Vykolejení vozu STADLER Tango NF2 ev. č. 1722 dne 10. 9. 2022

V sobotu 10. září 2022 ve večerních hodinách došlo k vykolejení vozu STADLER tango NF2 ev. č. 1722 při výjezdu z tzv. „horní brány“ porubské tramvajové vozovny ve směru k zastávce Poruba, vozovna. Vůz byl nasazen na kurzu 12/22/501 a obsluhoval tak během dne přednostně linku č. 5. Ve večerních hodinách však uvedený kurz zajišťuje taktéž spoje linky č. 8.

V 22.04 hod. opustil vůz tzv. „horní bránu“, avšak při přejezdu kolejového křížení koleje z „horní brány“ ve směru k zastávce Poruba, vozovna a koleje vedoucí ze zastávky Poruba, vozovna na zastávku VŠB-TUO vykolejil prvním podvozkem. Uvedená informace byla následně převedena do informačního textu dopravce o mimořádnostech, kde dopravce předpokládal zpoždění cca 60 minut. Do postiženého úseku ještě stihnul najet vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1701 nasazený na linku č. 17, který byl následně nucen úsek opustit zpětnou jízdou ze zadního pomocného stanoviště.

Tramvajové spoje byly v cca 22.10 hod. ukončeny v zastávce Poruba,vozovna, přičemž jako nástupní zastávka byla používána ta dočasná na ul. Sokolovské. Mezi zastávkami Poruba,vozovna a Poruba, Vřesinská byla zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na NAD byly nasazeny minimálně vozy Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7147 a 7196.

Vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1722 po vykolejení na kolejové křižovatce u tzv. horní brány porubské vozovny | 10. září 2022 | archiv mhd-ostrava Pohled na celkovou situaci vykolejeného vozu ev. č. 1722 | 11. září 2022 | Marek Mantič Pohled na celkovou situaci vykolejeného vozu ev. č. 1722 | 11. září 2022 | Marek Mantič Pohled na celkovou situaci vykolejeného vozu ev. č. 1722 | 11. září 2022 | Marek Mantič

Tramvajový provoz v přímém směru ul. Opavské byl následně obnoven až v cca 3.15 hod. po odstranění vozu ev. č. 1722 z kolejové křižovatky. Výjezd z tzv. „horní brány“ ve směru na zastávku VŠB-TUO pak v cca 3.40 hod. Ani v cca 11.50 hod. však nebyl obnoven provoz z tzv. „horní brány“ ve směru na zastávku Poruba, vozovna. Tzn. spoje linek začínající svou jízdu v zastávce Poruba, vozovna opouštěly vozovnu ul. Sokolovskou a neobsluhovaly zastávku na ul. Opavské.

Tento stav s obsluhou dočasné zastávky na ul. Sokolovské se stal stavem výlukovým. Uvedenou informaci zveřejnil DPO na svých webových stránkách až dne 14. 9. 2022, kde bylo zveřejněno, že důvodem nevyužívání zastávky na ul. Opavské pro začínající spoje je technická závada na kolejovém křížení.

Návěst zakazující další jízdu přes křížení, kde došlo k vykolejení | 17. září 2022 | Martin Večeřa Kolejová křižovatka při výjezdu z tzv. horní brány porubské tramvajové vozovny po vykolejení | 17. září 2022 | Martin Večeřa Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1752 nasazená na výlukou a vykolejením ovlivněnou linku č. 17 v dočasné zastávce Poruba,vozovna | 17. září 2022 | Martin Večeřa

Po dobu trvání výluky probíhala jednání s dodavatelem kolejového křížení, společností DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., ve věci možných řešení složitého stavu. Nakonec proběhla od soboty 22. 10. 2022, 0.00 hod. do pondělí 24. 10. 2022, 3.00 hod. výluka tramvajového provozu přes uvedené křížení s cílem jeho zprovoznění také ve směru z porubské tramvajové vozovny. Po dobu trvání výluky byly tramvajové spoje ve směru na konečnou zastávku Poruba,Vřesinská odkloněny přes areál porubské tramvajové vozovny. Po ukončení výluky se počítá s obnovením provozu začínajících spojů ze zastávky Poruba,vozovna na ul. Opavské.

STADLER Tango NF2 ev. č. 1711 vyyjíždí z tzv. horní brány porubské vozovny na lince č. 7 | 23. října 2022 | Martin Večeřa Škoda 39T ev. č. 1772 opouští areál porubské tramvajové vozovny při odklonu z důvodu víkendové výluky na ul. Opavské | 23. října 2022 | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

23. října 2022

Toplist