Tramvajová trať Josefa Kotase - Václava Jiřikovského
Stav před výstavbou tramvajové trati

V sobotu 30. 4. 2016 oslavila tramvajová trať Josefa Kotase – Václava Jiřikovského 30 let od svého zprovoznění. Plány na její výstavbu existovaly již od doby plánů na výstavbu panelového sídliště Dubina, které začalo vyrůstat na katastru Hrabůvky, Staré a Nové Bělé v první polovině 80. let. Sídliště pak oficiálně vzniklo až 1. 1. 1984 jako místní část tehdejšího obvodu Ostrava 3 a od 14. 2. 1984 začalo být obsluhováno autobusovými linkami č. 24 a 35, které končily v místě současného velkého parkoviště v blízkosti křižovatky ulice Aloise Gavlase s ulicí Horní, která tehdy nesla název Stalingradských hrdinů. Autobusová obsluha sídliště tak byla zavedena až po dobudování základní komunikační sítě, ačkoliv část domů na ulicích Antonína Poledníka a Jaromíra Matuška již byla obydlena.


Pohled na rozestavěnou severní část sídliště Dubina s chybějící tramvajovou tratí a nedokončenou ulicí s tehdejším názvem Stalingradských hrdinů.
Ostrava: Miloš Polášek, Petr Sikula. Vydanie 1. Martin: Osveta, n. p., 1985, 192 s. 70-052-85.
Výstavba

Jelikož bylo zřejmé, že dopravní obsluha autobusy nebude dlouhodobě možná, byla záhy zahájena výstavba tramvajové tratě v ose nové komunikace, která měla dle tehdejších plánů a dle dopravního generelu z roku 1973 sloužit také jako kapacitní výpadovka místo ulice Plzeňské. I z tohoto důvodu byla komunikace doplněna obslužnými souběžnými komunikacemi, včetně mostů a mimoúrovňových nájezdů. Tramvajová trať byla následně vystavěna na tzv. zvláštním tělese bez jakýchkoliv úrovňových křížení s jednotlivými silničními i pěšími komunikacemi. Odpovídala tak již generelem dané budoucí koncepci rychlodrážní tramvajové dopravy v Ostravě. Tramvajová smyčka Dubina byla na rozdíl od smyčky Josefa Kotase koncipována jako dvoukolejná s manipulační kolejí umístěnou již v přímém úseku těsně před budoucí nástupní zastávkou. Manipulační kolej však nebyla průjezdná, k jejímu zprůjezdnění došlo až po několika letech. Následný provoz po tramvajové trati však byl v prvních letech mnohdy poznamenáván výpadky jejího napájení, a to zejména vzhledem k tehdy ještě neexistující měnírně Hrabůvka, která byla dostavěna a následně zprovozněna až v roce 1996.

Provoz

První zkušební jízda po celé cca 1,2 km dlouhé tramvajové trati vedené ve středu ulice Stalingradských hrdinů (dnešní ul. Horní) proběhla v úterý 29. 4. 1986 v odpoledních hodinách a to vozem T3SU ev. č. 777. Tramvajový provoz s cestujícími byl pak zahájen ve středu 30. 4. 1986 ve 4.00 hod., a to všemi linkami do té doby ukončenými ve smyčce Josefa Kotase. Linky č. 12, 14, 15, 17 a 18 tak od května roku 1986 nahradily autobusovou dopravu a začaly obsluhovat novou zastávku Antonína Poledníka, přičemž dále do smyčky Dubina jely s ohledem na stav výstavby sídliště bez cestujících. Obsluha zastávky Dubina (dnes Václava Jiřikovského) následně započala až od 22. 2. 1988.

