Tramvajový oblouk mezi zastávkami Elektra a Výstaviště

Po mnoha letech čekání bylo v 1. polovině roku 2008 přistoupeno k výstavbě potřebného tramvajového oblouku nalézajícího se mezi zastávkami Výstaviště a Elektra. Důvodem potřeby jeho realizace byla nutnost brzkého odstranění manipulační tratě vedené ulicemi Poděbradova a Porážková z důvodu realizace výstavby 1. etapy Nové Karoliny.

Harmonogram výstavby byl následující. První etapa výstavby proběhla mězi 15. a 25. 5. 2008, kdy probíhaly práce spojené s přeložkou kabelů a výstavbou nových stožárů. Druhá etapa výstavby proběhla mezi 26. 5. 2008 a 13. 7. 2008. V tyto dny byla předmětem prací vlastní stavba kolejového propojení za plně uzavřeného silničního provozu. Řidiči mohli využít pouze pravé odbočení z ul. Nádražní na ul. 28.října.

Tramvajové výluky pak proběhly postupně ve třech termínech:

  • 1. výluka - 30. 5. 2008, 20.00 hod. až 1. 6. 2008, 22.00 hod. - v tomto termínu bylo provedeno položení nových kolejí a kolejových konstrukcí na ul.Nádražní. Vyloučena byla tramvajová doprava po ul. Nádražní. Tramvajový provoz na Výstaviště byl zachován.
  • 2. výluka - 6. 6. 2008, 20.00 hod. až 15. 6. 2008, 22.00 hod. - v tomto termínu byla položena kolejová konstrukce na ul. 28.října. Došlo také k přeložkám inženýrských sítí. Zachován byl provoz na Nádražní ulici.

Po dobu platnosti 2. výluky byly vybrané vozy z důvodu nutnosti zachování tramvajového provozu z Výstaviště na Novou huť odstavovány v nočních hodinách ve smyčce Hranečník.

Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1033 odbočuje z ul. Nádražní do ul. 28. října | 6. června 2008 | Martin Večeřa Vozy T3SUCS ev. č. 946 a VarioLF ev. č. 1325 odstavené ve smyčce Hranečník po dobu výstavby oblouku u OD Ostravica | 6. června 2008 | Martin Večeřa Vozy K2R.P. ev. č. 803 a T3G ev. č. 993 odstavené ve smyčce Hranečník po dobu výstavby oblouku u OD Ostravica | 6. června 2008 | Martin Večeřa Vůz VarioLF ev. č. 1325 odstavený ve smyčce Hranečník po dobu výstavby oblouku u OD Ostravica | 6. června 2008 | Martin Večeřa Vůz T3SUCS ev. č. 923 odstavený ve smyčce Hranečník po dobu výstavby oblouku u OD Ostravica | 6. června 2008 | Martin Večeřa T3G ev.č. 1044 projíždí rozestavěným troljúhelníkem u OD Ostravica | 18. června 2008 | Martin Večeřa T6A5 ev.č. 1105 + 1109 projíždí křižovatkou Nádražní a 28. října při výstavbě chybějícího oblouku | 18. června 2008 | Martin Večeřa Souprava wan v čele s vozem 1316 na lince 10 | 18. června 2008 | Martin Večeřa

  • 3. výluka - 22. 6. 2008, 7.00 hod. až 18.00 hod. - došlo k natažení trolejového vedení nad novými kolejemi. Provoz tramvají byl vyloučen kompletně.

Prvním vozidlem na oblouku byla při zkušebních jízdách tramvaj KT8D5R.N1 ev. č. 1511. Prvním vozem již podle jízdního řádu se stal kurz 13/404, který ve směru od Elektry na Výstaviště prosvištěl v pondělí 23. 6. 2008 v 13.52 hod. A co jízdy s cestujícími? Ve dnech 11. a 12. července 2008 se cestující mohli projet po oblouku Radegast tramvají, neboli Astrou ev.č. 1213. Realizace stavby umožnila zavedení tramvajové linky č. 14 vedené prvotně pouze mezi Hranečníkem a Plynárnami od 31. 8. 2008.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. října 2022

Toplist