Provoz vozů T3 od roku 2017

Na počátku roku 2019 bylo dodáno již přes 30 nových vozů STADLER Tango NF 2. To v průběhu jejich dodávek znamenalo postupné odstavení z provozu velkého množství vozů T3SU, SUCS a G, tedy vozů vybavených původní odporovou výzbrojí se zrychlovačem, resp. vybavených tyristorovou výzbrojí TV8 s GTO tyristory dodávanou podnikem ČKD Trakce pro modernizace tramvají v Ostravě v letech 1994 - 1999.

Veškeré informace o dodávkách, modernizacích a vyřazování tramvají T3 jsou uvedeny přímo v článku, který se tomuto typu tramvají věnuje. Tento článek se pak bude věnovat zejména končícímu provozu těchto vozů v souvislosti se zprovozňováním nových tramvají STADLER Tango NF 2 a posléze Škoda 39T ForCity Smart.

V roce 2017 byly postupně z provozu odstaveny vozy T3SUCS ev. č. 912 a T3G ev. č. 931, 943 a 1038. Souprava vozů ev. č. 943 + 931 pak byla odstavena předčasně po nehodě s trolejbusem Škoda 27Tr ev. č. 3809 dne 12. 12. 2017 v křižovatce ulic Nádražní a Českobratrská. Důležitější byla pro vozy T3 situace v roce 2018. Velká část vozů se svými kilometrickými proběhy blížila k povinnému provedení vybraných typů povinných prohlídek, což již nebylo vzhledem k jejich brzkému osudu žádoucí. V průběhu roku 2018 tak byly z provozu odstaveny vozy T3SU ev. č. 904, T3SUCS ev. č. 936, 942, 957, 958 a T3G ev. č. 978, 1039. Vůz ev. č. 978 byl z provozu odstaven po vykolejení v prostoru křižovatky ulic Nádražní a 28. října dne 24. 5. 2018.

K největšímu odstavení vozů z provozu došlo ke konci roku 2018, kdy byly od 1. 11. 2018 nasazeny do provozu sériové vozy STADLER Tango NF 2. Z tohoto důvodu byly od 6. 11. 2018 z provozu odstaveny vozy T3SUCS ev. č. 908, 909, 946, 950, 954, 959 a 961.

Odstavené tramvaje v prostoru areálu dílen v Martinově v čele s vozy T3SUCS ev. č. 942 a T3G ev. č. 1038 | 8. září 2018 | Petr Bystroň Tramvaj TCUSC ev. č. 958 odstavená v prostoru areálu dílen v Martinově | 24. prosince 2018 | Petr Bystroň

Zajímavá situace prováděla vůz T3SUCS ev. č. 940. Tento vůz měl původně dojezdit již v roce 2017, následně však byl do provozu několikrát navrácen, až byl naposledy nasazen dne 29. 11. 2018 na kurz 11/213. Vůz byl zvláštní zejména odlištnostmi v interiéru způsobenými celovozovou reklamou, kterou nesl před cca 10 lety na pivovar Radegast. Typickou byla například zelená protiskluzová krytina Altro.

K poslednímu z prozatím větších odstavení z provozu došlo k 30. 11. 2018, kdy byly naposledy vypraveny vozy T3G ev. č. 1001, 1035 a 1047. V průběhu prosince 2018 a ledna 2019 pak byly odstaveny také vozy T3SUCS ev. č. 911, 917, 941, 966 a T3G ev. č. 939, 1028, 1029.

Dne 30. ledna 2019 došlo během ranní špičky k najetí soupravy T6A5 ev. č. 1108 + 1104 do soupravy T3R.P ev. č. 976 + 972 v zastávce Josefa Kotase směr Dubina. Oprava poškození zadního vozu T3R.P ev. č. 972 byla později vyhodnocena jako nerentabilní, a tak se vůz 972 stal historicky první vyřazenou tramvají T3R.P v Ostravě. Vůz T6A5 1108 po opravě začal zasahovat přibližně od dubna. Po dobu jeho odstavení byl odstaven také jeho stálý zadní vůz 1104. V případě vozu T3R.P ev. č. 976 došlo jen k výměně poškozeného zadního spřáhla.

