Ekova Electron 12T

Trolejbus Ekova Electron 12T ev. č. 9986 vyjíždí z obratiště LDN do nástupní zastávky | 21. srpna 2018 | Martin Večeřa

Dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava a.s. Ekova Electric a.s. vznikla v roce 2010 s hlavním cílem oddělit hlavní činnost dopravce od záležitostí poskytovaných jiným subjektům. Od začátku společnost poskytovala standardní služby oprav a rekonstrukcí vozidel veřejné dopravy postupně doplněnou o výrobu vozidel pro různé subjekty. Prvním samostatným počinem tak bylo zahájení výroby elektrobusů Ekova Electron následně doplněná rozšířením výrobního programu o trolejbusy.

V roce 2017 tak vzniknul první prototyp parciálního trolejbusu Ekova Electron 12T. Vůz byl následně ještě nedokončený vystaven a prezentován na veletrhu Czech Raildays. V průběhu letních měsíců roku 2017 byl vůz dokončen a od října roku 2017 začal být testován nejdříve v areálu ústředních dílen v Martinově a v jeho blízkém okolí a následně také přímo v ostravské trolejbusové síti. V průběhu listopadu roku 2017 byl navíc prezentován na veletrhu Czechbus. Po provedení všech povinných zkušebních jízd bez cestujících vydal Drážní úřad povolení k vykonání zkušebních jízd s cestujícími. V provozu s cestujícími tak musel trolejbus Ekova Electron 12T najezdit celkem 20 000 km. od 21. 8. 2018 tak bylo možné trolejbus potkávat v ostravských ulicích, kde byl standardně zkoušen na 2. oběhu linky 101.

Vůz Ekova Electron 12T ev. č. 9986 v obratišti Hlavní nádraží | 21. srpna 2018 | Vojtěch Cekota První trolejbusový Electron projíždí Přívozem po Nádražní ulici | 21. srpna 2018 | Vojtěch Cekota Vůz Ekova Electron 12T ev. č. 9986 přijíždí na zastávku Most M. Sýkory okolo jedné z mnoha připomínek 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy | 21. srpna 2018 | Martin Večeřa Trolejbus Ekova Electron 12T ev. č. 9986 vyjíždí z obratiště LDN do nástupní zastávky | 21. srpna 2018 | Martin Večeřa Ekova Electron 12T ev. č. 9986 přijíždí do zastávky Dolina | 9. září 2018 | Martin Večeřa

Vůz je vybaven elektrickou výzbrojí TV Europulse od společnosti Cegelec a LTO bateriemi (lithium titanát oxid) dodanými společností EVC o celkové kapacitě 47 kWh, které trolejbusu umožňují opakovanou jízdu mimo trolejové vedení v délce minimálně 12 km. K dobíjení baterií dochází při standardní jízdě pod trolejovým vedením.

Zkušební provoz v Praze

Počátkem roku 2019 úspěšně dovršil první ekovácký trolejbus zkušební provoz, v květnu tohoto roku obdržel průkaz způsobilosti drážního vozidla a zůstával nadále odstaven v areálu společnosti Ekova Electric v Ostravě-Martinově. Jelikož se jednalo o neadresný prototyp, hledal jeho vlastník, tedy společnost Ekova Electric, možnosti dalšího využití. I z tohoto důvodu tak bylo jednáno o jeho zapůjčení pro zkušební provoz na první trolejbusové trati již druhého provozního období trolejbusové dopravy v Praze.

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 zveřejnila společnost Ekova Electric na svém facebookovém profilu informaci, že jednání o zahájení zkušebního provozu v Praze dopadla úspěšně a že se trolejbus vydá na cestu do hlavního města s cílem zajájení zkušebního provozu na lince 58 v trase Palmovka - Letňany. Jeho provoz byl následně zahájen ve středu 25. 9. 2019 a původně měl trvat po dobu jednoho měsíce. Vůz v Praze obdržel ev. č. 9507.

