Rekonstrukce tramvajové trati Důl Zárubek - Hranečník

Od 7. do 24. 3. 2021 probíhala další významná tramvajová výluka z důvodu rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Důl Zárubek a Hranečník s cílem zvýšení kvality jízdy po této tramvajové trati a umožnění jízdy rychlost 80 km/h tramvajím, které jsou této rychlosti schopny dosáhnout. Více informací o zvyšování rychlosti na traťových úsecích naleznete na samostatné stránce.

Organizace provozu tramvají

Vzhledem ke zrušení tramvajové smyčky Výstaviště již není možné ukončit tramvajové linky v prostoru centra města. Z tohoto důvodu byly tramvajové linky č. 4, 10 a 12 vedeny odklonem na konečnou zastávku Moravská Ostrava, Plynárny. V úseku Karolina - Hranečník - NH jižní brána byla zavedena náhradní autobusová doprava v podobě linky X4. Tramvajová linka č. 14 byla jako již obvykle plně nahrazena náhradní autobusovou dopravou v podobě linky X14. S ohledem na stavební úpravy v prostoru křížení u zastávky Důl Zárubek byla navíc linka X4 v určité období výluky vedena odlišně od trasy využívané v minulosti. Výluka ovlivnila také trasu spoje linky č. 92.

Provoz byl organizován následujícím způsobem:

41012
linky byly vedeny ze zastávky Karolina na zastávku Mor. Ostrava, Plynárny, kde byly ukončeny.
14
linka byla plně nahrazena NAD v podobě linky X14.

Organizace provozu autobusů

Náhradní autobusová doprava byla zabezpečovaná odlišně v pracovní dny od 5.00 do 20.00 hod. a v ostatní období.

X4
linka náhradní autobusové dopravy byla vedena v trase Karolina - Důl Zárubek/U Hradu (na ul. Frýdecké) - Sl. Ostrava, kostel - Hranečník - ... - Nová huť jižní brána.
V době od 5.00 do 20.00 hod. v pracovní dny linka X4 využívala stanoviště zastávky Karolina na ul. Těžařské, v ostatní období obsluhovala standardní zastávku.
X14
linka náhradní autobusové dopravy byla vedena v trase Přívoz, Hlučínská ... - Sad B. Němcové - >Sad B. Němcové> - Vozovna trolejbusů - Nová radnice - Most M. Sýkory - Hranečník - ... - Nová huť jižní brána.

Výlukou tramvajové dopravy byl dotčen také provoz autobusové linky č. 92, která neobsluhovala zastávky Důl Zárubek a Hradní náměstí, linka zastavovala na zastávce U Hradu na ul. Frýdecké.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. března 2021

Toplist