Souprava vozů T3SUCS ev. č. 955+911 v areálu porubské vozovny | 4. ledna 2019 | Petr Bystroň T3SUCS ev. č. 917 v zastávce SPORT ARÉNA | 14. ledna 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1017 nasazená na linku 10 projíždí mezizastávkovým úsekem Don Bosco - Dolní Vítkovice | 28. ledna 2019 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 987 projíždí na lince 15 mezizastávkovým úsekem Rodinná - Kpt. Vajdy | 28. ledna 2019 | Petr Bystroň Vůz Karosa ev. č. 6542 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 34 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz T3SUCS ev. č. 999 projíždí smyčkou Výškovice nasazený na linku 15 | 29. ledna 2019 | Jan Bernat První vůz soupravy T3G ev. č. 1043+1039 s poškozeným sběračem. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Souprava vozů T3SUCS ev. č. 1006+914 projíždí smyčkou Výškovice | 4. února 2019 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 955 nasazený na linku 5 projíždí okolo protisměrné zastávky U Obory | 4. února 2019 | Petr Bystroň Vůt T3SUCS ev. č. 955 se blíží k zastávce Nová Plzeň | 4. února 2019 | Petr Bystroň T3SUCS ev. č. 955 projíždí úsekem Dolní Lhota - Dolní Lhota osada | 4. února 2019 | Petr Bystroň Jediná ze dvou tramvají se zrychlovačem přidělených vozovně Poruba, ev. č. 955, nasazená na linku 5 opustila zastávku Dolní Lhota osada | 4. února 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 1006 opustila zastávku Křižíkova | 4. února 2019 | Jan Bernat

Z dříve odstavených vozů navíc Dopravní podnik Ostrava a.s. nabídnul 6. 2. 2019 k odprodeji dalším zájemcům vozy T3SUCS ev. č. 908, 909, 936, 946, 950, 954, 958, 959, 961 a T3G ev. č. 978. Mimo tyto vozy nabídnul také vůz K2G ev. č. 807.

Ani únor roku 2019 nebyl měsícem, kdy by z provozu nebyly odstaveny žádné vozy. Tento měsíc se tak stal posledním pro 3 další vozy. Dne 28. 02. 2019 tak byly do provozu s cestujícími naposledy vypraveny vozy T3G ev. č. 1037, 1040 a 1044.

V následujících týdnech nedošlo k odstavení žádného dalšího vozu. Hlavním důvodem byla zejména lehce opožděná dodávka tramvají Stadler pro vozovnu Moravská Ostrava. S blížící se prázdninovou sníženou výpravou a příchodem prvních Stadlerů do vozovny Moravská Ostrava došlo k dalšímu odstavování vozidel. Dne 26. června 2019 na ranním díle služby 6/401 svou etapu provozu zakončil vůz T3G ev. č. 1014. O pár dní později došlo také k rozpojení dvou stálých souprav T3SUCS z vozovny Křivá (ev. č. 929 + 965 a 987 + 953) vlivem odstavení vozů ev. č. 929 a 953. Vůz 929 zakončil svou službu na 6. kurzu linky 1 dne 28. června 2019, zatímco 953 na 4. kurzu linky 10 téhož dne.

V červenci zakončil svou službu i vůz T3R.P ev. č. 1021, který se stal druhým odstaveným vozem typu T3R.P. Do vozovny naposledy zatáhl dne 6 července 2019při návratu ze služby 5/201.

Srpen byl ve znamení odstavení tramvají s výzbrojí TV8. Dne 22. srpna 2019 na kurzu 11/408 dojezdil vůz ev. č. 1031, který byl mezi řidiči obzvlášť neoblíbený díky zmenšené kabině vlivem dopravní nehody v minulosti. Právě proto byla dlouhá léta snaha tento vůz nasazovat jako zadní v soupravě, což se po dobu provozu jeho stálého řídícího vozu 1035 poměrně dařilo, ten však dojezdil již v listopadu 2018. Své poslední kilometry najel dne 27. srpna 2019 na směně 1/206 i vůz T3G ev. č. 984, který byl vlivem technické závady stažen z provozu. Oprava vozu již neproběhla a vůz byl odstaven. Souprava ev. č. 984 + 992 byla tedy rozpojena a s vozem 992 se od té doby setkáváme jako sólo.

