Terminál Dubina

Na začátku září roku 2014, přesněji na 139. schůzi rady statutárního města Ostravy, byla schválena veřejná zakázka na výstavbu již čtvrtého autobusového terminálu. Terminál Dubina bude ležet v prostoru mezi tramvajovými a autobusovými zastávkami Dubina Interspar a bude tak sloužit zejméma autobusovým linkám vedeným ve směru od jihu, přesněji tedy linkám z oblasti Příborska a Brušperska.

Nový terminál získá odstavná stání pro autobusy včetně nových autobusových zastávek, které budou, tak jak je již dnes standardem, vybaveny bezbariérově.

Solaris Urbino 10 ev. č. 7512 stojí v zastávce Dubna Interspar. V pozadí se nalézá plocha určená pro terminál. | 12. července 2011 | Marek Beneš
Výstavba terminálu

Úprava terénu terminál Dubina. | 13. dubna 2015 | Jakub Hranický Úprava terénu terminál Dubina. | 13. dubna 2015 | Jakub Hranický Úprava terénu terminál Dubina. | 13. dubna 2015 | Jakub Hranický

Výstavba terminálu započala na jaře roku 2015. Stavební stroje se tak zakously zejména do dosud nevyužitého prostoru mezi tramvajovými a autobusovými zastávkami a taktéž do již existující komunikace propojující budoucí přestupní uzel s ulicí Horní, tak aby byl umožněn průjezd autobusům ve směru do nové výstupní autobusové zastávky ležící přímo u tramvajového nástupiště.

pohled na stavební práce v místě komunikace propojující prostor před obchodním centrem s ulicí Horní | 24. května 2015 | Jan Bernat pohled na stavební práce směrem k tramvajovým zastávkám | 24. května 2015 | Jan Bernat pohled na prostor budoucího terminálu od chodníku propojujícího tramvajová nástupiště s prostorem před obchodním centrem | 24. května 2015 | Jan Bernat plocha budoucího terminálu Dubina | 24. května 2015 | Jan Bernat

V červnu 2015 práce na terminálu prakticky ustaly a opětovně se rozběhly až v červenci.

Pohled na budoucí nástupní zastvku Dubina | 1. srpna 2015 | Martin Večeřa I budoucí nástupní zastávka terminálu Dubina je vybavena informačním panelem | 1. srpna 2015 | Martin Večeřa Pohled na výstavbu odstavné plochy terminálu | 1. srpna 2015 | Martin Večeřa Celkový pohled na staveniště terminálu Dubina | 1. srpna 2015 | Martin Večeřa Pohled na vjezd do budoucího terminálu Dubina | 1. srpna 2015 | Martin Večeřa

Po celou dobu trvání letních školních prázdnin se na terminlu usilovně pracovalo tak, že na začátku září roku 2015 byl terminál již téměř dokončen. Na začátku října ještě došlo k úpravě vjezdu do terminálu, který byl pro autobusy původně hodně úzký.

Pohled na vjezd do terminálu v prvním stavu před rozšířením | 16. září 2015 | Martin Večeřa Pohled z prostoru tramvajové zastávky na vjezd do terminálu | 16. září 2015 | Martin Večeřa Celkový pohled na odstavnou plochu terminálu | 16. září 2015 | Martin Večeřa
Následná organizace provozu

V některých médiích se vyskytly informace o budoucím ukončení všech autobusových linek jedoucích ve směru od jihu na novém terminálu a to také v případě linek jedoucích ve směru z Frýdku-Místku. Toto řešení je však vyloučeno s ohledem na výrazné prodloužení cestovního času cestujícím, kteří ve směru z a do Frýdku-Místku cestují.

Výstavba terminálu Dubina nepřinese pouze negativa, tak jak bylo uvedeno v několika článcích, ale také některá pozitiva. Mimo jiné stoupne směrová nabídka pro všechny cestující využívající v současné době linky z tohoto směru přijíždějící. Příkladem může být nová a podstatně příjemnější možnost přestupu cestujících využívajících v současné době autobusových linek č. 371, 372 a 670 na spoje jedoucí ve směru do Zábřehu, Výškovic, resp. Svinova nebo Poruby. K podobné situaci, avšak ve směru do Hrabůvky a centra města, dojde pro cestující využívající spoje linek v současné době projíždějících přes zastávku Hotel Bělský les.

Zprovoznění terminálu bylo původně plánováno na září 2015, avšak z důvodu pozdržení stavebních prací se jeho otevření pozdrželo až k datu celostátních změn v jízdních řádech dne 13. 12. 2015.

Změny v linkovém vedení linek příměstské autobusové dopravyDalší úpravy

Po zprovoznění terminálu v prosinci roku 2015 bylo ihned zřejmé, že projektem dané vlečné křivky autobusů př vjezdu do terminálu ne zcela odpovídají reálným možnostem vozového parku autobusů. Z tohoto důvodu byl několikrát upravován vjezd do terminálu až do takové míry, kdy byl celý prostor určený k vjezdu několikrát rozšiřován včetně nájezdové plochy. Přemisťováno bylo několikrát také svislé dopravní značení. Na přelomu let 2018 a 2019 bylo docíleno snad již konečného stavu vjezdu do terminálu.

Prostor vjezdu do terminálu, který prošel poslední úpravou na konci roku 2018 | 8. dubna 2019 | Martin Večeřa Prostor nástupní zastávky tramvaje a přestupní zastávky autobusů | 8. dubna 2019 | Martin Večeřa Nástupní zastávka příměstských autobusových linek, v prostoru mezi autobusovým nástupištěm a vější kolejí smyčky vznikne v budoucnosti sociální zázemí | 8. dubna 2019 | Martin Večeřa

Již při zprovoznění terminálu bylo zřejmé, že na rozdíl od dalších termínálů v Ostravě (Hranečník, Svinov mosty) je ten dubinský značně hůře vybaven. Od samého počátku se tak plánovalo povýšení standardu poskytovaných služeb i pro veřejnost. Až v roce 2017 se však postupně započalo s přípravou tak, aby v roce 2019 mohlo dojít k doplnění nutných součástí terminálu.

Jak již informoval městský obvod Ostrava-Jih na svých webových stránkách, dojde nejdříve k instalaci nového zastřešení celého prostoru nástupních stanovišť tramvají ve směru do centra města a autobusů ve směru na jih města včetně stanoviště, které slouží hlavně pohodlnému přestupu z končících či průjezdných spojů autobusové dopravy na dopravu tramvajovou. Velká část přestupů cestujících se tak nově obejde bez nutnosti průchodu mimo zastřešení, zastřešen totiž bude i spojovací chodník těchto stanovišť.

Vizualizace zastřešení terminálu Dubina | 11. dubna 2019 | www.msstavby.cz
Zdroj: www.msstavby.cz

To však není vše. Na počátku února roku 2019 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele také zakázku na přípravu projektové dokumentace k výstavbě sociálního zázemí. To má sloužit nejen řidičům, ale také cestujícím.

Dle dostupných informací by k započetí stavebních prací mělo dojít v květnu roku 2019, přičemž k dokončení zastřešení by mělo dojít v průběhu srpna roku 2019. Výstavba sociálního zázemí pak započne až po splnění všech potřebných úředních postupů.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. dubna 2019

Toplist