Muzeum MHD

Dopravní podnik Ostrava má v současné době k dispozici sbírku již téměř 40 historických vozidel a mechanismů. Aktuálně však neexistují prostory, kde by bylo možné tato vozidla a mechanismy kulturně vystavovat, případně je navíc doplnit o historické relikvie, které by reprezentovaly několik desetiletí ostravské dopravní historie.

Aktuálně je možné vozidla zhlédnout pouze po předchozí domluvě v nevyhovujícím depozitáři vozidel umístěném v areálu ÚD Martinov, případně si je přijít prohlédnout na několikrát do roka konané jízdy historických vozidel. V areálu navíc nejsou uchována všechna historická vozidla. Jedinou možností, kdy si nejen ostravská veřejnost může historická vozidla podrobně prohlédnout je každoroční Muzejní noc.

Z tohoto důvodu se již několik let jedná o umístění reprezentativního areálu Muzea MHD, které by se mohlo navíc stát dalším místem navštěvovaným turisty poznávajících ostravskou technickou minulost. Z posledních návrhů umístění stavby můžeme vzpomenout lokalitu železničního nádraží Vítkovice a zejména obrovské patřičně nevyužité plochy před ním, případně v současné době diskutovaného areálu v blízkosti ostravského hlavního nádraží ohraničeného ulicemi Wattova a Špálova. Obě plochy byly mimo jiné při rozhodování vhodné také proto, protože bylo možné do areálu vést přímé napojení na tramvajovou kolejovou síť. Nakonec však bylo rozhodnuto, že výhodnějším územím se jeví areál v blízkosti ostravského hlavního nádraží, a to mimo jiné také díky přímému napojení areálu na trolebusovou síť.

V dubnu roku 2014 byla na webu statutárního města Ostrava zveřejněna informace o zakázce malého rozsahu s názvem Ostravské muzeum MHD - příprava území I. etapa (demolice), jejíž předmětem je demolice objektů L, M, N, Q1 a Q2 ve výše uvedeném areálu v Přívoze. To však prozatím neznamená výstavbu samotného muzea. Výstavba totiž závisí zejména na získání finančních prostředků souvisejících s jeho stavbou.


© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. května 2014

Toplist