruba vozovna> - Věžičky - Oblouk - Bytostav - Polanecká - Nová huť učiliště - Nová huť hlavní brána.

  80 - zrušena, spoje převedeny do linky 322 dopravce ČSAD Frýdek-Místek

  96 - linka nově v obou směrech obsluhuje zastávku Most Čs. armády.

  Zastávka Globus - nová zastávka ležící za objektem hypermarketu Globus.

  Zastávka Nová huť Zářičí - přemístěna z areálu ArcelorMittal na nově vybudovaný terminál na ul. Šenovské.

  Zastávka Nová huť koksovna ležící mimo areál společnosti ArcelorMittal - zrušena.

  Zastávky Nová huť sociální budova, Nová huť SJV, Nová huť jídelna, Nová huť vysoké pece ležící uvnitř areálu společnosti ArcelorMittal,
  stejně jako zastávky Nová huť soustružna válců a Nová huť licí pás obsluhované pouze tzv. účelovými spoji
  - pro veřejnou dopravu zrušeny.

  Zastávka Spojovací - nový název, původní zastávka Globus linky 47.

  Zastávka Ústřední hřbitov - v provozu pouze od 4.30 do 23.00.

  Jízdní řády veškerých linek jsou k nahlédnutí na portálu celostátního informačního systému o jízdních řádech. Nutno postupně zvolit odkaz "autobusové jízdní řády" a následně do rámečku zadat číslo "915".

  © MHD-Ostrava 2005 - 2024
  (Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

  22. listopadu 2010

  Toplist