Provoz vozů T3 v letech 2017 - 2021

Na počátku roku 2019 bylo dodáno již přes 30 nových vozů STADLER Tango NF 2. To v průběhu jejich dodávek znamenalo postupné odstavení z provozu velkého množství vozů T3SU, SUCS a G, tedy vozů vybavených původní odporovou výzbrojí se zrychlovačem, resp. vybavených tyristorovou výzbrojí TV8 s GTO tyristory dodávanou podnikem ČKD Trakce pro modernizace tramvají v Ostravě v letech 1994 - 1999.

Veškeré informace o dodávkách, modernizacích a vyřazování tramvají T3 jsou uvedeny přímo v článku, který se tomuto typu tramvají věnuje. Tento článek se pak bude věnovat zejména končícímu provozu těchto vozů v souvislosti se zprovozňováním nových tramvají STADLER Tango NF 2 a posléze Škoda 29T ForCity Smart.

V roce 2017 byly postupně z provozu odstaveny vozy T3SUCS ev. č. 912 a T3G ev. č. 931, 943 a 1038. Souprava vozů ev. č. 943 + 931 pak byla odstavena předčasně po nehodě s trolejbusem Škoda 27Tr ev. č. 3809 dne 12. 12. 2017 v křižovatce ulic Nádražní a Českobratrská. Důležitější byla pro vozy T3 situace v roce 2018. Velká část vozů se svými kilometrickými proběhy blížila k povinnému provedení vybraných typů povinných prohlídek, což již nebylo vzhledem k jejich brzkému osudu žádoucí. V průběhu roku 2018 tak byly z provozu odstaveny vozy T3SU ev. č. 904, T3SUCS ev. č. 936, 942, 957, 958 a T3G ev. č. 978, 1039. Vůz ev. č. 978 byl z provozu odstaven po vykolejení v prostoru křižovatky ulic Nádražní a 28. října dne 24. 5. 2018.

K největšímu odstavení vozů z provozu došlo ke konci roku 2018, kdy byly od 1. 11. 2018 nasazeny do provozu sériové vozy STADLER Tango NF 2. Z tohoto důvodu byly od 6. 11. 2018 z provozu odstaveny vozy T3SUCS ev. č. 908, 909, 946, 950, 954, 959 a 961.

Odstavené tramvaje v prostoru areálu dílen v Martinově v čele s vozy T3SUCS ev. č. 942 a T3G ev. č. 1038 | 8. září 2018 | Petr Bystroň Tramvaj TCUSC ev. č. 958 odstavená v prostoru areálu dílen v Martinově | 24. prosince 2018 | Petr Bystroň

Zajímavá situace prováděla vůz T3SUCS ev. č. 940. Tento vůz měl původně dojezdit již v roce 2017, následně však byl do provozu několikrát navrácen, až byl naposledy nasazen dne 29. 11. 2018 na kurz 11/213. Vůz byl zvláštní zejména odlištnostmi v interiéru způsobenými celovozovou reklamou, kterou nesl před cca 10 lety na pivovar Radegast. Typickou byla například zelená protiskluzová krytina Altro.

K poslednímu z prozatím větších odstavení z provozu došlo k 30. 11. 2018, kdy byly naposledy vypraveny vozy T3G ev. č. 1001, 1035 a 1047. V průběhu prosince 2018 a ledna 2019 pak byly odstaveny také vozy T3SUCS ev. č. 911, 917, 941, 966 a T3G ev. č. 939, 1028, 1029.

Dne 30. ledna 2019 došlo během ranní špičky k najetí soupravy T6A5 ev. č. 1108 + 1104 do soupravy T3R.P ev. č. 976 + 972 v zastávce Josefa Kotase směr Dubina. Oprava poškození zadního vozu T3R.P ev. č. 972 byla později vyhodnocena jako nerentabilní, a tak se vůz 972 stal historicky první vyřazenou tramvají T3R.P v Ostravě. Vůz T6A5 1108 po opravě začal zasahovat přibližně od dubna. Po dobu jeho odstavení byl odstaven také jeho stálý zadní vůz 1104. V případě vozu T3R.P ev. č. 976 došlo jen k výměně poškozeného zadního spřáhla.

