Tramvajová trať Václava Jiřikovského - Dubina
Stav před výstavbou tramvajové trati

Tramvajová trať vedená z původní konečné zastávky Dubina (dnes Václava Jiřikovského) na konečnou zastávku Interspar (dnes Dubina) byla plánována již dlouhou dobu v souvislosti s budoucí výstavbou autobusového terminálu s tehdy plánovaným názvem Dubinka. Na přelomu tisíciletí započala výstavba nového hypermarketu v prostoru přiléhajícím k budoucímu terminálu, a tak vyvstala myšlenka na spolufinancování výstavby nové tramvajové trati do tohoto prostoru jeho vlastníkem.

Od otevření nového hypermarketu Interspar byla k němu zavedena autobusová linka č. 74 vedená od 21. 3. 2001 v trase Interspar - Dubina, přičemž k obracení za zastávkou Dubina využívala rampy mimoúrovňové křižovatky ulice Horní s ulicí Vlasty Vlasákové. Linka byla následně od 3. 8. 2001 prodloužena až na Polikliniku, přičemž tato zastávka byla průjezdná. Její trasa pak byla opětovně prodloužena od 3. 11. 2001 přes Starou Bělou do Nové Bělé na konečnou zastávku Krmelínská.

Výstavba

Stavba s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na ul. Horní k HM Interspar“ byla zahájena v září roku 2005, přičemž v prvních měsících moc rychle nepostupovala. Ještě na konci října byla v budoucím prostoru tramvajové trati k nalezení jen halda hlíny, avšak v listopadu se již stavba rozběhla na plné obrátky. V polovině listopadu byla již stavba v takovém stádiu, kdy bylo možné uspořádat výluku tramvajového provozu s cílem napojení nového úseku na zbytek tramvajové sítě. Stalo se tak dne 17. 11. 2005. Ani zrychlené tempo výstavby však již nestačilo na to, aby byla tramvajová trať zprovozněna v původní termín, tedy v celostátní termín změn v jízdních řádech, který v roce 2005 připadnul na neděli 11. 12. 2005. Teprve 15. 12. 2005 proběhly první zkušební jízdy vozy typu KT8D5, resp. historickým motorovým vozem ev. č. 50 tak, aby byla odskoušena průjezdnost vozů s nejširším průjezdním profilem. První etapa výstavby tramvajové trati k Intersparu zahrnovala novou dvoukolejnou trať, novou párovou zastávku, nové jednokolejné obratiště s odstavnou kolejí a měnírnu.

nově budované odbočení od hypermarketu do ulice Horní | 21. října 2005 | Martin Večeřa informační tabule k projektu | 21. října 2005 | Martin Večeřa prostor budoucí tramvajové tratě k Intersparu | 21. října 2005 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6486 nasazená na linku 74 v prostoru tehdejšího vyčkávacího místa | 21. října 2005 | Martin Večeřa Karosa B741 ev. č. 4226 nabírá své cestující jako NAD za tramvaje v zastávce Dubina při napojování nové trmvajové trati na kolejovou síť | 17. listopadu 2005 | Martin Večeřa Budovaná tramvajová trať k Intersparu měsíc před zprovozněním | 17. listopadu 2005 | Martin Večeřa příprava na vložení výhybek nové tramvajové tratě | 17. listopadu 2005 | Martin Večeřa výstavba smyčky a kruhového objezdu | 17. listopadu 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové trati několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové tratě několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové tratě několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové tratě několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové tratě několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové tratě několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové tratě několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové tratě několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa stav tramvajové tratě několik dní před zprovozněním | 10. prosince 2005 | Martin Večeřa
Zprovoznění

Plánované otevření tratě pro veřejnost se odehrálo dne 17. 12. 2005 v 10.00 hod. dopoledne ve výstupní zastávce Interspar, před kterou byly odstaveny vozy ev. č. 1313 a 50. Následně došlo k přestřižení pásky, oba vozy objely s pozvanými hosty včetně primátora statutárního města Ostravy, ředitele DPO a ředitele Dopravních staveb Ostrava nové obratiště. Po výstupu se odehrála tisková konference v Intersparu. Pravidelný provoz byl následně operativně zahájen denními tramvajovými linkami č. 1 (vůz KT8D5R.N1 ev.č. 1514) a č. 17 (T6A5 ev. č. 1108 + 1104).

Nový označník nástupní zastávky Interspar | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa motorový vůz ev. č. 50 přijíždí do výstupní zastávky Interspar | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa Vůz VarioLFR.E ev. č. 1313 jako další z vozů použitích při slavnostním otevření tramvajové tratě k Intersparu | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa Akt přestřižení pásky se blíží... | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa "Brňák" ev. č. 50 projíždí novou smyčkou | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa VarioLFR.E ev. č. 1313 na odstavné koleji smyčky Interspar | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa motorový vůz ev. č. 50 na odstavné koleji smyčky Interspar | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa 1. spoj u Intersparu, KT8D5R.N1 ev. č. 1514 na lince č. 1 | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa Druhým spojem vypraveným na novou tramvajovou trať s cestujícími byla souprava vozů T6A5 ev. č. 1108 + 1104 | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa zprovoznění smyčky Interspar | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa

vjezd do obratiště z výstupní zastávky | 6. května 2006 | Martin Večeřa vjezd do levého oblouku smyčky | 6. května 2006 | Martin Večeřa pohled na místo ukončení kusé koleje | 6. května 2006 | Martin Večeřa ukončení kusé koleje | 6. května 2006 | Martin Večeřa výhybka spojující průběžnou a kusou kolej | 6. května 2006 | Martin Večeřa pravý oblouk ze smyčky | 6. května 2006 | Martin Večeřa prostor nástupní zastávky | 6. května 2006 | Martin Večeřa
Rozšíření obratiště

Již po roce provozu započaly přípravy na rozšíření obratiště tak, aby ve smyčce ležely 3 plně průjezdné koleje. Veškeré práce postupně probíhaly v průběhu jara roku 2007 tak, aby s počátkem platnosti letních jízdních řádů mohly být na smyčku Dubina Interspar prodlouženy všechny tramvajové linky.

rozšiřování smyčky Dubina Interspar | 7. května 2007 | Martin Večeřa rozšiřování smyčky Dubina Interspar | 7. května 2007 | Martin Večeřa
Provoz

Provoz na tramvajové trati k tehdejšímu Intersparu byl tedy zahájen 17. 12. 2005 tramvajovými linkami č. 1 a 17. To způsobilo zkrácení výše uvedené autobusové linky č. 74 k Intersparu od 2. 1. 2005. Noční spoje tramvajových linek č. 12 a 19 byly na nově přejmenovanou zastávku Dubina Interspar prodlouženy k termínu změn dne 26. 2. 2006, mimo jiné jako důsledek již dlouhodobého požadavku na snížení hluku v prostoru původní tramvajové smyčky Dubina. Ostatní tramvajové linky pak byly na konečnou zastávku prodlouženy k počátku platnosti letních jízdních řádů dne 1. 7. 2007, kdy původní smyčka Dubina osiřela.

Souprava vozů T3 v čele s vozem ev. č. 785 přijíždí na konečnou zastávku Interspar | 28. prosince 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T6A5 ev. č. 1116+1112 vjíždí do již trojkolejné smyčky Dubina Interspar | 1. července 2007 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

16. prosince 2015

Toplist