Rekonstrukce mostu na ul. Plzeňské

Dne 2. 12. 2021 vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na rekonstrukci tramvajového mostu na ul. Plzeňské u zastávky Dolní. Zakázka s názvem Rekonstrukce mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská byla nakonec za částku 46 351 162 CZK bez DPH přidělena společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rekonstrukcí tak projde tramvajový most na ul. Plzeňské, který společně se souběžnými silničními mosty na silnici I/58 překračuje ul. Ruskou. Součástí zakázky je také rekonstrukce kolejového svršku a spodku a trolejového vedení a také prodloužení a rekonstrukce tramvajové zastávky Dolní společně s doplněním přechodu pro cestující na konci zastávky ve směru k zastávce Hulvácká. Tramvajová nástupiště tak budou umožňovat odbavení dvou tramvajových souprav současně. Kojejový svršek v místě zastávek bude nově otevřený. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav některých částí mostní konstrukce.

Souprava vozů T6A5 ev. č. 1128+1127+1123 směřuje jako služební jízda na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina, odkud bude pokračovat do Poruby | 18. července 2019 | Petr Bystroň

Taktéž došlo k vypsání zakázky na rekonstrukci podchodu, resp. přístupu k zastávkám od ulice Ruské ze strany městského obvodu Ostrava-Jih. Dne 15. 11. 2021 byla městským obvodem Ostrava-jih vypsána zakázka s názvem VZ 99.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“, zakázka však dle informací z věstníku veřejných zakázek ze dne 27. 1. 2022 zadána nebyla. Následně byla zakázka uzavřena podpisem smlouvy dne 20. 4. 2022 se společností KAPEGO projekt s.r.o. Uvidíme tak, zdali se do konce rekonstrukce mostu podaří podchod městským obvodem zrekonstruovat.

Organizace provozu

Po celou dobu rekonstrukce značně komplikovala provoz tramvajových linek. Původním předpokladem bylo ukončení výluky k 31. 8. 2022, avšak z důvodu prodloužení prací byla výluka prodloužena do 16. 9. 2022.

Montáž ochranné konstrukce

První přípravná výluka proběhla od soboty 26. 3. 2022 (7.10 hod.) do neděle 27. 3. 2022 (19.10 hod.). Při této výluce byly tramvajové linky č. 2 a 7 odkloněny přes zastávku Nádraží Vítkovice. Mezi zastávkami SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a Zábřeh, vodárna byla zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Důvodem výluky byla montáž ochranné konstrukce nad tratí pod mostem přes ul. Ruskou.

Dlouhodobá výluka

V souvislosti s rekonstrukcí mostu došlo od 4. 4. 2022 k úplnému vyloučení tramvajového provozu na mostě. Tramvajový provoz byl organizován následovně:

3
linka byla ze zastávky Most Čs. armády vedena dále v trase: Nádraží Vítkovice - ... - Kotva - ... - Zábřeh.
V tomto úseku nahrazovala po většinu doby zrušenou linku č. 11. Do 30. 6. 2022 a od 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022 spoje končící na zastávce Mariánské náměstí
přecházely na tramvajovou linku č. 18. Po dobu letního provozu byly všechny spoje linky vedeny v souvislosti s rekonstrukcí trati na ul. Opavské
na zastávku Dílny DP Ostrava.
11
provoz linky byl omezen pouze na noční hodiny. V ostatní časová období byla nahrazena do 30. 6. 2022 a od 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022 linkami č. 3 a 18
a po dobu letního provozu linkami č. 3 a 17.
12
linka byla ze zastávky Ředitelství Vítkovic vedena dále v trase: SPORT ARÉNA - ... - Most Čs. armády - Jubilejní kolonie - ... -
Hrabůvka, Poliklinika - ... - Dubina. V tomto úseku nahrazovala linku č. 3. Pro spojení z Vítkovic do Hrabůvky do oblasti ÚMOb Jih
bylo možné využít autobusových linek č. 26, 59A, 373, 376, 641 nebo 664. Od 1. 7. 2022 byla místo linky č. 59A opět vedena linka č. 59.
Autobusová linka č. 26 byla pro tento účel prodloužena na zastávku Vítkovice, Mírové nám. a zastavovala navíc na zastávkách
SPORT ARÉNA a Tylova. Na těchto zastávkách zastavovala také linka č. 59A (do 30. 6. 2022), resp. 59 (od 1. 7. 2022).
15
linka byla do 30. 6. 2022 a od 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022 posílena v době dopravního sedla jako náhrada spojů linky č. 12 v úseku mezi Dubinou a Rodinnou.
17
linka byla mezi zastávkami ÚMOb Jih a Hulvácká vedena odklonem trasou: Rodinná - Nádraží Vítkovice - ... - Palkovského - Hulvácká.
Pro spojení na zastávku Tylova bylo možné využít autobusových linek č. 26 a 59A. Autobusová linka č. 26 byla pro tento účel prodloužena
na zastávku Vítkovice, Mírové nám. a zastavovala navíc na zastávkách SPORT ARÉNA a Tylova. Na těchto zastávkách zastavovala
také linka č. 59A. Od 1. 7. 2022 byla místo linky č. 59A opět vedena linka č. 59.
18
linka byla v nočním provozu vedena mezi zastávkami Hulvácká a Josefa Kotase odklonem trasou: Palkovského - ... - Jubilejní
kolonie - ... - Hrabůvka, Poliklinika - Josefa Kotase. V úseku Ferona - ... - ÚMOb Jih - ... - Josefa Kotase byla zavedena náhradní
autobusová doprava (NAD).