V dnešní zastávce Václava Jiřikovského, tehdy ještě neobsluhované pravidelnými spoji, zastavil vůz T1 ev. č. 514 při poslední rozlučkové jízdě těchto vozů jen  | 20. června 1986 | Robert Kubica Smyčkou Dubina projíždí při rozlučkové jízdě s vozy typu T1 vůz ev. č. 514 | 20. června 1986 | Robert Kubica Souprava vozů T6A5 ev. č. 1102+1101 odbavuje cestující v zastávce Dubina ve směru do Poruby | 1. srpna 1995 | Filip Jiřík

V průběhu 30 let od jejího zprovoznění následně došlo pouze k dokončení podchodu u zastávky Václava Jiřikovského a k rekonstrukci podchodu u zastávky Antonína Poledníka. Vzhledem k prodloužení tramvajové trati k hypermarketu Interspar byly ze zastávky Dubina (dnes Václava Jiřikovského) nejdříve prodlouženy tramvajové linky č. 1 a 17 od 17. 12. 2005, od 26. 2. 2006 pak byly k Intersparu, tedy na dnešní zastávku Dubina, prodlouženy také noční spoje linky č. 12 a noční linka č. 19. Všechny zbývající linky byly prodlouženy k 1. 7. 2007. Toho dne tak tramvajová smyčka Dubina prakticky osiřela a zůstala ryze manipulační. Poslední změnou prošel název zastávky Dubina, která od 13. 12. 2015 nese pojmenování po blízké ulici Václava Jiřikovského.

Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1015+1016 byla tehdy jedinou soupravou vozů T3R.P. ve vozovně Moravská Ostrava a to z důvodu atypického vozu ev. č. 1015 nasazovaného od jara do podzimu na linky Cyklotramvaje | 30. ledna 2006 | Martin Večeřa Vůz T3 ev. č. 775 přijíždí do zastávky Antonína Poledníka. | 7. února 2006 | Martin Večeřa Vůz karosa B941 ev. č. 4257 jako NAD za tramvaj odbavuje cestující v zastávce Antonína Poledníka, i takovýmto strastem museli čelit cestující NAD před přemístěním zastávky NAD dále po směru jízdy | 6. května 2006 | Martin Večeřa Vůz VarioLF3 ev. č. 1601 (tehdy pod ev. č. 1401) na jedné ze svých zkušebních jízd, zde ve smyčce Dubina | 7. června 2006 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1205 odjíždí ze zastávky Antonína Poledníka ve směru na Dubinu | 17. června 2006 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1202 vjíždí do smyčky Dubina | 7. května 2007 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1513 vjíždí do smyčky Dubina při výluce úseku Dubina - Dubina Interspar | 7. května 2007 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 1023 vjíždí mimořádně na lince č. 1 do smyčky Dubina | 7. května 2007 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1508 odstavený na odstavné koleji smyčky Dubina | 7. května 2007 | Martin Večeřa
Zrušení smyčky Dubina

Provoz na smyčce Dubina pak byl ukončen po necelých 22 letech dne 25. 4. 2008. Původně měl obratiště jako poslední projet vůz VarioLF ev. č. 1322 okolo sedmnácté hodiny za účasti členů KPMHD. Vzhledem k poruše jednoho z vozů TRIO, který byl v cca 19.40 hod. odstaven na odstavné manipulační koleji smyčky Dubina, byla pro tento vůz tehdy vyslána souprava vozů T3R.P. ev. č. 962+974, která měla za cíl vadný vůz odtáhnout. Pro obrat však tato souprava nevyužila smyčku tehdy nesoucí jméno Dubina Interspar, ale původní smyčku Dubina. V cca 20.00 hod. dne 25. 4. 2008 se tak posledním tramvajovým vlakem ve smyčce Dubina stala právě tato souprava vozů T3R.P. ev. č. 962+974. V dalších dnech došlo nejdříve k odpojení obratiště od kolejové sítě a k jejímu následnému snesení.

smyčka Dubina již bez trolejového vedení | 0. 0000 | Martin Večeřa již odstraněné kolejové propojení smyčky Dubina | 0. 0000 | Martin Večeřa  | 25. dubna 2008 | Marek Mantič Poslední tramvaj opouští obratiště Dubina | 25. dubna 2008 | Marek Mantič Vůz VarioLF ev. č. 1322 vjíždí na zvláštní ukončovací jízdě do smyčky Dubina | 25. dubna 2008 | Martin Večeřa Vůz VarioLF ev. č. 1322 již projel obratištěm Dubina a chystá se jej při původně plánované poslední jízdě opustit | 25. dubna 2008 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. ev. č. 962+974 vjíždí jako úplně poslední tramvajový vlak do smyčky Dubina | 25. dubna 2008 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. ev. č. 962+974 při poslední jízdě přes smyčku Dubina | 25. dubna 2008 | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

27. května 2016

Toplist