Nové dvoupodlažní autobusy

Ve středu 28. února 2018 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. ve Věstníku veřejných zakázek zakázku na dodávku dvou nových dvoupodlažních autobusů. Ty by měly být provozovány přednostně na autobusové lince spojující dva významné ostravské turistické cíle, a to oblast tzv. Dolních Vítkovic a ostravskou zoologickou zahradu. Důvodem pro nasazení na tuto trasu může být kromě spojení dvou významných turistických cílů také to, že se v oblasti Dolních Vítkovic v blízkosti tramvajové zastávky Dolní Vítkovice Hlubina chystá výstavba jednoho ze záchytných parkovišť, odkud tedy budou mít návštěvníci Ostravy možnost využít přímé linky do jednoho z turistických cílů Ostravy.

Nová autobusová linka č. 88 bude dle již zveřejněného jízdního řádu s platností od vyhlášení vedena v trase:

88
- ZOO - Svět techniky - Dolní Vítkovice - ZOO

Linka by měla být provozována v soboty, neděle, státem uznané svátky a ve dva další svátky v Polské republice v 20minutovém intervalu cca od 8.30 do 19.30 hod. Dle výše uvedené trasy je zřejmé, že bude nutné vybudovat taktéž minimálně jednu zastávku u Velkého a malého světa techniky.


Před zahájemí zadávacího řízení oslovil Dopravní podnik Ostrava a.s. v duchu předběžné konzultace tři velké výrobce autobusů, na jejichž platformě patrové autobusy vznikají. V tomto případě se jednalo o výrobce Volvo, MAN a Scania. Autobusy by měly být poháněny buď motorem využívajícím pro svůj pohon stlačený zemní plyn nebo pohonem hybridním. Minimální požadovaná rychlost byla stanovena na 80 km/h.

Dopravce požaduje dodávku dvou dvoupodlažních autobusů se dvěma nápravami, které mají být ve spodním patře v nízkopodlažní úpravě v co možná nějvětší míře. Autobusy mají být délky max 13 m, šířky max 2,6 m a výšky max 4 m. Autobusy by měly sloužit minimálně 75 cestujícím, z nichž 65 bude moci využívat míst k sezení. Sedadla požaduje dopravce již standardní konstrukce s dřevěnou opěrkou a sedákem, připouští však i sedadla plastová se sedací částí vybavenou polstrováním a potaženou koženkou. Autobus musí být vybaven také jedním místem určeným pro invalidní vozík či kočárek, přičemž toto místo musí být umístěno v blízkosti druhých dveří autobusu vybavených výklopnou plošinou. Dveře požaduje dopravní podnik dvoje, plně prosklné, šířky min. 800 mm v případě dveří prvních a min. 1200 mm v případě druhých.

Vozidla budou vybavena plnou automatickou klimatizací, USB porty určenými k nabíjení zařízení, kamerovým systémem a přípravou kabeláže pro Wi-Fi zařízení. Vozidla budou vybavena standardním odbavovacím systémem, který Dopravní podnik Ostrava a.s. využívá ve svých vozidlech. Autobusy tak bude možné nasadit na jakoukoliv autobusovou linku MHD s přihlédnutím na výšková omezení projížděné trasy. Vozidla budou osazena taktéž již standardní sestavou informačních panelů včetně vnitřních panelů LCD. Vnější panely mohou být opětovně jak ve variantě LED, tak ve variantě DOT-LED.


Autobusy by měly být dodány do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zahájení provozu nové autobusové linky č.
88
je tedy závislé zejména na možnostech výroby nových autobusů.


© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. března 2018

Toplist