Provoz vozů T3SUCS a T3G v letech 2017, 2018 a 2019

Na počátku roku 2019 bylo dodáno již přes 30 nových vozů STADLER Tango NF 2. To v průběhu jejich dodávek znamenalo postupné odstavení z provozu velkého množství vozů T3SU, SUCS a G, tedy vozů vybavených původní odporovou výzbrojí se zrychlovačem, resp. vybavených tyristorovou výzbrojí TV8 s GTO tyristory dodávanou podnikem ČKD Trakce pro modernizace tramvají v Ostravě v letech 1994 - 1999.

Veškeré informace o dodávkách, modernizacích a vyřazování tramvají T3 jsou uvedeny přímo v článku, který se tomuto typu tramvají věnuje. Tento článek se pak bude věnovat zejména končícímu provozu těchto vozů v souvislosti se zprovozňováním nových tramvají STADLER Tango NF 2 a posléze Škoda 29T ForCity Smart.

V roce 2017 byly postupně z provozu odstaveny vozy T3SUCS ev. č. 912 a T3G ev. č. 931, 943 a 1038. Souprava vozů ev. č. 943 + 931 pak byla odstavena předčasně po nehodě s trolejbusem Škoda 27Tr ev. č. 3809 dne 12. 12. 2017 v křižovatce ulic Nádražní a Českobratrská. Důležitější byla pro vozy T3 situace v roce 2018. Velká část vozů se svými kilometrickými proběhy blížila k povinnému provedení vybraných typů povinných prohlídek, což již nebylo vzhledem k jejich brzkému osudu žádoucí. V průběhu roku 2018 tak byly z provozu odstaveny vozy T3SU ev. č. 904, T3SUCS ev. č. 936, 942, 957, 958 a T3G ev. č. 978, 1039. Vůz ev. č. 978 byl z provozu odstaven po vykolejení v prostoru křižovatky ulic Nádražní a 28. října dne 24. 5. 2018.

K největšímu odstavení vozů z provozu došlo ke konci roku 2018, kdy byly od 1. 11. 2018 nasazeny do provozu sériové vozy STADLER Tango NF 2. Z tohoto důvodu byly od 6. 11. 2018 z provozu odstaveny vozy T3SUCS ev. č. 908, 909, 946, 950, 954, 959 a 961.

Odstavené tramvaje v prostoru areálu dílen v Martinově v čele s vozy T3SUCS ev. č. 942 a T3G ev. č. 1038 | 8. září 2018 | Petr Bystroň Tramvaj TCUSC ev. č. 958 odstavená v prostoru areálu dílen v Martinově | 24. prosince 2018 | Petr Bystroň

Zajímavá situace prováděla vůz T3SUCS ev. č. 940. Tento vůz měl původně dojezdit již v roce 2017, následně však byl do provozu několikrát navrácen, až byl naposledy nasazen dne 29. 11. 2018 na kurz 11/213. Vůz byl zvláštní zejména odlištnostmi v interiéru způsobenými celovozovou reklamou, kterou nesl před cca 10 lety na pivovar Radegast. Typickou byla například zelená protiskluzová krytina Altro.

K poslednímu z prozatím větších odstavení z provozu došlo k 30. 11. 2018, kdy byly naposledy vypraveny vozy T3G ev. č. 1001, 1035 a 1047. V průběhu prosince 2018 a ledna 2019 pak byly odstaveny také vozy T3SUCS ev. č. 911, 917, 941, 966 a T3G ev. č. 939, 1028, 1029.

Souprava vozů T3SUCS ev. č. 955+911 v areálu porubské vozovny | 4. ledna 2019 | Petr Bystroň T3SUCS ev. č. 917 v zastávce SPORT ARÉNA | 14. ledna 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1017 nasazená na linku 10 projíždí mezizastávkovým úsekem Don Bosco - Dolní Vítkovice | 28. ledna 2019 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 987 projíždí na lince 15 mezizastávkovým úsekem Rodinná - Kpt. Vajdy | 28. ledna 2019 | Petr Bystroň Vůz Karosa ev. č. 6542 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 34 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz T3SUCS ev. č. 999 projíždí smyčkou Výškovice nasazený na linku 15 | 29. ledna 2019 | Jan Bernat První vůz soupravy T3G ev. č. 1043+1039 s poškozeným sběračem. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Souprava vozů T3SUCS ev. č. 1006+914 projíždí smyčkou Výškovice | 4. února 2019 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 955 nasazený na linku 5 projíždí okolo protisměrné zastávky U Obory | 4. února 2019 | Petr Bystroň Vůt T3SUCS ev. č. 955 se blíží k zastávce Nová Plzeň | 4. února 2019 | Petr Bystroň T3SUCS ev. č. 955 projíždí úsekem Dolní Lhota - Dolní Lhota osada | 4. února 2019 | Petr Bystroň Jediná ze dvou tramvají se zrychlovačem přidělených vozovně Poruba, ev. č. 955, nasazená na linku 5 opustila zastávku Dolní Lhota osada | 4. února 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 1006 opustila zastávku Křižíkova | 4. února 2019 | Jan Bernat

Z dříve odstavených vozů navíc Dopravní podnik Ostrava a.s. nabídnul 6. 2. 2019 k odprodeji dalším zájemcům vozy T3SUCS ev. č. 908, 909, 936, 946, 950, 954, 958, 959, 961 a T3G ev. č. 978. Mimo tyto vozy nabídnul také vůz K2G ev. č. 807.

Ani únor roku 2019 nebyl měsícem, kdy by z provozu nebyly odstaveny žádné vozy. Tento měsíc se tak stal posledním pro 3 další vozy. Dne 28. 02. 2019 tak byly do provozu s cestujícími naposledy vypraveny vozy T3G ev. č. 1037, 1040 a 1044.

K 1. 4. 2019 jsou tak stále v provozu vozy T3SU ev. č. 902, T3SUCS ev. č. 914, 929, 933, 953, 955, 963, 965, 986, 987, 990, 999, 1006 a T3G ev. č. 984, 988, 992, 1014, 1017, 1031, 1033, 1041 - 1043, 1045 a 1046.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. dubna 2019

Toplist