Souprava vozů T3SUCS ev. č. 955+999 projíždí kruhovým objezdem u zastávky Josefa Kotase | 25. října 2019 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 955 projíždí lesním úsekem jednokolejné trati do Zátiší a míří k zastávce U Obory | 31. října 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS ev. č. 914 a T3SU ev. č. 902 projíždí ulicí Nádražní | 31. října 2019 | Petr Bystroň

V dalších třech měsících panovalo období klidu, až v mžiku během posledního listopadového týdne, dne 29. listopadu 2019, dojezdily vozy T3SUCS ev. č. 955, 963, 965 a T3G ev. č. 1017. Obzvlášť u vozů ev. č. 955 a 963 bylo vyřazení nečekané, neboť například vůz ev. č. 955 byl opatřen lištou pro srážení námrazy v zimním období.

V prosinci proběhl ve vozovně Moravská Ostrava, zvané Křivá předvánoční „uklid“, kdy byly z provozu odstavené vozy odvezeny do ústředních dílen v Martinově. Dne 10. 12. 2019 se na svou poslední pouť městem vydaly soupravy ev. č. 929 + 953 a 1031 + 984. O den později následoval převoz soupravy ev. č. 965 + 963. 19. prosince byl uskutečněn ještě převoz soupravy ev. č. 1017 + 1014, která do Martinova dojela jako tažená za jedním z vozů KT8.

Nového roku 2020 se téměř dožil i vůz T3G ev. č. 1042, který ale byl z provozu odstaven dne 30. prosince 2019 po výkonu na vsunutém spoji po MS v hokeji juniorů. Původně měl vůz skončit již dříve, avšak byl ještě jednou vypraven.

Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1042 přijíždí do zastávky Důl Zárubek | 15. října 2019 | Jan Bernat

Do roku 2020 vstoupilo do provozu ještě celkem 58 vozů T3. Dle jednotlivých typů následovně - 42 vozů T3R.P, 7 vozů T3G, 7 vozů T3SUCS, 2 vozy T3R.E a 1 vůz T3SU. Pro srovnání, na začátku roku 2019 bylo v provozu 82 vozů T3.

Na konci března pak dojezdily vozy T3R.P. ev. č. 964 a 1016. O měsíc dříve dojezdil i jeden z vozů T3R.E. ev. č. 968. V polovině roku 2020 bylo ve stavu nadále 8 vozů s odporovou výzbrojí TR37. V červnu dojezdily vozy T3G ev. č. 992 a 1033. V říjnu po dopravní nehodě pak dojezdila souprava vozů T3R.P. ev. č. 979 a 956 a také vůz T3G ev. č. 1041.

Vůz T3G ev. č. 988 projíždí ulicí 1. máje | 10. února 2021 | Petr Bystroň Vůz T3R.P. ev. č. 977 projíždí po mostu ČSA | 10. února 2021 | Petr Bystroň

Do roku 2021 vstoupil ostravský dopravní podnik s celkem 51 provozními vozy T3, konkrétně se jednalo o 1 vůz T3SU, 7 vozů T3SUCS, 4 vozy T3G, 38 vozů T3R.P. a 1 vůz T3R.E. V průběu roku však již také k lehkým úbytkům „té trojek“ došlo. V průběhu roku proběhla rekonstrukce vozu T3R.P. ev. č. 977 na služební vůz ev. č. 8211, v září pak došlo k odstavení vozu T3G ev. č. 988 z důvodu technické závady a také k odstavení posledního vozu T3R.E. ev. č. 948. Na konci roku pak dojezdil také vůz T3R.P. ev. č. 938. Rok 2021 měl být ke svému konci ve znamení příchodu prvních tramvají Škoda 39T, což mělo znamenat další vyřazování tramvají typu T3 a dalších. Opoždění dodávek a zkoušek však způsobilo opoždění také na poli vyřazování tramvají T3.

Vůz T3G ev. č. 1045 při fotojízdě projíždí Dolní Lhotou | 17. října 2021 | Ondřej Mikolášek Vůz T3G ev. č. 1045 v zastávce Krásné Pole | 17. října 2021 | Ondřej Mikolášek Vůz T3G ev. č. 1045 míjí vůz 39T ev. č. 1751 | 17. října 2021 | Ondřej Mikolášek

Rok 2022 započal s poměrně podobným stavem provozních vozů, jako tomu bylo v případě roku 2021. Nadále byl v provozu 1 vůz T3SU (ev. č. 902) a 7 vozů T3SUCS. Vozy T3G byly provozní 3, vozy T3R.P. pak jezdily v podobě 37 vozů. Hned leden roku 2022 se stal osudným pro poslední 3 vozy T3G ev. č. 1043, 1045 a 1046, které dojezdily v poslední lednový den. Uvedenému ukončení provozu se věnujeme v samostatném článku.