Vůz Ekova Electron 12T, v Praze pod ev. č. 9507, se blíží k zastávce Kundratka | 28. září 2019 | Dušan Kunovský Při příjezdu do terminálu u stanice metra Letňany byl vyfotografován vůz Ekova Electron 12T ev. č. 9507 | 28. září 2019 | Dušan Kunovský Ekova Electron 12T pražského ev. č. 9507 (ex 9986 DPO) ve společnosti vozu Škoda 30Tr ev. č. 9506 v terminálu Palmovka | 12. října 2019 | Martin Večeřa Trolejbus Ekova Electron 12T ev. č. 9507 přijíždí do nástupní zastávky v pražském terminálu Letňany | 12. října 2019 | Martin Večeřa

Následně však byl provoz ekováckého trolejbusu několikrát prodloužen. Prvně se tak stalo do 5. 3. 2020, následně pak do 19. 3. 2020. Tento den však byl opravdu posledním .

Zkušební provoz v Plzni

Ve středu 9. 10. 2019 vydaly Plzeňské městské dopravní podniky (dále jen PMDP) tiskovou zprávu o dalším možném rozšíření parciálních trolejbusů v ulicích Plzně a okolních obcích. V této tiskové zprávě dopravce informoval, že si pro zkušební provoz chce půjčit právě trolejbus Ekova Electron 12T za účelem porovnání jeho jízdních vlastností, spolehlivosti a spotřeby elektrické energie, resp. dojezdu se shodnými parametry u již provozovaných parciálních trolejbusů.

K počátku zkušebního provozu v Plzni však nakonec došlo až v dubnu roku 2020, tedy po ukončení jeho provozu v Praze. Také zde došlo již od 2. 12. 2019 ke zřízení zkušební trolejbusové linky 19 s cílem vyzkoušet možnosti využití parciálního trolejbusu ve větší míře, a to zejména v trase současné autobusové linky č. 35, která zajišťuje spojení městských částí Malesice a Křimice s centrem města. Linka je vedena nejdříve v trase standardní trolejbusové linky č. 11 z konečné zastávky Ústřední hřbitov po zastávku CAN Husova a dále v trase autobusové linky č. 35 do městských částí Malesice a Křimice.

Do Plzně byl trolejbus převezen 6. 4. 2020 a k prvnímu nasazení na linku č. 19 došlo v úterý 14. 4. 2020. Vůz v Plzni obdržel ev. č. 990 a byl provozován až do 11. 5. 2020.

Ekova Electron 12T ev. č. 990 zkušebně v ulicích Plzně, zastávka Ústřední hřbitov | 14. dubna 2020 | Zdeněk Kresa Z plzeňské zastávky CAN Husova vyjíždí vůz Ekova Electron 12T | 14. dubna 2020 | Zdeněk Kresa
Následující stav

Vůz byl následně odstaven v areálu Ekovy, kde bez využití stál až do října roku 2022, kdy následovalo krátké intermezzo v souvislosti s možností opětovného zprovoznění trolejbusu za účelem převozu do Prahy zejména pro zácvik budoucích řidičů trolejbusů. Vůz však nakonec do Prahy nezamířil a byl dále odstaven v areálu Škody Ekova až do 30. 10. 2023, kdy byl přesunut do areálu Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice.

Škola, které byl trolejbus zapůjčen, provedla již před příjezdem trolejbusu úpravy a nákupy v hodnotě 692 318 Kč bez DPH. Nejdříve šlo o objednávku ze dne 15. 9. 2023 v hodnotě 346 280,99 Kč bez DPH s názvem Příprava plochy pro trolejbus - učební pomůcky, následně o smlouvu ze dne 20. 9. 2023 v hodnotě 346 037,00 Kč bez DPH s názvem Smlouva o dílo - Vybudování plochy pro trolejbus. Jak závazky plynoucí z objeddnávky, tak ze smlouvy plnila společnost JOROS s.r.o.

Ekova Electron 12T v areálu Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice.  | 5. prosince 2023 | Jan Ende Ekova Electron 12T v areálu Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice. | 8. prosince 2023 | Jan Ende Ekova Electron 12T v areálu Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice. | 8. prosince 2023 | Jan Ende

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

19. prosince 2023

Toplist