Tramvajová trať na VIII. stavební obvod Poruby

Městský obvod Poruba se v současné době dělí do dvou katastrálních území pojmenovaných Poruba a Poruba-sever. Katastrální území Poruba zahrnuje jak původní území historické Poruby, tak sídlištní zástavbu vystavěnou v jednotlivých stavebních obvodech, kterých je v tomto území celkem 6. Již od prvopočátků bytové výstavby na tomto území bylo počítáno s tím, že většinu přepravních výkonů bude zabezpečovat tramvajová doprava. Tak byla vystavěna tramvajová trať vedena po tehdejší Gottwaldově třídě (Opavská) zprovozněná od 16. 12. 1958 a následně od 9. 5. 1959 prodloužená po ul. Vítězného února (17. listopadu), která plně zabezpečila dopravu pro obyvatele I., II. a III. stavebního obvodu v Porubě. Pro dopravu obyvatel IV. stavebního obvodu byla plánována trať vedená ulicí Sokolovská, která byla již při výstavbě šířkově projektována pro budoucí vedení tramvajové dopravy. V tomto případě však následně k výstavbě nedošlo, avšak tento stavební obvod je částečně obsloužen jak tramvajovou dopravou vedenou ulicí Opavská, tak tramvajovou dopravou vedenou ulicí Martinovská (zde od 15. 6. 1969). Podobně je alespoň částečně obsloužen také V. stavební obvod.

Po využití území vymezených pro výstavbu I. – VI. stavebního obvodu sídlištní zástavby Poruby začala výstavba také na ploše umístěné severně od Pustkovce na území katastrálního území Poruba-sever. Nový VII. stavební obvod začal na tomto území vyrůstat v roce 1966 v okolí ulice Martinovské a byl od prvopočátku obsluhován pouze autobusovou linkou č. 36 tehdy vedenou do Martinova doplněnou od 13. 11. 1967 linkou 39 a od 3. 6. 1968 vnitroobvodovou linkou č. 40. Tramvajová doprava pak nový obvod začala obsluhovat od 15. 6. 1969.

Poslední VIII. stavební obvod Poruby začal vyrůstat mezi dnešními ulicemi 17. listopadu, Bedřicha Nikodéma a Opavská v roce 1970. Jeho obsluha veřejnou dopravou pak byla započata prodloužením linek č. 39 a 40 od 1. 9. 1970 na konečnou zastávku Poruba, VIII. obvod smyčka v prostoru dnešní zastávky Duha a následně doplněna zřízením nové linky č. 44 vedené na shodnou konečnou od 1. 10. 1970. Již od té doby bylo plánováno vedení tramvajové trati pro obsluhu tohoto stavebního obvodu. Aktualizovaný dopravní generel z roku 1973 uvažoval například s výstavbou tramvajové trati dnešní Opavskou ulicí do prostoru dnešního autobusového obratiště Opavská (dle současného projektu - varianta A). Postupně se však začaly plány doplňovat také o variantní trať obsluhující větší část území VII. a VIII. stavebního obvodu. Dopravní generel z roku 1994 tak počítal s výstavbou tramvajové trati ulicí Bedřicha Nikodéma a Opavskou s ukončením ve výše uvedeném prostoru autobusového obratiště Opavská (dle současného projektu - varianta C).

Počátek výstavby porubského VIII. stavebního obvodu

Zdroj:
Ostrava, orientační plán; Kartografické nakladatelství; Praha; 1969

Po několika dalších letech se však v rámci územního plánu ustálily dvě základní trasy vedené jak ulicí Opavská (dle současného projektu - varianta A), tak ulicemi 17. listopadu a Průběžná (dle současného projektu - varianta B) ukončené v obou případech obratištěm v prostoru autobusové smyčky Opavská. Již před 10 lety začal Dopravní podnik Ostrava a.s. činit první kroky k výstavbě tramvajové trati vedené ulicemi 17. listopadu a Průběžná. Vzhledem k tehdejšímu nesouhlasu zejména městského obvodu Pustkovec však byly tehdy veškeré přípravné práce přerušeny.

Opětovné přípravy byly obnoveny až po několika letech, kdy následně společnost Mott MacDonald zpracovala projektový záměr týkající se obsluhy VII. a VIII. stavebního obvodu Poruby kapacitní kolejovou dopravou.

V průběhu roku 2016 vznikla samovolně jako reakce na zveřejnění informací k budoucí tramvajové trati skupina, která s výstavbou tramvajové trati nesouhlasí, přičemž tato skupina taktéž zorganizovala petici s názvem NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ! Hlavní iniciátorkou petice byla Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová.

Zároveň však vznikly i facebookové stránky podporovatelů výstavby tramvajové trati.

Taktéž podporovatelé výstavby tramvajové trati založili svou petici s názvem Petice na podporu realizace aktivit v rámci EKOLOGIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY OSTRAVA-PORUBA.

Na počátku roku 2017 došlo k částečnému uklidnění situace. V únoru 2017 byla zveřejněna webová stránka novatramvajporuba.cz, která popisuje stav přípravy výstavby tramvajové trati včetně informací o postupu a odpovědí na důležité otázky.

V průběhu září byly zveřejněny první informace související s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost SUDOP Brno, spol. s r.o., resp. související s dopravním modelem.

Více informací k jednotlivým etapám přípravy projektu výstavby tramvajové trati naleznete v odkazech níže.

Projektový záměr Projektová dokumentace

© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

20. září 2017

Toplist