Tramvajová trať na VIII. stavební obvod Poruby - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V pondělí 18. záři 2017 byla na webových stránkách statutárního města Ostravy zveřejněna důležitá informace o postupu prací na projektové dokumentaci. Byly zveřejněny částečné výsledky dopravního modelu, který prokázal, že zcela dostatečnou pro obsluhu VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby bude trať vedená dle varianty B projektového záměru, jež odpovídá taktéž platnému územnímu plánu města Ostravy. Projektová dokumentace však nadále pracovala s oběma variantami, které vzešly z projektového záměru, tedy s variantou D, avšak taktéž s variantou B. Tyto informace byly uvedeny na webové stránce www.novatramvajporuba.cz.

Varianta B (délka cca 2,900 km)

Tramvajová trať by měla být vedena z křižovatky ulic Opavské a 17. listopadu dále ulicí 17. listopadu, přes křižovatky s ulicemi Slavíkovou, Pustkoveckou, Bedřicha Nikodéma do křižovatky s ulicí Průběžnou. Odtud by měla pokračovat ulicí Průběžnou až do prostoru současného autobusového obratiště Opavská.

Varianta D (délka cca 3,300 km)

Tramvajová trať by měla být vedena z křižovatky ulic Martinovské a Bedřicha Nikodéma dále ulicí Bedřicha Nikodéma, přes křižovatku s ulicí 17. listopadu do této ulice do křižovatky s ulicí Průběžnou. Odtud by měla pokračovat ulicí Průběžnou až do prostoru současného autobusového obratiště Opavská.


Záměrně neuvádíme umístění jednotlivých zastávek u jednotlivých variant, jelikož tyto informace jsou součástí projektové dokumentace, jejíž výsledky dosud nebyly zveřejněna. Jistými jsou v případě varianty B nepárová zastávka Rektorát VŠB při křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu, při obou variantách pak párová zastávka Duha a umístění konečné zastávky a obratiště Opavská. Výhody vedení tramvajové trati dle varianty B projektového záměru oproti variantě D projektového záměru jsou poměrně zřejmé. Tramvaje zajistí nejen přímé bezpřestupové spojení VIII. stavebního obvodu Poruby s centrem města, ale taktéž budou sloužit vnitroobvodovým cestám, tedy cestám, které by v případě realizace čistě varianty D dle projektového záměru stále padaly na bedra autobusové dopravy. Další výhodou může být případné zavedení vnitroobvodové tramvajové linky propojující VIII. stavební obvod Poruby s oblastí západního konce Hlavní třídy, fakultní nemocnice a oblastí Vřesinské ulice.

V článku byla navíc uvedena informace o možném vymístění tramvajové vozovny Poruba z jejího nynějšího umístění a o jejím možném přesunu do rozvojové oblasti v okolí hypermarketu Globus. O vymístění tramvajové vozovny Poruba se hovoří již několik let.

Monitorování situace se budeme nadále věnovat.Zdroje informací:

Více informací k jednotlivým etapám přípravy projektu výstavby tramvajové trati naleznete v odkazech níže.

ÚVODNÍ STRÁNKA Projektový záměr

© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. října 2017

Toplist