Škoda 14Tr

Tehdy budoucí muzejní vůz Škoda 14Tr ev. č. 3229 (dnes 3129) ve smyčce Sokola Tůmy. | 11. dubna 2005 | Martin Večeřa

První prototyp trolejbusu Škoda 14Tr, tedy následovníka legendárního vozu Škoda 9Tr, spatřil světlo světa již v polovině roku 1972. Vůz byl vybaven tyristorovou pulsní regulací výkonu a na svou dobu moderním tvarem karoserie a odpovídal tak většině moderních trendů. Pak však nastala téměř celosvětová éra stagnace trolejbusových systémů, která zasáhla také tehdejší Československo, a vývoj projektu nového typu trolejbusu byl značně zpomalen. Zejména ke konci 70. let 20. století tak tehdejší dopravní podniky musely začít řešit náhradu starších trolejbusů a nadále tlačily na to, aby byl projekt trolejbusu 14Tr oprášen. První nové vozy 14Tr ověřovací série 14Tr 0 byly zařazeny v československých městech již v roce 1981, pak následovala další série 14Tr 01, která již byla upravena dle poznatků z provozu předchozí série. U obou sérií však museli dopravci řešit problémy s praskáním rámu, a tak musela většina vozů podstoupit dodatečné vyztužení karoserie.

V Ostravě se však první vozy 14Tr objevily až v roce 1984 v jako úplně posledním tehdejším trolejbusovém provozu na území Československa. Jednalo se o dva vozy ev. č. 3123 a 3124 série 14Tr 05. Ta již byla oproti předchozím sériím upravena, a tak již nemusel ostravský dopravní podnik řešit dodatečné vyztužení karoserie vozů. Vozy byly vybaveny jen některými okny vybavenými větracími částmi a taktéž jinými a jinak umístěnými směrovými světly v přední části vozu. Další vozy stejné série byly dodány následujícího roku. Jednalo se o 10 vozů ev. č. 3125 – 3134, které byly na rozdíl od předešlých vybaveny všemi okny větracími. Vozy byly vybaveny v okenní části krémovým nátěrem, ve spodní části karoserie pak byly vozy lakovány v pořadí červená – krémová – fialová.

Ve stejném roce 1985 byl zakoupen další vůz ev. č. 3135, který již spadal do série 14Tr 07. Společně s vozy této série ev. č. 3136 – 3141 dodanými v roce 1986 byl vůz od předchozích mírně odlišný. Dalšího zesílení se dočkaly vybrané sloupky karoserie, čímž došlo k velikostnímu odlišení vybraných oken, také k úpravám umístění směrových světel a k úpravě zasklení jednotlivých dveří. Přední dveře byly nově vybaveny v každém křídle dvojicí skel, v prostředních a zadních dveřích pak jednotlivá křídla disponovala pouze jedním sklem v jejich horní části. Od dodávky roku 1986 byly trolejbusy vybaveny velkou kabinou řidiče, která tak vytvářela řidiči samostatný vstup pomocí jednoho křídla předních dveří. Nátěr vozů byl shodný s vozy předchozími.

Důležité je taktéž připomenout, že všechny vozy dodané v letech 1984 – 1986 byly následně přečíslovány přičtením hodnoty 100 k původnímu evidenčnímu číslu. Došlo tak k odlišení číselné řady tohoto typu trolejbusů od předchozího typu 9Tr.

V roce 1987 bylo dodáno dalších 7 trolejbusů série 14Tr 08/6 ev. č. 3242 – 3248. Oproti předchozím byly vozy vybaveny děleným čelním sklem. Další vozy shodné série dorazily do Ostravy v roce 1989, avšak zprovozněny byly v roce následujícím. Jednalo se o vozy ev. č. 3249 – 3256. Nátěr vozů byl shodný s vozy předchozími.

Posledních 5 vozů další série 14Tr 10/6 ev. č. 3257 – 3261 bylo dodáno v roce 1992. Vozy byly vyrobeny již v roce 1991 a původně určeny pro dopravce Krymtrollejbus provozujícího trolejbusovou dopravu na nejdelší trolejbusové trati světa a ve městech Simferopol, Jalta a Alušta na poloostrově Krym. Vzhledem k vyhlášení nezávislosti Ukrajiny a jejím ekonomickým problémům však dopravce nebyl schopen trolejbusy uhradit a tak je výrobce nabídnul jiným československým provozovatelům. Ostrava se nabídky chopila a odebrala výše uvedených 5 vozů 14Tr a posléze taktéž 3 další vozy 15Tr. Oproti předchozím vozům byl jejich nátěr mírně pozměněn, kdy spodní fialový pruh předchozích vozů byl nahrazen červeným.

