Muzeum MHD

Dopravní podnik Ostrava má v současné době k dispozici sbírku již téměř 40 historických vozidel a mechanismů. V současné době však neexistují prostory, kde by bylo možné tato vozidla a mechanismy kulturně vystavovat, případně je navíc doplnit o historické relikvie, které by reprezentovaly několik desetiletí ostravské dopravní historie.

Aktuálně je možné vozidla zhlédnout pouze po předchozí domluvě v nevyhovujícím depozitáři vozidel umístěném v areálu ÚD Martinov, případně si je přijít prohlédnout na několikrát do roka konané jízdy historických vozidel. V areálu navíc nejsou uchována všechna historická vozidla. Jedinou možností, kdy si nejen ostravská veřejnost může historická vozidla podrobně prohlédnout je každoroční Muzejní noc.

Z tohoto důvodu se již několik let jedná o umístění reprezentativního areálu Muzea MHD, které by se mohlo navíc stát dalším místem navštěvovaným turisty poznávajících ostravskou technickou minulost. Z návrhů umístění stavby můžeme vzpomenout lokalitu železničního nádraží Vítkovice a zejména obrovské patřičně nevyužité plochy před ním, případně diskutovaný areál v blízkosti ostravského hlavního nádraží ohraničeného ulicemi Wattova a Špálova. Obě plochy byly mimo jiné při rozhodování vhodné také proto, protože bylo možné do areálu vést přímé napojení na tramvajovou kolejovou síť. Nakonec však bylo rozhodnuto, že výhodnějším územím se jeví areál v blízkosti ostravského hlavního nádraží, a to mimo jiné také díky přímému napojení areálu na síť trolebusovou.

V dubnu roku 2014 byla na webu statutárního města Ostrava zveřejněna informace o zakázce malého rozsahu s názvem Ostravské muzeum MHD - příprava území I. etapa (demolice), jejíž předmětem je demolice objektů L, M, N, Q1 a Q2 ve výše uvedeném areálu v Přívoze. Samotná demolice vybraných částí areálu pak z velké části proběhla v roce 2017. Je však nutné zmínit, že ve většině případů bude nové muzeum MHD využívat současných budouv. V červnu roku 2017 pak statutární město Ostrava zveřejnilo zakázku na vyhotovení ideového návrhu Muzea MHD, který následně vyhotovila společnost BWM Architekten und Partner.

Ideový návrh Muzea MHD - venkovní areál | 6. listopadu 2017 | BWM Architekten und Partner ZT Ideový návrh Muzea MHD - vnitřní prostory hal | 6. listopadu 2017 | BWM Architekten und Partner ZT Celkový nákres ideového návrhu Muzea MHD v Ostravě | 6. listopadu 2017 | BWM Architekten und Partner ZT

Muzeum MHD tak vyroste na ploše o rozloze téměř 25 000 m čtverečních. Společnost BWM Architekten und Partner navrhla nejen vnitřní prostory hal, které mají sloužit jak pro výstavu historických vozidel a relikvií a interaktivní expozice, ale také prostor před halami s dalšími atrakcemi pro návštěvníky. Jedním z navržených venkovních prvků je například nadzemní dráha s elektrickými vozítky. Další navrženou atrakcí je tzv. lanový skluz známý taktéž pod anglickým názvem zip-line. Na tomto místě je však nutno zopakovat, že se prozatím jedná o ideový návrh a vybrané navržené prvky mohou dostát změn.

Podle informací uvedených na webových stránkách statutárního města Ostravy dojde k výstavbě muzea MHD v etapách v průběhu roku 2019.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

19. listopadu 2017

Toplist