Souprava vozů T3SUCS ev. č. 955+911 v areálu porubské vozovny | 4. ledna 2019 | Petr Bystroň T3SUCS ev. č. 917 v zastávce SPORT ARÉNA | 14. ledna 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1017 nasazená na linku 10 projíždí mezizastávkovým úsekem Don Bosco - Dolní Vítkovice | 28. ledna 2019 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 987 projíždí na lince 15 mezizastávkovým úsekem Rodinná - Kpt. Vajdy | 28. ledna 2019 | Petr Bystroň Vůz Karosa ev. č. 6542 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 34 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz T3SUCS ev. č. 999 projíždí smyčkou Výškovice nasazený na linku 15 | 29. ledna 2019 | Jan Bernat První vůz soupravy T3G ev. č. 1043+1039 s poškozeným sběračem. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Souprava vozů T3SUCS ev. č. 1006+914 projíždí smyčkou Výškovice | 4. února 2019 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 955 nasazený na linku 5 projíždí okolo protisměrné zastávky U Obory | 4. února 2019 | Petr Bystroň Vůt T3SUCS ev. č. 955 se blíží k zastávce Nová Plzeň | 4. února 2019 | Petr Bystroň T3SUCS ev. č. 955 projíždí úsekem Dolní Lhota - Dolní Lhota osada | 4. února 2019 | Petr Bystroň Jediná ze dvou tramvají se zrychlovačem přidělených vozovně Poruba, ev. č. 955, nasazená na linku 5 opustila zastávku Dolní Lhota osada | 4. února 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 1006 opustila zastávku Křižíkova | 4. února 2019 | Jan Bernat

Z dříve odstavených vozů navíc Dopravní podnik Ostrava a.s. nabídnul 6. 2. 2019 k odprodeji dalším zájemcům vozy T3SUCS ev. č. 908, 909, 936, 946, 950, 954, 958, 959, 961 a T3G ev. č. 978. Mimo tyto vozy nabídnul také vůz K2G ev. č. 807.

Ani únor roku 2019 nebyl měsícem, kdy by z provozu nebyly odstaveny žádné vozy. Tento měsíc se tak stal posledním pro 3 další vozy. Dne 28. 02. 2019 tak byly do provozu s cestujícími naposledy vypraveny vozy T3G ev. č. 1037, 1040 a 1044.

V následujících týdnech nedošlo k odstavení žádného dalšího vozu. Hlavním důvodem byla zejména lehce opožděná dodávka tramvají Stadler pro vozovnu Moravská Ostrava. S blížící se prázdninovou sníženou výpravou a příchodem prvních Stadlerů do vozovny Moravská Ostrava došlo k dalšímu odstavování vozidel. Dne 26. června 2019 na ranním díle služby 6/401 svou etapu provozu zakončil vůz T3G ev. č. 1014. O pár dní později došlo také k rozpojení dvou stálých souprav T3SUCS z vozovny Křivá (ev. č. 929 + 965 a 987 + 953) vlivem odstavení vozů ev. č. 929 a 953. Vůz 929 zakončil svou službu na 6. kurzu linky 1 dne 28. června 2019, zatímco 953 na 4. kurzu linky 10 téhož dne.

V červenci zakončil svou službu i vůz T3R.P ev. č. 1021, který se stal druhým odstaveným vozem typu T3R.P. Do vozovny naposledy zatáhl dne 6 července 2019při návratu ze služby 5/201.

