Nové parciální trolejbusy 2020
Výběrové řízení

Po zrušení předchozího výběrového řízení na parciální trolejbusy zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. novou zakázku v pátek 2. října 2020. Oproti předchozí zakázce však došlo ke zvýšení počtu poptávaných parciálních trolejbusů až na 18. Důvodem zvýšení počtu poptávaných vozů je pravděpodobně posun termínu dodávek vozů z důvodu zrušení předchozí soutěže a tím pádem nutnosti náhrady dalších vozů.

Trolejbusy budou dlouhé 11,5 - 12,5 m a široké maximálně 2,55 m. Ve vozidle by se mělo přepravit minimálně 80 cestujících, z nichž 30 % by mělo mít možnost cestovat na sedadlech, a to včetně sklopných. Vozy by měly mít minimálně troje dveře, přičemž jejich průchozí šířka byla stanovena na 1200 mm. Přední dveře mohou být buď průchozí šířky 1200 mm, kdy jedno křídlo dveří bude určeno oddělenému přístupu na stanoviště řidiče a druhé křídlo pak vstupu do prostoru pro cestující, nebo průchozí šířky minimálně 650 mm. V takovém případě je však požadována taková úprava prostoru předních dveří, kdy je umožněno řidiči vystoupení z prostoru jeho stanoviště ven z vozidla tak, aby v tuto chvíli nebyl umožněn cestujícím přístup do prostoru předních dveří.

Standardem je již vybavení vozidel klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Všechny ostatní požadavky již odpovídají ostravskému standardu včetně vzhledu a provedení sedadel, výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k zavedení zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovka bude umístěna shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 12 CNG. Vnější panely budou ve vyhotovení LED či DOT-LED s diodami či terčíky v bílé barvě. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku. Standardem jsou již také USB porty pro cestující i řidiče.

Vozy budou vybaveny trakčními bateriemi dobíjenými z trolejového vedení jak při jízdě, tak při stání vozidla. Vozy by měly být při využití trakční energie z baterií schopny ujet vzdálenost 12 km, a to i v případě využití topení salónu pro cestující na 30 % jeho výkonu. Tento požadavek je stanoven pro celou záruční dobu baterií. Dopravce předpokládá minimálně 15 cyklů jízdy vozidla na trakční energii z baterie denně, přičemž se nadále předpokládá poměr jízdy mimo trolejové vedení oproti jízdě pod trolejovým vedením v hodnotě 1:2. Vozy budou samozřejmě vybaveny taktéž možností rekuperace energie zpět do sítě. Vzhledem k požadavku pravidelného využívání jízdy vozidla na trakční energii z baterie je nutností taktéž vybavení vozidel poloautomatickou sběrací soustavou.


V rámci zadávací dokumentace byly uchazečům poskytnuty také údaje o předpokládaném nasazení parciálních trolejbusů. Jednalo se o níže uvedené trasy:

  • trasa linky č. 101 s prodloužením na konečnou zastávku Radvanice,Ludvíkova a zpět (bez možnosti dobíjení na zastávce Radvanice,Ludvíkova),
  • trasu linky č. 103 vedenou ze zastávky Bohumínská dále v trase autobusové linky č. 49 na konečnou zastávku Michálkovice a zpět (s možností dobíjení na zastávce Michálkovice),
  • trasu linky č. 106,
  • trasu linky č. 107 s prodloužením v trase autobusové linky č. 23 na konečnou zastávku Michálkovice a zpět (s možností dobíjení na zastávce Michálkovice),
  • trasu linky č. 108 s prodloužením v trase autobusové linky č. 57 na konečnou zastávku Vítkovice,Mírové nám. a zpět (s možností dobíjení na zastávce Vítkovice,Mírové nám.).

Výše uvedené úseky však nemusí být v budoucnu parciálními trolejbusy využívány.


