Rekonstrukce tramvajové trati Zábřeh,vodárna - Kino Luna

Od úterý 1. 9. 2020 započne tramvajová výluka v úsecích Zábřeh,vodárna - Výškovice, resp. Zábřeh. Důvodem výluky je několik souběžně probíhajících akcí. Jedná se jak o rekonstrukci křižovatky ulic Výškovická a Čujkovova a přilehlého prostoru v prostoru zastávek Kotva, tak o rekonstrukci tramvajové trati v úseku od křižovatky ulic Výškovická a Pavlovova po zastávku Kino Luna, tedy po křižovatku ulice Výškovické s ulicí Svornosti. Součástí rekonstrukce je také oprava zastávek Zábřeh,vodárna a rekonstrukce a částečné přemístění zastávek Kotva. V době výluky dojde také k výměně kolejového svršku v mostním úseku na Výškovické ulici mezi Zábřehem a Výškovicemi.

Zakázka „Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická“

Součástí těchto úprav ulice Výškovické je kromě rekonstrukce zastávek tramvajové dopravy také rekonstrukce zastávek autobusové dopravy ležících na ul. Výškovické, dále mimo jiné rozšíření křižovatky s ulicí Čujkovovou, vybudování cyklistické stezky, rekonstrukce přechodů před tramvajovou trať, rekonstrukce světelného signalizačního zařízení a tramvajové tratě v prostoru křižovatky.

Dvojwana přijíždí na lince 2 do zastávky Kotva. | 5. července 2007 | Martin Večeřa Karosa B741 ev. č. 4242 na Výškovické ulici | 16. září 2012 | Martin Večeřa

Tramvajová zastávka Kotva ve směru do Výškovic bude přemístěna ihned za křižovatku. Tramvajová zastávka ve směru do centra města pak bude začínat za přechodem přes tramvajovou trať, který bude umístěn mezi jednotlivými nástupišti tramvajové zastávky. Rekonstrukcí dojde k odstranění největšího problému současného stavu, kterým je úzké nástupiště zastávky ve směru do Výškovic, které tak bylo již mnohokrát nechtěným svědkem tragických událostí. Přístřešky zastávek by měly dle dokumentace následně odpovídat vzhledově těm vybudovaným v terminálu Dubina.

Rekonstrukce křižovatky započala již v červenci 2020 svou I. etapou. Ta znamenala vyloučení provozu v pravých jízdních pásech ul. Výškovické oběma směry, což znamenalo znemožnění levého odbočení z ulice Výškovické do ulice Čujkovovy. Pro silniční dopravu se tak stalo od 7. 7. 2020.

I. etapa měla samozřejmě vliv na provoz autobusové dopravy, a to již od 1. 7. 2020, zastávka Náměstí SNP byla přemístěna do prostoru parkovacích stání na východní straně náměstí a dále:

48
linka byla ve směru do Hrabůvky odkloněna přes provizorně zřízenou zastávku Zábřeh,vodárna.
Byla tak v tomto směru vedena po ulicích Pavlovova a Rodimcevova. Linka neobsluhovala zastávku Kotva.
2731416177
linky byly ve směru do Výškovic odkloněny přes provizorně zřízenou zastávku Kotva na ul. Výškovické.
Byly tak v tomto směru vedeny po ulicích Rodimcevova a Pavlovova.

II. etapa probíhala v srpnu 2020, kdy byl kompletně uzavřen úsek ulice Čujkovovy od křižovatky s ulicí Výškovickou po křižovatku s ulicí Krylovovou. Pro silniční dopravu tato etapa probíhala od 14. do 23. 8. 2020.

V rámci II. etapy byly výše uvedené linky zasaženy výrazněji, zastávka Náměstí SNP byla nadále přemístěna do prostoru parkovacích stání na východní straně náměstí a dále:

48
linka byla v obou směrech odkloněna přes provizorně zřízené zastávky Zábřeh,vodárna.
Byla tak vedena po ulicích Pavlovova a Rodimcevova. Linka neobsluhovala zastávku Kotva.
2731416177
linky byly v obou směrech odkloněny přes provizorně zřízenou zastávku Kotva na ul. Výškovické.
Byly tak vedeny po ulicích Rodimcevova a Pavlovova.
96
linka byla odkloněna z křižovatky ulic Volgogradská a Výškovická po ulicích Výškovická, Rodimcevova a Pavlovova.
Linka neobsluhovala zastávku Kotva.

