Nabíjecí stopy parciálních trolejbusů

V souvislosti s výběrovým řízením na dodávku až 18 parciálních trolejbusů začal Dopravní podnik Ostrava a.s. připravovat také stavby, které s provozem nových vozů souvisí. Zejména se tak jedná o přípravu nabíjecích stop v takových místech, aby bylo možné parciální trolejbusy využívat v co možná největším území města a jeho okolí. V případě prvotního rozšíření provozu parciálních trolejbusů se počítá s výstavbou nabíjecích stop ve Vítkovicích na Mírové ulici a v Michálkovicích v prostoru obratiště.

První zakázka na vypracování projektové dokumentace byla vypsána dne 27. 7. 2020, přičemž byla následně 26. 10. 2020 zrušena. Podobné to bylo i s následující zakázkou vypsanou dne 23. 11. 2020. Ta byla následně zrušena k 4. 1. 2021. Poslední zakázka, tentokrát již úspěšná, byla vypsána dne 3. 5. 2021 a ukončena podepsáním smlouvy s uchazečem VŠB Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC) dne 23. 8. 2021.

Vítkovice

Ve Vítkovicích na Mírové ulici, tedy v místě, kde se dnes odstavují autobusy končící, resp. začínající svou jízdu na Mírovém náměstí, bude vybudována trolejová stopa včetně stožárů trolejového vedení určená pro nabíjení 3 parciálních trolejbusů napájená z měnírny UXXVIII Místecká, která musí projít také úpravami pro možnost napajení trolejbusové stopy. Součástí dokumentace bude také dokumentace k výstavbě základové kontrukce určené pro výstavbu sociálního zařízení pro řidiče.

Vůz Solaris Urbino 10 ev. č. 7514 přijíždí na nástupní zastávku Mírové náměstí. | 11. června 2012 | Tomáš Hranický
prostor umístění budoucí nabíjecí stopy

Na základě podkladů ze zadávacích podmínek na nové parciální trolejbusy se v době vypsání této zakázky uvažovalo nad využitím parciálních trolejbusů a využitím nabíjecí stopy na Mírové ulici linkou č. 108 prodlouženou v trase autobusové linky č. 57. nabízí se však možnost náhrady také alespoň úseku autobusové linky č. 50 z centra města do Vítkovic.

Michálkovice

V Michálkovicích v prostoru obratiště bude vybudována trolejová stopa včetně stožárů trolejového vedení napájená z měnírny UXVI Michálkovice, která musí projít také úpravami. Nutné je však zmínit, že v prostoru obratiště Michálkovice již nabíjecí stopa pro parciální trolejbusy existuje již od února roku 2020, přičemž používána začala být od 1. 3. 2020 spoji noční linky č. 113.

Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7207 stojí pod nabíjecí stopou určenou pro parciální trolejbusy nasazené na noční linku č. 113 | 29. února 2020 | Martin Večeřa
prostor současné nabíjecí stopy

Na základě podkladů ze zadávacích podmínek na nové parciální trolejbusy se v době vypsání této zakázky uvažovalo nad využitím parciálních trolejbusů a využitím nabíjecí stopy v Michálkovicích linkou č. 103 odkloněnou a prodlouženou v trase autobusové linky č. 49 a také linkou č. 107 prodlouženou v trase linky č. 23.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

16. října 2021

Toplist