Rekonstrukce tramvajové trati Josefa Kotase - Václava Jiřikovského

Jako poslední ze čtyř tramvajových úseků, které prochází omlazovací kúrou včetně zvýšení rychlosti provozu, byl určen úsek mezi zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiřikovského. O uvedené rekonstrukci jsme se více rozepsali v samostatném článku.

Původně měla uvedená rekonstrukce probíhat již od počátku září roku 2022, avšak s ohledem na opoždění prací při rekonstrukci mostu na ul. Plzeňské nebylo možné uvedenou akci v plánovaném termínu zahájit. Z uvedeného důvodu započala výluka tramvajového provozu až od soboty 17. 9. 2022.

Organizace provozu tramvají

V souvislosti s rekonstrukcí mostu byly od 17. 9. 2022 tramvajové linky zkráceny pouze do zastávky Hrabůvka, Poliklinika, odkud dále pokračovaly jako spoje jiných linek či byly vedeny do míst, kde bylo možné je ukončit.

1
linka byla ve směru z centra města ukončena na zastávce Hrabůvka, Poliklinika. Z této zastávky většina spojů pokračovala jako
linka č. 17, menší část zejména v pracovní dny večer a po většinu dne o víkendu pokračovala jako linka č. 15.
3
linka byla náhradou za linku č. 11 nadále vedena do Zábřehu, linka nadále neobsluhovala Hrabůvku a Dubinu.
10
linka byla v pracovní dny vedena většinou spojů ze zastávky Hrabůvka, Poliklinika dále přes zastávky Náměstí Ostrava-Jih,
ÚMOb Jih, Rodinná do zastávky Nádraží Vítkovice, kde byla ukončena. Linka byla provozována taktéž o víkendu, kdy její spoje
ze zastávky Hrabůvka, Poliklinika pokračovaly jako linka č. 15.
12
linka byla ve směru z centra města vedena nadále přes zastávku Jubilejní kolonie a ukončena na zastávce Hrabůvka, Poliklinika.
Z této zastávky většina spojů pokračovala jako linka č. 15, menší část zejména v pracovní dny večer a o víkendu pokračovala jako
linka č. 17.
15
linka byla ve směru z Výškovic ukončena na zastávce Hrabůvka, Poliklinika. Z této zastávky většina spojů pokračovala jako
linka č. 12, menší část zejména v pracovní dny večer a o víkendu pokračovala jako linka č. 1 nebo 10.
17
linka byla ve směru z Poruby ukončena na zastávce Hrabůvka, Poliklinika. Z této zastávky většina spojů pokračovala jako linka č. 1,
v pracovní dny večer a o víkendu ráno a večer pokračovala jako linka č. 12, po zbytek víkendového dne pak polovina spojů pokračovala
jako linka č. 1, polovina pak jako linka č. 12.
18
linka byla ve směru z centra města ukončena na zastávce Hrabůvka, Poliklinika. Z této zastávky pokračovala jako linka č. 19.
19
linka byla ve směru z Martinova ukončena na zastávce Hrabůvka, Poliklinika. Z této zastávky pokračovala jako linka č. 18.
TRIO ev. č. 1258 nasazené na linku č. 17 v době výluky na Horní ul. přijíždí do zastávky ÚMOb Jih | 17. září 2022 | Martin Večeřa Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1752 nasazená na výlukou a vykolejením ovlivněnou linku č. 17 v dočasné zastávce Poruba,vozovna | 17. září 2022 | Martin Večeřa Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1775 nasazená na linku č. 1 přijíždí do zastávky Karolina | 17. září 2022 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1212 nasazená na lince č. 10 jezdící o víkendu na zastávce Karolina | 17. září 2022 | Martin Večeřa Vůz LTM 10.08 Astra ev. č. 1207 přijíždí na víkendovém spoji linkyy č. 10 do zastávky Karolina | 17. září 2022 | Martin Večeřa Škoda 39T ev. č. 1771 přijíždí na lince č. 1 do zastávky Hrabůvka,Poliklinika, odkud bude pokračovat do Poruby jako linka č. 17 | 17. září 2022 | Martin Večeřa

Organizace provozu autobusů

Jako náhrada za tramvajové linky byla zavedena náhradní autobusová doprava. Dále bylo nadále jako náhradu za linku č. 12 možno použít autobusové linky č. 26 a 59. V úseku ze zastávky Hotel Bělský les do Vítkovic bylo pak možné využít také regionální autobusové linky č. 373, 376, 641 a 664. Z důvodu snížení přestupovosti při cestách do regionu byla většina spojů regionálních autobusových linek č. 333, 370, 371, 373, 376, 379, 628 a 670 standardně končících na zastávce Ostrava, Dubina prodloužena na zastávku Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika.

NAD
linka byla vedena v trase Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hrabůvka, Poliklinika.
26
linka byla ze zastávky Dubina prodloužena dále v trase: Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Nám. Ostrava-Jih -
ÚMOb Jih - Tylova - SPORT ARÉNA - Ředitelství Vítkovic - Štramberská - Stará ocelárna - Vítkovice, Mírové nám..
333370371373376379628670
většina spojů končících v bezvýlukovém stavu na zastávce Ostrava, Dubina byla prodloužena
na zastávku Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. prosince 2022

Toplist