Nové dvoupodlažní autobusy
První dvě řízení

Ve středu 28. února 2018 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. ve Věstníku veřejných zakázek zakázku na dodávku dvou nových dvoupodlažních autobusů. Ve čtvrtek 31. 5. 2018 však byla ve věstníku veřejných zakázek zobrazena informace o nezadání zakázky a jejím ukončení z důvodu nepřijetí žádné nabídky nebo žádosti o účast, případně z důvodu odmítnutí nabídky nebo žádosti o účast. V pondělí 2. července 2018 pak bylo zveřejněno nové výběrové řízení, které však bylo shodně jako to předchozí zrušeno z důvodu žádného účastníka výběrového řízení. Informace byla v profilu zadavatele zveřejněna v úterý 21. 8. 2018.

Před zahájením zadávacích řízení oslovil Dopravní podnik Ostrava a.s. v duchu předběžné konzultace tři velké výrobce autobusů, na jejichž platformě patrové autobusy vznikají. V tomto případě se jednalo o výrobce Volvo, MAN a Scania. Autobusy by měly být poháněny buď motorem využívajícím pro svůj pohon stlačený zemní plyn nebo pohonem hybridním. Minimální požadovaná rychlost byla v prvním řízení stanovena na 80 km/h, v druhém pak snížena na 65 km/h.

Dopravce u dvou prvních řízení požadoval dodávku dvou dvoupodlažních autobusů se dvěma nápravami, které měly být ve spodním patře v nízkopodlažní úpravě v co možná nějvětší míře. Autobusy měly být délky max 13 m, šířky max 2,6 m a výšky max 4 m. Autobusy by měly sloužit minimálně 75 cestujícím, z nichž 65 by mohlo využívat míst k sezení. Sedadla požadoval dopravce již standardní konstrukce s dřevěnou opěrkou a sedákem, připouštěl však i sedadla plastová se sedací částí vybavenou polstrováním a potaženou koženkou. Autobus by měl být vybaven také jedním místem určeným pro invalidní vozík či kočárek. Dveře požadoval dopravní podnik dvoje, plně prosklené, šířky min. 1200 mm, přičemž u jedněch byla připuštěna šířka 800 mm.

Vozidla měla být vybavena plnou automatickou klimatizací, USB porty určenými k nabíjení zařízení, kamerovým systémem a přípravou kabeláže pro Wi-Fi zařízení. Vozidla měla být taktéž vybavena standardním odbavovacím systémem, který Dopravní podnik Ostrava a.s. využívá ve svých vozidlech. Autobusy tak mělo být možné nasadit na jakoukoliv autobusovou linku MHD s přihlédnutím na výšková omezení projížděné trasy. Vozidla měla být osazena taktéž již standardní sestavou informačních panelů včetně vnitřních panelů LCD s vnějšími panely ve variantě LED, tak ve variantě DOT-LED.

Autobusy měly být v případě první zakázky dodány do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. V případě druhé pak do 240 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Třetí a čtvrté řízení

V souvislosti s tím, že se ani do jednoho zadávacího řízení nepřihlásil ani jeden uchazeč Dopravní podnik Ostrava a.s. přistoupil pro další řízení ke změnám s cílem postup zadávacího řízení změnit tak, aby byli jednotliví výrobci dvoupodlažních autobusů více motivováni se do řízení přihlásit. Změny souvisely se změnou zadávací dokumentace, resp. s jejím značným zjednodušením. Dopravce tak v novém řízení v první fázi požadavky definoval obecněji. Jednací řízení s uveřejněním bylo na profilu zadavatele zveřejněné ve středu 3. 9. 2018.

V úterý 2. 10. 2018 obdržel Dopravní podnik Ostrava a.s. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho uchazeče. Standardně o těchto žádostech neinformujeme, avšak tato žádost skrývala informaci o tom, že se uchazeč, který žádost zaslal, hodlal jednacího řízení s uveřejněním účastnit. V tu chvíli to tedy vypadalo, že po dvou neúspěšných zadávacích řízeních se to třetí posune alespoň o krok dále. Bohužel se tak nakonec taktéž nestalo a dle Československého dopraváka se nakonec v termínu do zadávacího řízení nepřihlásil žádný uchazeč.

Dopravní podnik Ostrava a.s. se ani tak nevzdal a 12. 12. 2018 zveřejnil na svém profilu zadavatele zakázku další.

Stále se v Ostravě mají objevit dva dvounápravové dvoupodlažní autobusy s hybridním pohonem či pohonem na stlačený zemní plyn s denním dojezdem minimálně v hodnotě 350 km (ve třetím řízení DPO předpokládal denní dojezd ve výši 450 km). Autobusy mají být vybaveny automatickou převodovkou a místem pro invalidní vozík či kočárek, minimálně v tomto prostoru autobusy mají být nízkopodlažní a vybavené nájezdovou plošinou. Počet dveří již bez udané šířky byl stanoven na 2. Požadavkem byla taktéž klimatizační jednotka pro stanoviště řidiče, což je také rozdílem oproti třetímu řízení, kde dopravce požadoval také klimatizaci prostoru pro cestující. V tomto případě však předpokládáme, že její případná instalace bude dále předmětem jednání.

Výše uvedené podmínky byly jedinými technickými podmínkami, které Dopravní podnik Ostrava a.s. po účastnících řízení požadoval pro 1. fázi zadávacího řízení, přičemž pro další fáze řízení mohou být podmínky dále upřesněny a doplněny.

Dle informací uvedených v tiskové zprávě statutárního města Ostravy o zakázku projevili zájem hned dva uchazeči, se kterými bylo dále jednáno. Na konci listopadu roku 2019 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. tiskovou zprávu, ve které uvedl, že byla podepsána smlouva se švédskou společností Scania. Tiskovou zprávu doplněno uo další informace pak převzala další média. Československý dopravák například doplnil, že se dle jeho informací měl o zakázku ucházet i druhý výrobce v podobě dceřiné společnosti Ekova Electric ve spolupráci s dalším důležitým hráčem ve výrobě autobusů v Evropě, Volvem. Autobusy mají být dodány nejpozději do 240 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dopravce ve své tiskové zprávě uvedl, že oba vozy mají být zprovozněny k 1. 7. 2020. Autobusy Dopravní podnik Ostrava a.s. vyjdou na 28,6 milionů Kč bez DPH. Technické parametry vozidel a další informace k nim naleznete na samostatné stránce.


Autobusy by měly být provozovány přednostně na autobusové lince spojující dva významné ostravské turistické cíle, a to oblast tzv. Dolních Vítkovic a ostravskou zoologickou zahradu. Důvodem pro nasazení na tuto trasu mohlo být kromě spojení dvou významných turistických cílů také to, že se v oblasti Dolních Vítkovic v blízkosti tramvajové zastávky Dolní Vítkovice Hlubina chystá výstavba jednoho ze záchytných parkovišť, odkud tedy budou mít návštěvníci Ostravy možnost využít přímé linky do jednoho z turistických cílů Ostravy.

Nová autobusová linka č. 88 by měla být dle již zveřejněného jízdního řádu s platností od vyhlášení vedena v trase:

88
- ZOO - Svět techniky - Dolní Vítkovice - ZOO

Linka by měla být provozována v soboty, neděle, státem uznané svátky a ve dva další svátky v Polské republice v 20minutovém intervalu cca od 8.30 do 19.30 hod. Dle výše uvedené trasy je zřejmé, že by bylo nutné vybudovat taktéž minimálně jednu zastávku u Velkého a malého světa techniky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. prosince 2019

Toplist