Srpen byl ve znamení odstavení tramvají s výzbrojí TV8. Dne 22. srpna 2019 na kurzu 11/408 dojezdil vůz ev. č. 1031, který byl mezi řidiči obzvlášť neoblíbený díky zmenšené kabině vlivem dopravní nehody v minulosti. Právě proto byla dlouhá léta snaha tento vůz nasazovat jako zadní v soupravě, což se po dobu provozu jeho stálého řídícího vozu 1035 poměrně dařilo, ten však dojezdil již v listopadu 2018. Své poslední kilometry najel dne 27. srpna 2019 na směně 1/206 i vůz T3G ev. č. 984, který byl vlivem technické závady stažen z provozu. Oprava vozu již neproběhla a vůz byl odstaven. Souprava ev. č. 984 + 992 byla tedy rozpojena a s vozem 992 se od té doby setkáváme jako sólo.

Souprava vozů T3SUCS ev. č. 955+999 projíždí kruhovým objezdem u zastávky Josefa Kotase | 25. října 2019 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 955 projíždí lesním úsekem jednokolejné trati do Zátiší a míří k zastávce U Obory | 31. října 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS ev. č. 914 a T3SU ev. č. 902 projíždí ulicí Nádražní | 31. října 2019 | Petr Bystroň

V dalších třech měsících panovalo období klidu, až v mžiku během posledního listopadového týdne, dne 29. listopadu 2019, dojezdily vozy T3SUCS ev. č. 955, 963, 965 a T3G ev. č. 1017. Obzvlášť u vozů ev. č. 955 a 963 bylo vyřazení nečekané, neboť například vůz ev. č. 955 byl opatřen lištou pro srážení námrazy v zimním období.

V prosinci proběhl ve vozovně Moravská Ostrava, zvané Křivá předvánoční „uklid“, kdy byly z provozu odstavené vozy odvezeny do ústředních dílen v Martinově. Dne 10. 12. 2019 se na svou poslední pouť městem vydaly soupravy ev. č. 929 + 953 a 1031 + 984. O den později následoval převoz soupravy ev. č. 965 + 963. 19. prosince byl uskutečněn ještě převoz soupravy ev. č. 1017 + 1014, která do Martinova dojela jako tažená za jedním z vozů KT8.

Nového roku 2020 se téměř dožil i vůz T3G ev. č. 1042, který ale byl z provozu odstaven dne 30. prosince 2019 po výkonu na vsunutém spoji po MS v hokeji juniorů. Původně měl vůz skončit již dříve, avšak byl ještě jednou vypraven.

Do roku 2020 vstoupilo do provozu ještě celkem 58 vozů T3. Dle jednotlivých typů následovně - 42 vozů T3R.P, 7 vozů T3G, 7 vozů T3SUCS, 2 vozy T3R.E a 1 vůz T3SU. Pro srovnání, na začátku roku 2019 bylo v provozu 82 vozů T3.

Na konci března pak dojezdily vozy T3R.P. ev. č. 964 a 1016. O měsíc dříve dojezdil i jeden z vozů T3R.E. ev. č. 968. V polovině roku 2020 bylo ve stavu nadále 8 vozů s odporovou výzbrojí TR37. V červnu dojezdily vozy T3G ev. č. 992 a 1033. V říjnu po dopravní nehodě pak dojezdila souprava vozů T3R.P. ev. č. 979 a 956 a také vůz T3G ev. č. 1041.

Do roku 2021 vstoupil ostravský dopravní podnik s celkem 51 provozními vozy T3, konkrétně se jednalo o 1 vůz T3SU, 7 vozů T3SUCS, 4 vozy T3G, 38 vozů T3R.P. a 1 vůz T3R.E. V průběu roku však již také k lehkým úbytkům „té trojek“ došlo. V průběhu roku proběhla rekonstrukce vozu T3R.P. ev. č. 977 na služební vůz ev. č. 8211, v září pak došlo k odstavení vozu T3G ev. č. 988 z důvodu technické závady a také k odstavení posledního vozu T3R.E. ev. č. 948. Rok 2021 by měl být ke svému konci ve znamení příchodu prvních tramvají Škoda 39T, což bude znamenat další vyřazování tramvají typu T3 a dalších.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. října 2021

Toplist