III. etapa započala v srpnu 2020 a trvá dosud. Došlo k uzavření levého jízdního pásu ve směru do Vítkovic a pravého jízdního pásu ve směru do Výškovic. Nejsou tak umožněna levá odbočení z ulice Výškovické. Pro silniční dopravu byla tato etapa zahájena 24. 8. 2020. V rámci III. etapy byly autobusové linky vedeny shodně jako při I. etapě.

Další etapa by měla započít na přelomu září a října, kdy by mělo dojít k úplnému uzavření možnosti přejezdu přes tramvajovou trať v prostoru křižovatky.

Organizace autobusového provozu při výluce tramvajové trati
souběh rekonstrukce „Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická“ a „PJD na ul. Výškovická“

Z výše uvedeného důvodu a také z důvodu zahájení výlukových prací na tramvajové trati dochází od termínu změn jízdních řádů, tedy od 1. 9. 2020 k následujícím opatřením v autobusové dopravě, zastávka Náměstí SNP je nadále přemístěna do prostoru parkovacích stání na východní straně náměstí a dále:

48
linka je ve směru do Hrabůvky odkloněna přes provizorně zřízenou zastávku Zábřeh,vodárna.
Je tak vedena po ulicích Pavlovova a Rodimcevova. Linka neobsluhuje zastávku Kotva. Ve směru do Poruby se trasa linky nemění.
2731416177
linky jsou v obou směrech odkloněny přes provizorně zřízenou zastávku Kotva na ul. Výškovické
a zastávku Zábřeh,vodárna na ul. Pavlovově.
Jsou tak vedeny po ulicích Rodimcevova a Pavlovova.
V úseku Zábřeh,vodárna - Kino Luna - Výškovice pomáhají posilovat náhradní dopravu za tramvajové linky.
96
linka je ze zastávky Kosmonautů odkloněna přes zastávku Kotva po ulici Čujkovova.
Linka neobsluhovuje zastávky Kino Luna a Zábřeh,Korýtko.

Investorem této části je statutární město Ostrava. Stavbou byla pověřena ve výběrovém řízení vybraná společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. za necelých 59 mil. Kč bez DPH. Omezení silniční dopravy se předpokládá až do února roku 2021.

Zakázka „PJD na ul. Výškovická“

Zakázka s názvem „PJD na ul. Výškovická“ v sobě skrývá zkratku PJD, kterou lze přepsat jako pevná jízdní dráha. Z toho je patrno, že se zakázka týká rekonstrukce tramvajové trati na ul. Výškovické, a to technologií tzv. pevné jízdní dráhy v zatravněném provedení systému W-tram. Celá zakázka je rozdělena na dvě části. První se týká úseku od křižovatky ulice Výškovická s ulicí Čujkovova po zastávku Kino Luna, tedy po křižovatku ulice Výškovická s ulicí Svornosti a měří 645 m, druhá pak úseku od tramvajové zastávky Zábřeh,vodárna, tedy od křižovatky ulice Výškovická s ulicí Pavlovova, po křižovatku ulice Výškovická s ulicí Čujkovova měřící 335 m. Součástí druhé části zakázky je také kompletní rekonstrukce zastávek Zábřeh,vodárna.

Souprava votů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 950 přijíždí do zastávky Zábřeh vodárna | 3. prosince 2010 | Martin Večeřa KT8D5R.N1 ev. č. 1509 přijíždí na lince č. 7 do zastávky Zábřeh vodárna. | 31. března 2013 | Martin Večeřa V zastávce Zábřeh vodárna se míjí vozy KT8D5R.N1 ev. č. 1514 a 1503 | 18. května 2019 | Martin Večeřa Vůz T1 ev. č. 528 přijíždí do zastávky Zábřeh vodárna | 18. května 2019 | Martin Večeřa

A co je to systém W-tram?

