Manipulační trať ulicemi Poděbradova a Porážková

Již od počátku výstavby nové části centra města na území bývalé koksovny Karolina bylo zřejmé, že část manipulační tratě v Porážkové ulici bude muset ustoupit nové komunikaci vedoucí právě do nové části centra města. Zejména díky hospodářské krizi a problémům developera se však nevědělo kdy bude muset tato trať ustoupit a tak se každoroční zářijové jízdy historických tramvají přes tzv. „Zahradu“, na nichž se pravidelně vyskytuje vůz T1 ev.č. 528, odehrávaly vždy v duchu poslední jízdy a to po dobu posledních cca pěti let.

Kdo by však tušil, že se trati Porážkovou ulicí vedoucí v části trasy i podél železniční trati SŽDC č. 323 stane osudným nikoliv výstavba Nové Karoliny, avšak její technický stav.

Trať do nového roku 2010 vstoupila pravděpodobně špatnou nohou. 12. ledna došlo na vjezdu do „Zahradu“ k vykolejení zatahujícího kurzu 10/403 se soupravou vozů T3G ev.č. 1032+1036. Příčinou této nehody bylo předchozí vydatné sněžení a zejména pak mrznoucí déšt, který způsobil zamrznutí kolejových žlábků. Trať měla být opět zprovozněna po roztání sněhu. Dne 28. ledna však byl uzavřený úsek oficiálně prohlášen nesjízdným z důvodu špatného stavu stožárů trakčního vedení. Dočasně ještě svitla naděje na opětovné zprovoznění, avšak i ta skončila v propadlišti dějin. V pátek 5. února byla trať vyčištěna od ledu pomocí rotačního odmetače sněhu RSP2 ev.č. 8606 a několika dobrovolníků, což 6. února umožnilo trať projet oficiálně posledním tramvajovým vozem při příležitosti výroční schůze KPMHD. Jednalo se o vůz VarioLF2+ ev.č. 1411.

Vůz 8606 při posledním čištění manipulační tratě od nánosů sněhu a ledu. | 5. února 2010 | Marek Mantič Vůz 8606 při posledním čištění manipulační tratě od nánosů sněhu a ledu. | 5. února 2010 | Marek Mantič Vůz 8606 při posledním čištění manipulační tratě od nánosů sněhu a ledu. | 5. února 2010 | Marek Mantič Vůz 1411 při poslední jízdě manipulačním úsekem ostravské tramvajové sítě. | 6. února 2010 | Tomáš Hranický Vůz 1411 při poslední jízdě manipulačním úsekem ostravské tramvajové sítě. | 6. února 2010 | Tomáš Hranický

Tramvajová vozovna Moravská Ostrava tak zůstává na síť napojena dvěma tratěmi. Jedná se o pravidelně pojížděnou trať v Plynární ulici a nouzový výjezd po ulicích Křivá a Valchařská znovuobnovený roku 2009.

Uzavřený úsek trati byl po etapách vystavěn v letech 1894, 1925, 1928, resp. 1929, přičemž první úsek otevřený 18. 8. 1894 sloužil jako vlečka jatek. 1. 8. 1925 byl zprovozněn úsek propojující tehdy nové nákladové nádraží Moravskostravských místních drah (tzv. „Zahrada“) s vlečkou do jatek a vozovnou tehdy ležící v Poděbradově ulici. 5. 12. 1929 byla zprovozněna společně s novou tramvajovou vozovnou trať sloužící výhradně k manipulačním nájezdům tramvajových vozů na linky, jelikož další manipulační trať Valchařskou ulicí byla zprovozněna až roku 1940.

V provozním stavu tak zůstal od výše uvedeného termínu pouze úsek Porážovou ulicí mezi tramvajovou vozovnou Moravská Ostrava a mostem Českobratrské ulice a úsek od křižovatky ulic 28. října a Poděbradova po tzv. „Zahradu“. Oba úseky sloužily pro odstavování vozů.

Dne 5. května 2010 v dopoledních hodinách bylo předešlé papírové ukončení provozu mezi „Zahradou“ a Porážkovou ul. potvrzeno vytvořením zarážedel pomocí pražců, které byly také osazeny návěstmi. Provozní tak v té době zůstala západní kolej v ulici Porážkové přibližně po ulici Žerotínovu a kolej odbočující z ul. 28. října, vedoucí po ul. Poděbradově do tzv. „Zahrady“, kde byla sjízdná pouze kolej jižní. Výhybky na východní kolej na ul. Porážkové a na severní kolej na „Zahradě“ byly zaklínovány.

Zarážedlo umístěné na západní kolejí v ulici Porážkové. | 11. května 2010 | Martin Večeřa Zarážedlo umístěné na západní kolejí v ulici Porážkové. | 11. května 2010 | Martin Večeřa

Dne 30. 11. 2010 osud zpečetil i jeden z úseků od ledna sloužících pouze pro odstavování vozů. Od 1. prosince 2010 je tak ostravská tramvajová síť kratší o úsek v ulici Poděbradově a úsek v tzv. „Zahradě“. „Zahrada“, která byla budována jako nové nákladové nádraží MOMD a zprovozněna 1. 8. 1925, tak oficiálně přestala existovat po celých 85 letech. Součástí zrušeného úseku je i úsek na dnešní Poděbradově ulici, jehož počátek se datuje dokonce do roku 1896. 31. 8. 1896 byla totiž zprovozněna vlečka k firmě Schmez, která z tehdejšího místního nádraží vedla právě do oblasti „Zahradu“ dnešní Poděbradovou ulicí. Je však jasné, že za 114 let své existence několikrát změnila svou polohu.

Ač byla tzv. „Zahrada“ 30. 11. 2010 prakticky zrušena, stále existovalo její napojení na síť v křižovatce ulic Poděbradova a 28. října. O víkendu 9./10. 7. 2011 bylo však její napojení odstraněno a tak byla již „Zahrada“ zcela odpojena od sítě. Se samotnou demontáží kolejí bylo započato v říjnu 2011.

Pokračování likvidace výhybny Zahrada a začínající práce na ul. Porážkové. | 20. října 2011 | Tomáš Hranický Pokračování likvidace výhybny Zahrada a začínající práce na ul. Porážkové. | 20. října 2011 | Tomáš Hranický Pokračování likvidace výhybny Zahrada a začínající práce na ul. Porážkové. | 20. října 2011 | Tomáš Hranický Pokračování likvidace výhybny Zahrada a začínající práce na ul. Porážkové. | 20. října 2011 | Tomáš Hranický Pokračování likvidace výhybny Zahrada a začínající práce na ul. Porážkové. | 20. října 2011 | Tomáš Hranický Pokračování likvidace výhybny Zahrada a začínající práce na ul. Porážkové. | 20. října 2011 | Tomáš Hranický Pokračování likvidace výhybny Zahrada a začínající práce na ul. Porážkové. | 20. října 2011 | Tomáš Hranický


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

20. října 2013

Toplist