Změny v IDS ODIS od 12. 12. 2010

Současně se změnami v provozu linek DPO dochází také ke změnám v provozu linek příměstských. V tomto článku se pokusím svými slovy popsat nejzásadnější a nejzajímavější změny v provozu příměstských linek ODIS.

Nízkopodlažní vozidla již nějakou dobu nejsou výsadou pouze městských linek, což se samozřejmě muselo projevit i v jízdních řádech dopravců provozujících linky příměstské. Na linkách č. 68, 72, 231, 246, 254, 281, 577, 591 tak jsou nově některé spoje označeny jako spoje s bezbariérově přístupným vozidlem. Na lince č. 263 jsou bezbariérové spoje doplněny o spoje další.

K podstatné změně dochází ve spojení Hlučínska s Bohumínem. Původní linky č. 290 (Hať – Šilheřovice – Bohumín), 291 (Hlučín – Ludheřovice – Ostrava-Petřkovice – Bohumín) jsou zrušeny a nahrazeny novou linkou č. 293, která nahrazuje také zrušenou linku č. 292. Linka č. 293 je vedena v trase Hlučín,aut.nádr. – Ludgeřovice,kostel – Šilheřovice,Ricka – tranzit přes území Polské republiky – Bohumín,Nový Bohumín,ŽD vrát.III. Linka je, ač nemá v Polsku zastávky, linkou mezistátní, což mění podmínky pro získání licence na její provozování. Licenci pak vydává ministerstvo dopravy. Linka bude vedena ze současné zastávky Šilheřovice,Ricka hraniční komunikací, která v Polsku nese jméno Ulica Wojsk Ochrony Pogranicza, dále ulicemi Długa, Bogumińska a dále přes nový hraniční most do zastávky Bohumín,Pudlov,Rybena. V Chałupkách však nebude mít žádnou zastávku, což je určitě škoda.

Změnou projde také spojení Řepišť s areálem ArcelorMittalu. Linka č. 80 je zrušena a nahrazena linkou č. 322 dopravce ČSAD Frýdek-Místek. Ona náhrada má však jedno velké ale. Na lince nebudou platit krátkodobé jízdenky. To je první prosincový downgrade.

Dalšími změnami prošla oblast Paskova s jeho částí, Oprechticemi. Je zavedena nová linka č. 370, přičemž linka č. 375 ztratila většinu svých spojů. Této linky se týká druhý downgrade letošních změn. Linka až dosud končila na zastávce Fryčovice,Chamrád. Nově však bude končit již v Brušperku. Fryčovice tak příjdou o svou jedinou zaintegrovanou linku.

V souvislosti se zrušení železniční tratě SŽDC č. 326 dochází ke změnám v linkovém vedení v této oblasti. Dočasná náhradní doprava v podání linky č. 690 je zrušena a nahrazena spoji linek č. 617, 622, 665 a 688, přičemž novým přestupním bodem mezi spoji autobusových linek a vlakovými spoji bude žst. Mořkov hlavní trať. Podstatnými změnami dochází zejména na lince č. 880622, která je nově rozdělena mezi linky č. 622 a 665.

Na železnici dochází pouze k dílčím změnám. Linka R10 je několika vybranými spoji vedena až do stanice Ostrava střed, nově je zaintegrována trať č. 313 jako linka V17. Ve vlaku R740 jsou v úseku Suchdol nad Odrou – Bohumín nově uznávány dlouhodobé jízdní doklady ODIS. Ve stejném úseku jsou dlouhodobé jízdní doklady uznávány též ve vlaku R731.

Během roku 2011 dojde k integraci oblasti Třinecka. Více naleznete v samostatném článku.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. prosince 2010

Toplist