Vybraný uchazeč, který musí splnit mimo jiné také kvalifikační požadavek na dodávku alespoň 3 ks nových trolejbusů pro jednoho objednatele za minimálně 35 000 000,- Kč bez DPH, nové parciální trolejbusy pak dodá ve třech samostatných dodávkách po 6 vozech. První dodávka měla být dodána nejdříve ve 4. kvartálu roku 2021, druhá nejdříve ve 2. kvartálu roku 2022, třetí pak ve 4. kvartálu roku 2022. Vzhledem ke zdržení dodávek tak následně bylo jasné, že se dodávky dodržet nepodaří. Dopravní podnik Ostrava a.s. navíc nemusí odebrat počet vozidel stanovený v zakázce. Tržní konzultace byly vedeny se čtyřmi dodavateli trolejbusů, a to se společnostmi Solaris Czech, Škoda Electric, SOR a Ekova Electric.

Dopravce předpokládal, že ho pořízení nových trolejbusů přijde na 252 mil. Kč bez DPH, přičemž část z této hodnoty bude uhrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program - IROP).

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.


Po posledním možném dnu, kdy mohli jednotliví uchazeči podávat nabídky (18. 1. 2021), následovaly měsíce, kdy se navenek nic nedělo. Až 5. 8. 2021 byl na serveru zdopravy.cz zveřejněn článek, který se výběrového řízení týkal. V článku bylo sděleno, že je zakázka prošetřována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na základě návrhu společnosti SOR Libchavy, která byla jednou z neúspěšných uchazečů na dodávku nových vozů. Dalšími uchazeči byly dle uvedeného článku a v lednu roku 2022 zveřejněné zprávy zadavatele společnosti Sdružení firem Trolejbusy Ostrava 2020 zahrnující kromě dvou ukrajinských partnerů zejména společnost TRAM FOR ENVI s trolejbusy značky Bohdan, Ekova Electric vlastněná společností Škoda Transportation a Ganz-Skoda Electric Ltd.. Již tehdy bylo oznámeno, že poslední společnost měla v tendru uspět.

Dne 20. 12. 2021 nabylo právní moci rozhodnutí úřadu o zamítnutí návrhu společnosti SOR Libchavy, čímž mohlo být výběrové řízení uzavřeno. Dodavatelem až 18 parciálních trolejbusů se tak stane společnost GANZ – SKODA ELECTRIC Ltd. se sídlem v maďarském hlavním městě Budapešť, která je ve vlastnictví společnosti Škoda Transportation. Společnost se umístila na první příčce, následovaná společnostmi SOR Libchavy, Tram for Envi a Ekova Electric.

Společnost tak do Ostravy dodá nejdříve 12 vozů dle článku Československého dopraváka označovaných typem 36Tr zařazených pod nové marketingové označení Škoda T’CITY postavených na platformě tureckého výrobce autobusů Temsa, který je od roku 2020 z poloviny vlastněn skupinou PPF, tedy vlastníkem Škody Transportation. Dalších 6 vozů je pak předmětem opce a nemusí být odebrány. Jeden trolejbus vyjde dopravce na 11,27 mil. Kč, což znamená, že celková hodnota zakázky má cenu 202,86 mil. Kč. Dopravce přitom předpokládal, že ho zakázka přijde na 252 mil Kč., což znamená, že na jednom trolejbusu ušetřil 2,73 mil. Kč. 6 vozů bude spolufinancováno fondy EU, ostatní pak ze zdrojů DPO.

Všechny vozy by se dle informací uvedených v tiskové zprávě DPO měly v Ostravě objevit v první polovině roku 2023. Prvních 6 vozů v únoru roku 2023, dalších 6 v březnu a posledních 6 v případě, jestli dojde k využití opce, pak v květnu. Vozy by měly nahradit v provozu aktuálně nejstarší provozovaný typ Škoda 21Tr.

Vozy budou mimo standardní nasazení v trolejbusové síti využívány na současných i budoucích úsecích bez trolejového vedení. Pro budoucí rozšíření možností využití parciálních trolejbusů již Dopravní podnik Ostrava a.s. připravuje doplnění nabíjecích stop v Michálkovicích a Vítkovicích. Dopravce v tiskové zprávě zmiňuje možnost využití nových vozů v úsecích Hulváky - Vítkovice, Mírové nám. a Hranečník - Michálkovice.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. ledna 2022

Toplist