Podobnou technologií již byla rekonstruována tramvajová trať na ul. Nádražní v Přívozu v prostoru zastávek Nám. S. Čecha. Základním principem tohoto systému konstrukce tramvajového tělesa je opačná montáž, než by člověk čekal. Nejdříve je směrově i výškově usazen kolejový rošt včetně podkladnic a následně je realizován betonový podklad. Na rozdíl od úseku na ul. Nádražní však nebude betonový podklad vyveden ve formě souvislé desky, ale betonovými bloky s příčnými propojkami. Důvodem odlišné konstrukce je požadavek na zatravnění tramvajové trati. Odlišná konstrukce umožní umístění zeminy a výsadbu trávníku. Kolejnice budou opatřeny pryžovými bokovnicemi. Trávník bude sahat pod úroveň hlavy kolejnice. V prostoru zastávek bude v kolejišti užita zatravňovací dlažba.


Výše uvedená stavba ovlivní provoz tramvajové dopravy. Ihned po ukončení výluky v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati přes svinovské mosty tak započne další významná výluka ovlivňující velké množství cestujících.

Tramvajové linky tak budou vedeny takto:

2
linka většinou spojů ze zastávky Zábřeh,vodárna zřízené na ul. Rodimcova pokračuje jako linka
15
na konečnou zastávku Dubina.
V době nesouladu počtu spojů linek 2 a 15 jsou nadbývající spoje linky 2 ukončeny,
resp. začínají v zastávce Nádraží Vítkovice. Všechny spoje linky jsou obsazeny vozy kapacity soupravy.
6
linka je všemi spoji ze zastávky Zábřeh,vodárna zřízené na ul. Rodimcova vedena jako linka
7
na konečnou zastávku
Poruba,Vřesinská nebo Poruba,vozovna. Spoje linky jsou obsazeny vozy kapacity soupravy nebo vozy střední kapacity.
7
linka ze zastávky Zábřeh,vodárna zřízené na ul. Rodimcova pokračuje ve špičku jako linka
6
na konečnou zastávku
Moravská Ostrava,Plynárny. Mimo dopravní špičku jsou její spoje ukončeny, resp. začínají v zastávce Nádraží Vítkovice.
Spoje linky jsou obsazeny vozy kapacity soupravy nebo vozy střední kapacity.
11
linka je ukončena na konečné zastávce Nádraží Vítkovice.
15
linka je všemi spoji ze zastávky Zábřeh,vodárna zřízené na ul. Rodimcova vedena jako linka
2
na konečnou zastávku
Hlavní nádraží. Spoje linky jsou obsazeny vozy kapacity soupravy.

V této souvislosti jsou také zavedeny dvě linky náhradní autobusové dopravy:

NAD1
linka je vedena v úseku Zábřeh,vodárna - ... - Výškovice. Spoje linky jsou obsazeny kloubovými autobusy. V době zvýšeného provozu autobusových linek č.
31
a
61
je linka
NAD1
vedena tak, aby s linkami
31
a
61
nabízela ucelenou nabídku spojů.
NAD2
linka je vedena v úseku Nádraží Vítkovice - Most Čs. Armády - Rodinná - Kpt. Vajdy - Rodimcevova - Zábřeh vodárna - ... - Zábřeh. Spoje linky jsou obsazeny autobusy Solaris Urbino 10.

Investorem této části je Dopravní podnik Ostrava a.s. O první úseku (Kotva - Kino Luna) se postará společnost COLAS CZ, a.s., a to za necelých 80 mil. Kč bez DPH, o druhý úsek (Zábřeh,vodárna - Kotva) se pak postará společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., a to za necelých 46 mil Kč bez DPH. Celková cena za obě části zakázky tak činí necelých 126 mil. Kč bez DPH.

Další akce

V souvislosti s výše uvedenými akcemi provede Dopravní podnik Ostrava a.s. zároveň výměnu kolejového svršku na mostě přes ulici Proskovickou ve Výškovicích. Dle tiskové zprávy DPO vyjde výměna na 3 miliony Kč.


Rekonstrukcí výše uvedených staveb tak dojde ke značnému zlepšení služeb cestující veřejnosti v celém úseku od křižovatky s ulicí Pavlovovou. Rekonstruována budou nástupiště zastávek Zábřeh,vodárna a Kotva a trať v úseku Zábřeh,vodárna - Kino Luna. Úsek dále do Výškovic a obě tramvajová i obě autobusvá nástupiště zastávky Kino Luna byla rekonstruována již dříve.


© MHD-Ostrava 2005 - 2020
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. srpna 2020

Toplist