Nové parciální trolejbusy 2019

V pondělí 1. července 2019 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka na dodávku až 12 ks parciálních trolejbusů. Ty by měly být dlouhé 11,5 - 12,5 m a široké maximálně 2,55 m. Ve vozidle by se mělo přepravit minimálně 80 cestujících, z nichž 30 % by mělo mít možnost cestovat na sedadlech, a to včetně sklopných. Vozy by měly mít minimálně troje dveře, přičemž jejich průchozí šířka byla stanovena na 1200 mm. Přední dveře mohou být buď průchozí šířky 1200 mm, kdy jedno křídlo dveří bude určeno oddělenému přístupu na stanoviště řidiče a druhé křídlo pak vstupu do prostoru pro cestující, nebo průchozí šířky minimálně 650 mm. V takovém případě je však požadována taková úprava prostoru předních dveří, kdy je umožněno řidiči vystoupení z prostoru jeho stanoviště ven z vozidla tak, aby v tuto chvíli nebyl umožněn cestujícím přístup do prostoru předních dveří.

Standardem je již vybavení vozidel klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Všechny ostatní požadavky již odpovídají ostravskému standardu včetně vzhledu a provedení sedadel, výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k zavedení zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovka bude umístěna shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 12 CNG. Vnější panely budou ve vyhotovení LED či DOT-LED s diodami či terčíky v bílé barvě. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku.

Vozy budou vybaveny trakčními bateriemi dobíjenými z trolejového vedení jak při jízdě, tak při stání vozidla. Vozy by měly být při využití trakční energie z baterií schopny ujet vzdálenost 12 km, a to i v případě využití topení salónu pro cestující na 30 % jeho výkonu. Tento požadavek je stanoven pro celou záruční dobu baterií. Dopravce předpokládá minimálně 15 cyklů jízdy vozidla na trakční energii z baterie denně. Vozy budou samozřejmě vybaveny taktéž možností rekuperace energie zpět do sítě. Vzhledem k požadavku pravidelného využívání jízdy vozidla na trakční energii z baterie je nutností taktéž vybavení vozidel poloautomatickou sběrací soustavou.


Ve vysvětlení zadávací dokumentace dále Dopravní podnik Ostrava specifikoval po dotazu uchazeče vybrané úseky s maximálním stoupáním, které by případně parciální trolejbusy mohly v budoucnu obsluhovat. Již se tak nevystavil riziku jako v případě minulé soutěže na parciální trolejbusy, kde byla přímo uvedena předpokládaná linka obsluhovaná parciálními trolejbusy, která však nakonec nevznikla a vozy tak byly nasazeny na linku jinou.

Úseky uvedené DPO s maximálním stoupáním pro případný provoz parciálních trolejbusů byly následující:

  • Briketářská - Poštulkova (městský obvod Michálkovice a Slezská Ostrava),
  • Nová Ves vodárna - Hulváky (městský obvod Nová Ves a Mariánské Hory a Hulváky),
  • Chrustova - Pošta (městský obvod Slezská Ostrava).

Výše uvedené úseky však nemusí být v budoucnu parciálními trolejbusy využívány. Jedná se zejména o sklonově náročné úseky určující případné maximální stoupání.


Dopravce předpokládá, že ho pořízení nových trolejbusů přijde na 168 mil. Kč bez DPH, přičemž část z této hodnoty bude uhrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program - IROP). Dodavatelem trolejbusů se může stát pouze takový dodavatel, který za poslední 3 roky dodal alespoň 1 nízkopodlažní trolejbus. Prvních 6 vozů by dle návrhu smlouvy mělo do Ostravy dorazit nejdříve ve 4. kvartálu roku 2020, druhá dodávka dalších 6 vozů pak v 1. kvartálu roku 2021. Všechny vozy pak nemohou být dodány později než 15 měsíců od data účinnosti smlouvy na jejich pořízení. Jak je však již patrno z názvu zakázky, nemusí Dopravní podnik Ostrava a.s. odebrat ani 1 z uvedených vysoutěžených vozů, záleží pouze na jeho rozhodnutí a zaslané objednávce.

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. července 2019

Toplist