Nové parciální trolejbusy 2019
Výběrové řízení

V pondělí 1. července 2019 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka na dodávku až 12 ks parciálních trolejbusů. Ty by měly být dlouhé 11,5 - 12,5 m a široké maximálně 2,55 m. Ve vozidle by se mělo přepravit minimálně 80 cestujících, z nichž 30 % by mělo mít možnost cestovat na sedadlech, a to včetně sklopných. Vozy by měly mít minimálně troje dveře, přičemž jejich průchozí šířka byla stanovena na 1200 mm. Přední dveře mohou být buď průchozí šířky 1200 mm, kdy jedno křídlo dveří bude určeno oddělenému přístupu na stanoviště řidiče a druhé křídlo pak vstupu do prostoru pro cestující, nebo průchozí šířky minimálně 650 mm. V takovém případě je však požadována taková úprava prostoru předních dveří, kdy je umožněno řidiči vystoupení z prostoru jeho stanoviště ven z vozidla tak, aby v tuto chvíli nebyl umožněn cestujícím přístup do prostoru předních dveří.

Standardem je již vybavení vozidel klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Všechny ostatní požadavky již odpovídají ostravskému standardu včetně vzhledu a provedení sedadel, výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k zavedení zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovka bude umístěna shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 12 CNG. Vnější panely budou ve vyhotovení LED či DOT-LED s diodami či terčíky v bílé barvě. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku.

Vozy budou vybaveny trakčními bateriemi dobíjenými z trolejového vedení jak při jízdě, tak při stání vozidla. Vozy by měly být při využití trakční energie z baterií schopny ujet vzdálenost 12 km, a to i v případě využití topení salónu pro cestující na 30 % jeho výkonu. Tento požadavek je stanoven pro celou záruční dobu baterií. Dopravce předpokládá minimálně 15 cyklů jízdy vozidla na trakční energii z baterie denně. Vozy budou samozřejmě vybaveny taktéž možností rekuperace energie zpět do sítě. Vzhledem k požadavku pravidelného využívání jízdy vozidla na trakční energii z baterie je nutností taktéž vybavení vozidel poloautomatickou sběrací soustavou.


Ve vysvětlení zadávací dokumentace dále Dopravní podnik Ostrava specifikoval po dotazu uchazeče vybrané úseky s maximálním stoupáním, které by případně parciální trolejbusy mohly v budoucnu obsluhovat. Již se tak nevystavil riziku jako v případě minulé soutěže na parciální trolejbusy, kde byla přímo uvedena předpokládaná linka obsluhovaná parciálními trolejbusy, která však nakonec nevznikla a vozy tak byly nasazeny na linku jinou.

Úseky uvedené DPO s maximálním stoupáním pro případný provoz parciálních trolejbusů byly následující:

  • Briketářská - Poštulkova (městský obvod Michálkovice a Slezská Ostrava),
  • Nová Ves vodárna - Hulváky (městský obvod Nová Ves a Mariánské Hory a Hulváky),
  • Chrustova - Pošta (městský obvod Slezská Ostrava).

Výše uvedené úseky však nemusí být v budoucnu parciálními trolejbusy využívány. Jedná se zejména o sklonově náročné úseky určující případné maximální stoupání.


Dopravce předpokládá, že ho pořízení nových trolejbusů přijde na 168 mil. Kč bez DPH, přičemž část z této hodnoty bude uhrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program - IROP). Dodavatelem trolejbusů se může stát pouze takový dodavatel, který za poslední 3 roky dodal alespoň 1 nízkopodlažní trolejbus. Prvních 6 vozů by dle návrhu smlouvy mělo do Ostravy dorazit nejdříve ve 4. kvartálu roku 2020, druhá dodávka dalších 6 vozů pak v 1. kvartálu roku 2021. Všechny vozy pak nemohou být dodány později než 15 měsíců od data účinnosti smlouvy na jejich pořízení. Jak je však již patrno z názvu zakázky, nemusí Dopravní podnik Ostrava a.s. odebrat ani 1 z uvedených vysoutěžených vozů, záleží pouze na jeho rozhodnutí a zaslané objednávce.

Výběr dodavatele

Ve věci výběru dodavatele nových trolejbusů se dlouhou dobu nic nedělo, a to ačkoliv byla zakázka vypsána již v létě roku 2019. Až 27. 3. 2020 byla ve věstníku veřejných zakázek zveřejněna oprava, resp. oznámení změn nebo dodatečných informací, kdy došlo k doplnění konečného data minimální doby, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, tedy faktického konečného termínu tendru.

Posun termínu byl způsobem tím, že jeden z uchazečů o zakázku, společnost Tram for envi, byl nejdříve ze soutěže vyloučen, následně se v této věci obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který nejdříve rozhodnul v neprospěch této společnosti. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost Tram for envi rozklad, přičemž tady již byla úspěšná, když bylo předchozí rozhodnutí ÚOHS vráceno první instanci zpět k posouzení. Výběr dodavatele nových trolejbusů tak stále ukončen nebyl.

Na počátku června roku 2020 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že hodlá ve věci posouzení vyloučení společnosti Tram for envi opětovně rozhodnout. To se však již nepovedlo, jelikož Dopravní podnik Ostrava a.s. výběrové řízení na dodávku parciálních trolejbusů zrušil.

Společnost Tram for envi je zástupcem ukrajinského výrobce BOGDAN pro Českou republiku. S výrobky BOGDANu se mohli naši cestující seznámit již v roce 2011. Trolejbus BOGDAN T701.15 s výzbrojí TV Europulse od společnosti Cegelec tehdy vozil ostravské cestující od 18. 3. 2011 po dobu dvou měsíců. Společnost Tram for envi je pak mimo jiné známá také jako prostředník prodejů ojetých vozidel určených pro veřejnou hromadnou dopravu ukrajinským provozovatelům.

O dění informoval portál zdopravy.cz ve dvou článcích. nejdříve v článku z 29. 4. 2020, následně v článku z 13. 7. 2020.

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s. Závěrem zmiňme, že Dopravní podnik Ostrava a.s. hodlá vypsat nové výběrové řízení.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. července 2020

Toplist