Dle článku na zdopravy.cz plánuje v nejbližší době Dopravní podnik Ostrava a.s. vyřadit z provozu celkem 34 vozů T3, přičemž dalších 21 vozů si chce ponechat. Uvedený součet neodpovídá výše uvedenému provoznímu stavu, jelikož jsou do něj pravděpodobně započítány již také odstavené vozy. I tak je však zřejmé, že stav vozů T3 v následujících měsících značně prořídne.

Vůz T3R.P. ev. č. 944 přijíždí do zastávky Provaznická | 14. května 2021 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 986 projíždí kruhovým objezdem u zastávky Josefa Kotase | 8. prosince 2021 | Marek Mantič Do zastávky Telekomunikační škola se blíží souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 995 | 6. ledna 2022 | Marek Mantič Vůz T3SUCS ev. č. 933 opustil zastávku Náměstí Republiky | 7. ledna 2022 | Marek Mantič Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 1011 se blíží do cílové zastávky Dubina | 14. února 2022 | Miroslav Puchalter Vůz T3R.P. ev. č. 967 v porubské tramvajové vozovně | 7. května 2022 | Marek Mantič

Očekávané odstavování tramvají T3 s provozu se stalo skutečností po příchodu a zprovoznění nových tramvají Škoda 39T. Na přelomu února a března roku 2022 tak dojezdilo hned 5 vozů T3R.P. ev. č. 937, 944, 995, 1011 a 1019 doplněných o jeden vůz T3SUCS ev. č. 933. S ohledem na zdržení dodávek nových tramvají pak byly tyto vozy na přelomu března a února doplněny dalšími dvěma, přesněji vozy T3R.P. ev. č. 967 a T3SUCS ev. č. 986. V průběhu této doby také započalo výraznější vyřazování vozů T6A5, kterému se věnujeme přímo na stránce věnované tomuto typu. Vůz ev. č. 967 se však po třech měsících do provozu vrátil.

Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1023+1024 ve smyčce Poruba,Vřesinská | 6. května 2022 | Marek Mantič Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1023+1024 přijíždí na lince 17 do zastávky Třebovice,OC | 18. května 2022 | Marek Mantič Vůz T3SUCS ev. č. 914 opustil zastávku Telekomunikační škola | 27. května 2022 | Marek Mantič Vůz T3R.P. ev. č. 1024 v poslední provozní den opustil křižovatku u porubské vozovny | 3. června 2022 | Marek Mantič Vůz T3R.P. 1023 jako krycí vlak při převozu vozu T6A5 ev. č. 1132 do martinovských dílen vozem T3R.P. ev. č. 1024 | 30. června 2022 | Marek Mantič Vůz T3R.P. ev. č. 1024 převáží vůz T6A5 ev. č. 1132 do Martinova | 30. června 2022 | Marek Mantič

Dalšího odstavování z provozu se ostravské té trojky dočkaly až v červnu, kdy byly postupně odstaven vůz T3SUCS ev. č. 914 (dne 24. 6. 2022) a vozy T3R.P. ev. č. 947, 1023 a 1024 (vůz ev. č. 947 dne 29. 6. 2022, vůz ev. č. 1023 dne 1. 6. 2022 a vůz ev. č. 1024 dne 3. 6. 2022). Dojezdily taktéž vozy T3SUCS ev. č. 987 a 999. První z nich měl však větší štěstí a stal se dalším historickým vozem DPO. U druhého vozu ev. č. 999 však v tu dobu nebylo zřejmé, jestli se po letních měsících do provozu nevrátí. Po dobu prázdnin tak bylo možné v ostravském provozu zastihnout poslední 3 vozy se zrychlovačovou výzbrojí TR37 ev. č. 902, 990 a 1006. Vůz ev. č. 999 se nakonec po ukončení výluky na ul. Opavské do provozu navrátil.

