Rekonstrukce přednádražního prostoru železniční stanice Ostrava hl.n.
Rok 2010

Během rekonstrukce v roce 2010 došlo k vyloučení pravé trolejbusové stopy a pravé tramvajové koleje v části její délky, přičemž prostor pravé koleje i pravé trolejbusové stopy sloužil k opravám konstrukce. Pro tramvaje zůstala zachována krátká kusá kolej sloužící pro mimořádné předjíždění souprav.

Rekonstrukce přístřešku se v konečné fázi dotkne také samotné trolejbusové smyčky, která dozná určitých změn. Vzniknou nově 2 výstupní zastávky, přičemž jedna bude ležet na nově vybudovaném ostrůvku, zastávka nástupní se trvale přesune až za oblouk smyčky, přičemž její délka bude odpovídat dvěma současně odbavujícím vozům. Kromě dvou trolejových stop se navíc smyčka dočká i stopy třetí, která však nebude napojena výhybkami a bude sloužit pouze manipulačním účelům.

Od 22. června do 3. července, tedy do začátku platnosti letních jízdních řádů, byla tramvajová i trolejbusová doprava na hlavní nádraží úplně vyloučena a nahrazena autobusy NAD. Trolejbusové linky č. 101, 102 a 108 byly ukončeny na zastávce Vozovna trolejbusů, tramvajové linky č. 1, 2 a 8 odkloněny na zastávku Hlučínská. Náhradní autobusová doprava byla zavedena v polookružní trase: Hlavní nádraží - Náměstí S. Čecha - Muglinovská - Vozovna trolejbusů - Sad Boženy Němcové - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží.

V nočním provozu došlo k ukončení tramvajových linek č. 2 a 18 na zastávce Křižíkova, odkud byla na zastávku Hlavní nádraží vedena náhradní autobusová doprava. Noční spoje trolejbusových linek byly v celé délce svých tras nahrazeny autobusy.

ukončení dočasně odstavné koleje - 11.5.2010 | 0. 0000 | Martin Večeřa Souprava vozu T6A5 1127 + 1123. | 11. května 2010 | Martin Večeřa Autobusy NAD 6447 a 6494 na Hlavním nádraží. | 24. června 2010 | Martin Večeřa Vozy 6429 a 4254 u vozovny trolejbusu. | 28. června 2010 | Martin Večeřa Vůz 3802 opuští areál vozovny trolejbusu. | 28. června 2010 | Martin Večeřa Vozy 955 a 1214 cekají na svuj odjezd ve smycce Hlučínská. | 29. června 2010 | Martin Večeřa Vůz 1126 ve smycce Hlučínská. | 29. června 2010 | Martin Večeřa vozy 983 a 949 ve smycce Hlavní nádraží. | 12. července 2010 | Martin Večeřa Vůz 1331 v nástupní zastávce Hlavní nádraží. | 12. července 2010 | Martin Večeřa Zrekonstruované prístreší na Hlavním nádraží. | 3. srpna 2010 | Martin Večeřa Zrekonstruované prístreší na Hlavním nádraží. | 3. srpna 2010 | Martin Večeřa

Rok 2013

Pokračování samotné rekonstrukce přednádražního prostoru železniční stanice Ostrava hl. n. bylo po téměř tříleté odmlce zahájeno již na přelomu března a dubna roku 2013. Od 1. května 2013 však z důvodu postupujících prací vstoupily v platnost změny související s výlukou trolejbusového obratiště Hlavní nádraží.

Linkové vedení od 1. května do 31. srpna 2013 bylo následující:

Denní provoz
101

Michálkovice - U Lékárny - U Pumpy - Na Jánské - Na Najmanské - ZOO - VŠ podnikání - Revírní bratrská pokladna - Jaklovecká - Stadion Bazaly - Náměstí Jurije Gagarina - Most Miloše Sýkory - Nová radnice - Hornická poliklinika - Vozovna trolejbusů - <Sad B. Němcové<

Spoje linky dále pokračují jako linka č. 108
102

Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí Svatopluka Čecha - Sad Boženy Němcové - Vozovna trolejbusů - Hornická poliklinika - Nová radnice - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Pivovar - Hornopolní - Lechowiczova - Ahepjukova - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců - Náprstkova - Sokola Tůmy

Spoje linky jsou vedeny autobusy.
108

Sokola Tůmy - Náprstkova - Vršovců - Strmá - Jiřího Trnky - Sídliště Fifejdy - Futurum - Dům vodohospodářů - Stanice záchranné služby - Českobratrská - Konzervatoř - Husův sad - Most Miloše Sýkory - Náměstí Jurije Gagarina - Stadion Bazaly - Jaklovecká - Revírní bratrská pokladna - Gymnázium - Sídliště Muglinov - Hladnovská - Betonářská - Bohumínská - Keramická - Sad B. Němcové - <Vozovna trolejbusů<

Spoje linky dále pokračují jako linka č. 101
109
Linka je po dobu výluky zrušena.
49 103 104 105 106
Linky jsou vedeny ve svých stálých trasách.
Noční provoz
101 102 108 111
Spoje linek byly vedeny autobusy.