V roce 1995 bylo dodáno do Ostravy dalších 6 vozů, které obdržely ev. č. 3217 – 3222. Nejednalo se o nové vozy, avšak již ojeté, zakoupené z rušeného provozu v německém městě Potsdam. Byly vyrobeny v roce 1983, série 14Tr 03 a svou karoserií odpovídaly přibližně prvním vozům 14Tr dodaným do Ostravy v roce 1985. Na rozdíl od našich vozů však 3 vozy ev. č. 3217 – 3219 prošly zesílením karosérie ještě za provozu v Německu. Do provozu byly postupně zařazovány v letech 1995 a 1996.

Od druhé poloviny 90. let 20. století byly vozy vybavovány vnitřním elektronickým informačním panelem BUSE. Větší modernizace se vozy 14Tr dočkaly až od roku 2001, kdy modernizací prošly první vozy. Modernizace se týkala zejména interiéru vozidla, který byl obnoven, a kam byla instalována čalouněná sedadla. Exteriér doznal změn zejména v přední a zadní části karoserie. Vozidla byla vybavena čely dle provedení „14TrM“ umožňujícími zástavbu elektronického informačního systému BUSE.

Modernizace proběhla celkem na 13 vozech následovně:

 • rok 2001 … 4 vozy … 3256, 3259, 3260, 3261
 • rok 2002 … 2 vozy … 3253, 3254
 • rok 2004 … 4 vozy … 3249, 3250, 3257, 3258
 • rok 2005 … 2 vozy … 3251, 3252
 • rok 2006 … 1 vůz … 3255

Prvním vyřazeným vozem se stal vůz ev. č. 3225, který byl dne 1. 1. 1990 přeřazen mezi služební vozy. Stal se z něj cvičný vůz, který byl však od 4. 2. 1994 navrácen zpět do provozu s cestujícími. Prvními skutečně vyřazenými vozy byly nejstarší dva vozy 14Tr dodané v roce 1984. Ty byly vyřazeny již v roce 2000.

Posledními nemodernizovanými provozními vozy 14Tr v roce 2010 zůstaly vozy ev. č. 3238 a 3247. S těmito vozy pak následně proběhly dvě rozlučkové akce. Jedna proběhla dne 23. dubna 2011, druhá pak dne 24. 3. 2012.

Vyřazování probíhalo následovně:

 • rok 2000 … 2 vozy … 3223, 3224
 • rok 2001 … 3 vozy … 3218 – 3220
 • rok 2002 … 6 vozů … 3217, 3221, 3222, 3226, 3227, 3230
 • rok 2003 … 3 vozy … 3231 – 3233
 • rok 2004 … 4 vozy … 3225, 3228, 3245, 3248
 • rok 2007 … 2 vozy … 3229, 3234
 • rok 2008 … 4 vozy … 3235, 3237, 3241, 3242
 • rok 2009 … 1 vůz … 3239
 • rok 2010 … 5 vozů … 3236, 3240, 3243, 3244, 3246
 • rok 2011 … 2 vozy … 3247, 3252
 • rok 2012 … 2 vozy … 3254, 3255
 • rok 2013 … 2 vozy … 3238, 3250
 • rok 2015 … 4 vozy … 3249, 3251, 3253, 3256
 • rok 2018 … 4 vozy … 3257, 3258, 3259, 3260

Od roku 2019 je tak stále provozní 1 vůz 14Tr, který však není určen pro provoz s cestujícími. Vůz ev. č. 3261 je vybaven pro účely autoškoly a také sadou pro nanášení nemrznoucí směsi na trolejové vedení.

Musíme také zmínit, že mnoho ostravských vozů bylo následně odprodáno dalším provozovatelům trolejbusové dopravy situovaným, až na jednu výjimku, východně od českých hranic.

Jednalo se o dopravce:

 • Vilnius, Litva … 3225, 3228, 3231 – 3233, 3245, 3248
 • Almaty, Kazachstán … 3217 – 3222, 3226, 3227, 3230,
 • Eberswalde, Německo … 3234
 • Mykolajiv, Ukrajina … 3253
 • Černivci, Ukrajina … 3249, 3256

Posledním rokům provozu trolejbusů 14 a 15Tr se věnuje samostatný článek.

Provozu původních ostravských trolejbusů 14 a 15Tr v zahraničí se věnuje taktéž samostatný článek.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. února 2024