Vůz T3SUCS ev. č. 987 | 10. února 2021 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 999 projíždí po ulici 1. máje | 10. února 2021 | Petr Bystroň

Po určitou dobu se následně v provozu ostravských vozů T3 nic zásadního nedělo. Výraznější vyřazování započalo společně s vozy T6A5 až v polovině října roku 2022. Do provozu od té doby nezasáhnou další 3 vozy T3R.P. ev. č. 919, 1003 a 1025. Vůz ev. č. 1003 byl naposledy vypraven dne 26. 10. 2022, vůz ev. č. 1025 dne 27. 10. 2022 a vůz ev. č. 919 pak 31. 10. 2022.

Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1025+1026 projíždí smyčkou Výškovice | 10. února 2021 | Petr Bystroň Vůz T3R.P. ev. č. 1025 přijíždí do zastávky Kpt. Vajdy | 5. května 2022 | Marek Mantič Vůz T3R.P. ev. č. 919 přijíždí do zastávky Poruba, vozovna | 3. června 2022 | Marek Mantič

Další vyřazování z provozu nastalo v prosinci, kdy byl vůz T3R.P. ev. č. 976 vypraven naposledy dne 2. 12. 2022 na linku č. 10. Následně bylo dne 19. 12. 2022 oznámeno Kroužkem přátel MHD, že dne 30. 12. 2022 budou do provozu naposledy vypraveny vozy s odporovou výzbrojí TR37, a tedy také se zrychlovačem. Posledního provozního dne se měly odpoledne původně zúčastnit jen vozy T3SUCS ev. č. 990 a T3SU ev. č. 902 v soupravě. Nakonec však do ranního provozu vyjely i vozy T3SUCS ev. č. 999 a 1006.

Na konci roku tedy dojezdily všechny 4 vozy se zrychlovačovou výzbrojí TR37, tedy vozy ev. č. 902, 990, 999 a 1006.

Vůz T3SUCS ev. č. 999 projíždí ul. Závodní | 14. května 2021 | Petr Bystroň Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 976 přijíždí do zastávky Dřevoprodej | 3. května 2022 | Marek Mantič Souprava vozů T3SU ev. č. 902 a T3SUCS ev. č. 990 přijíždí do zastávky Hrabůvka, Poliklinika | 5. října 2022 | Martin Večeřa Souprava vozů T3SU+T3SUCS c čele s vozem ev. č. 902 opustila zastávku Horymírova | 11. listopadu 2022 | Marek Mantič Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 990 přijíždí do zastávky Krajský úřad | 14. prosince 2022 | Martin Večeřa Vůz T3SUCS ev. č. 1006 ve smyčce Zábřeh | 15. prosince 2022 | Jan Bernat

Oproti počátku roku 2022 provozní stav tramvají typu T3 prořídnul o celou polovinu. Dojezdily vozy T3SU, T3SUCS i T3G. Cestující se tak od počátku roku 2023 mohli setkat již jen s tramvajemi typu T3R.P., a to v počtu 24 vozů.

Vůz T3R.P. ev. č. 1020 při odtahu vozu ev. č. 976 do areálu dílen v Martinově | 17. ledna 2023 | Marek Mantič

V lednu roku 2023 dojezdily další tři vozy. Jednalo se dne 9. 1. 2023 o vůz ev. č. 1020, který byl ten den vypraven na linku č. 6. Dne 30. 1. 2023 pak dojezdil vůz ev. č. 1027 na lince č. 10. V úterý 31. 1. 2023 pak dojezdil na lince č. 10 také vůz ev. č. 1007.

Další z vozů byl pak vyřazen až v dubnu roku 2023, kdy dne 28. 4. 2023 posledně do provozu na linky č. 1, 2 a 7 vyjel vůz ev. č. 967.

Od května roku 2023 tak do provozu zasahovalo posledních 20 vozů T3R.P. ev. č. 949, 952, 960, 962, 970, 973, 974, 975, 983, 991, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1008, 1010, 1015 a 1026.

V roce 2024 byl prozatím odstaven z provozu pouze jeden vůz T3R.P., stalo se tak dne 19. 1. 2024, kdy naposledy do provozu zasáhnul vůz ev. č. 991.

Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 991 opustila zastávku Náměstí Republiky | 10. února 2021 | Petr Bystroň

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. května 2024