První ostravský Solaris Urbino 15 ev. č. 7601 a poslední zrekonstruovaná ,,Kachna" před Hlavním nádražím. | 21. srpna 2013 | Tomáš Hranický

Povýlukový stav od září 2013

Od 1. září 2013 byl především obnoven provoz trolejbusové dopravy na Hlavní nádraží a zároveň došlo k rekonstrukci linkového vedení trolejbusů.

Trolejbusová smyčka byla v průběhu rekonstrukce rozšířena o výstupní ostrůvek náležející k původní levé stopě smyčky a navíc co do šířky komunikace i trolejového vedení také o třetí vnitřní stopu, neopatřenou ani z jednoho konce výhybkou, myšlenou zejména pro náhodné odstavování vozů. Nástupní zastávka bude po dokončení rekonstrukce přesunuta nově až do rovného traťového úseku za obloukem při výjezdu ze smyčky tak, aby byl umožněn bezbariérový nástup do vozidel.

Již první pracovní den provozu nové trolejbusové smyčky se však ukázaly jisté „dětské nemoci“ obratiště. Změnou linkového vedení na obratišti přibylo v době dopravní špičky 6 párů spojů, zároveň však prozatím nejsou dokončeny nové nástupní zastávky. Trolejbusy je tedy možno v současné době odstavovat pouze v prostoru výstupních zastávek, což způsobuje kapacitní problémy obratiště, které jsou dočasně řešeny mimo jiné využíváním kusé stopy a ručním přehazováním sběračů mezi stopami.

Čím víc, tím lépe. Od 1. 9. 2013 používají trolebusy u hlavního nádraží již tři trolejové stopy. | 2. září 2013 | Martin Mlýnský KT8D5R.N1 ev. č. 1506 ve společnosti historického vozu T1 ev. č. 528 v obratišti Hlavní nádraží. | 21. září 2013 | Martin Večeřa Stav rekonstrukce přednádražního prostoru žst. Ostrava hl.n. v říjnu 2013. | 11. října 2013 | Martin Večeřa Stav rekonstrukce přednádražního prostoru žst. Ostrava hl.n. v říjnu 2013. | 11. října 2013 | Martin Večeřa Stav rekonstrukce přednádražního prostoru žst. Ostrava hl.n. v říjnu 2013. | 11. října 2013 | Martin Večeřa

Téměř dokončeno

V polovině listopadu roku 2013 bylo již téměř vše dokončeno. Tramvaje tak využívají mírně upravené obratiště, které je nově možné bez problémů pojíždět případně zavedenou náhradní autobuovou dopravou, zastávky získaly nový povrch vyvedený v dlažbě s tartanovými koberci doplněný o signální pásy určené pro nevidové. Navíc byl upraven také vnitřní prostor obratiště.

Trolejbusy využívají mírně upraveného obratiště doplněného o třetí vnitřní stopu, přičemž trolejbusy přijíždějící na střední stopu nově využívají výstupní zastávky vyvedené ve formě ostrůvku. Trolejbusy oproti původnímu stavu mají nástupní zastávku přemístěnu až pod novou hodinovou věž doplněnou vysokým přístřeškem, ke kterému bohužel nevede krytá cesta pro chodce od hlavní střešní konstrukce přednádražního prostoru. Všechny přístupové cesty jsou vyvedeny v dlažbě, doplněné tartanovými koberci a prvky pro nevidomé.

Pro příměstské autobusy přibyla dvě nástupiště, obě jsou situovaná mimo vlastní obratiště ještě před křižovatkou. Navíc byla vybudována odstavná plocha pro příměstské autobusy, ke které se budou moci autobusy dostat nově prodlouženou Wattovou ulicí.

Zastávka příměstských autobusových spojů. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Pohled na trolejbusové obratiště. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Tramvajové obratiště s novými přístupy k tramvajovým zastávkám. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Pohled na upravenou křižovatku obratiště a obslužné komunikace. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Tramvajové obratiště. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Hodinová věž s nástupní trolejbusovou zastávkou. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Nově třístopé trolejbusové obratiště (vnitřní stopa bez napojení) | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Upravené přednádražní prostranství. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

19. listopadu 2013

Toplist