linka byla do 30. 6. 2022 a od 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022 vedena také v denním provozu. V pracovní dny v podvečer a o víkendech po celý den doplňovala provoz
linky č. 17. Byla vedena v trase: Dubina - ... - ÚMOb Jih - ... - Nádraží Vítkovice - ... - Hulvácká - ... - Nová Ves, vodárna - Hulváky.
Na zastávce Hulváky spoje přecházely na linku č. 3. V opačném směru jízdy přecházely spoje linky č. 3 na linku č. 18
v zastávce Mariánské nám.
26
linka byla ze zastávky Dubina prodloužena dále v trase: Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Nám. Ostrava-Jih -
ÚMOb Jih - Tylova - SPORT ARÉNA - Ředitelství Vítkovic - Štramberská - Stará ocelárna - Vítkovice, Mírové nám.. Autobusová
linka č. 26 sloužila pro zastávku Tylova jako náhradní doprava za tramvaje.
59
linka od 1. 7. 2022 navíc obsluhovala zastávky Tylova a SPORT ARÉNA. Autobusová linka č. 59 sloužila pro zastávku Tylova jako náhradní doprava
za tramvaje.
59A
linka do 30. 6. 2022 navíc obsluhovala zastávky Tylova a SPORT ARÉNA. Autobusová linka č. 59A sloužila pro zastávku Tylova jako náhradní doprava
za tramvaje.
NAD
linka náhradní autobusové dopravy za tramvajovou linku č. 18 vedená v trase: Ferona - ... - ÚMOb Jih - ... - Josefa Kotase.
373376641664
v úseku Hotel Bělský les - Ředitelství Vítkovic - Štramberská - Vítkovice, Mírové nám. - ... - ÚAN bylo možné jako
náhradu linky č. 12 použít také spoje regionálních autobusových linek č. 373, 376, 641 a 664.
VarioLF ev. č. 1318 přijídží na lince č. 18 v době výluky přes most u zastávky Dolní do zastávky ÚMOb Jih | 9. dubna 2022 | Martin Večeřa Vůz VarioLFR.E ev. č. 1339 odjíždí na lince č. 18 od vítkovického nádraží | 15. května 2022 | Martin Večeřa

Tato výluka znamenala také změny ve vypravenosti tramvají. S ohledem na nutnost posílení tramvajové linky č. 12 s ohledem na přetrasování linky č. 3 do Zábřehu byly kurzy linky č. 12 obsazovány soupravami či vozy střední kapacity. Hned první den, tedy 4. 4. 2022, se tak na této lince vyskytovaly také vozy Škoda 39T ForCity Smart. S ohledem na vyšší potřebu souprav a vyšší potřebu tramvají střední kapacity byly vybrané kurzy linky č. 4 obsazovány také vozy Astra.


Provoz od 17. 9. 2022

S ohledem na neukončení prací v zastávce Tylova, spoje od 17. 9. 2022 tuto zastávku projíždějí. Nadále tak byly po nově zprovozněné trati vedeny pouze linky č. 17 a 18. Tramvajová linka č. 12 byla vedena nadále přes zastávku Jubilejní kolonie. Jako náhradu za linku č. 12 a za zastávku Tylova šlo využít autobusových linek č. 26 a 59.

Provoz od 11. 12. 2022

To se však změnilo k termínu celostátních změn v jízdních řádech od 11. 12. 2022, kdy byl obnoven provoz na Dubinu po rekonstrukci tramvajové trati. Na trať přes zast. Dolní se však linka č. 12 nevrátila a byla částečně nahrazena linkou X3. Podstatnějším problémem však bylo nezprovoznění zastávky Tylovaz důvodu opožděného kolaudačního řízení. Z tohoto důvodu byla dodatečně dne 2. 1. 2022 zavedena náhradní autobusová doprava v trase: Karpatská - Tylova - ÚMOb Jih - Nám. Ostrava-Jih.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. ledna 2023

Toplist