Zastávka Kino Luna

Po zastávkách rekonstruovaných z tzv. švýcarských fondů dojde v brzkých měsících k rekonstrukci další z ostravských tramvajových zastávek. Přesněji se bude jednat o tramvajovou zastávku Kino Luna situovanou v ostravské městské části Zábřeh.

Stejně jako jiná ostravská tramvajová zastávka Prostorná ležící v Mariánských Horách i zastávka Kino Luna je v současně době vzhledem k trendu bezbariérovosti a bezpečnosti plně nevyhovující. Zastávka nově získá širší nástupiště oddělená zábradlím od silniční komunikace, na která bude přístup nově bezbariérový.

Předpokládaná cena za zakázku byla stanovena na 34 000 000 Kč bez DPH, avšak konečná cena byla stanovena na 17 795 894,53 Kč bez DPH, tedy bez mála poloviční oproti původním plánům. Realizace by měla proběhnout tak, aby stavba byla dokončena do konce srpna roku 2015. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Práce na rozšiřování silniční komunikace | 15. června 2015 | Jan Bernat Dočasný a konečný přechod přes tramvajovou trať v zastávce Kino Luna | 15. června 2015 | Jan Bernat Práce na rozšíření silniční komunikace | 15. června 2015 | Jan Bernat

Samotná stavba byla zahájena v květnu 2015. Jelikož bylo však nutné vybudovat široká tramvajová nástupiště vybavená přístřešky a zábradlím, bylo nutné taktéž rozšířit silniční komunikaci s čímž souvisely taktéž přeložky inženýrských sítí. Všechna nástupiště, jak tramvajová, tak autobusová byla témeř dokončena v průběhu srpna 2015.

Pohled na autobusovou zastávku směr Výškovice | 14. srpna 2015 | Jan Bernat Celkový pohled na tramvajové zastávky | 14. srpna 2015 | Jan Bernat Pohled na autobusovou zastávku směr Zábřeh | 14. srpna 2015 | Jan Bernat Celkový pohled na tramvajová nástupiště Kino Luna z úrovně kolejiště | 14. srpna 2015 | Jan Bernat Pohled na autobusovou zastávku Kino Luna směr Výškovice s viditelnou změnou směru silnice z důvodu rozšíření tramvajových ostrůvků | 14. srpna 2015 | Jan Bernat


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

18. srpna 2015

Toplist