Nové parciální trolejbusy 2020
Výběrové řízení

Po zrušení předchozího výběrového řízení na parciální trolejbusy zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. novou zakázku v pátek 2. října 2020. Oproti předchozí zakázce však došlo ke zvýšení počtu poptávaných parciálních trolejbusů až na 18. Důvodem zvýšení počtu poptávaných vozů je pravděpodobně posun termínu dodávek vozů z důvodu zrušení předchozí soutěže a tím pádem nutnosti náhrady dalších vozů.

Trolejbusy budou dlouhé 11,5 - 12,5 m a široké maximálně 2,55 m. Ve vozidle by se mělo přepravit minimálně 80 cestujících, z nichž 30 % by mělo mít možnost cestovat na sedadlech, a to včetně sklopných. Vozy by měly mít minimálně troje dveře, přičemž jejich průchozí šířka byla stanovena na 1200 mm. Přední dveře mohou být buď průchozí šířky 1200 mm, kdy jedno křídlo dveří bude určeno oddělenému přístupu na stanoviště řidiče a druhé křídlo pak vstupu do prostoru pro cestující, nebo průchozí šířky minimálně 650 mm. V takovém případě je však požadována taková úprava prostoru předních dveří, kdy je umožněno řidiči vystoupení z prostoru jeho stanoviště ven z vozidla tak, aby v tuto chvíli nebyl umožněn cestujícím přístup do prostoru předních dveří.

Standardem je již vybavení vozidel klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Všechny ostatní požadavky již odpovídají ostravskému standardu včetně vzhledu a provedení sedadel, výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k zavedení zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovka bude umístěna shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 12 CNG. Vnější panely budou ve vyhotovení LED či DOT-LED s diodami či terčíky v bílé barvě. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku. Standardem jsou již také USB porty pro cestující i řidiče.

Vozy budou vybaveny trakčními bateriemi dobíjenými z trolejového vedení jak při jízdě, tak při stání vozidla. Vozy by měly být při využití trakční energie z baterií schopny ujet vzdálenost 12 km, a to i v případě využití topení salónu pro cestující na 30 % jeho výkonu. Tento požadavek je stanoven pro celou záruční dobu baterií. Dopravce předpokládá minimálně 15 cyklů jízdy vozidla na trakční energii z baterie denně, přičemž se nadále předpokládá poměr jízdy mimo trolejové vedení oproti jízdě pod trolejovým vedením v hodnotě 1:2. Vozy budou samozřejmě vybaveny taktéž možností rekuperace energie zpět do sítě. Vzhledem k požadavku pravidelného využívání jízdy vozidla na trakční energii z baterie je nutností taktéž vybavení vozidel poloautomatickou sběrací soustavou.


V rámci zadávací dokumentace byly uchazečům poskytnuty také údaje o předpokládaném nasazení parciálních trolejbusů. Jednalo se o níže uvedené trasy:

  • trasa linky č. 107 s prodloužením na konečnou zastávku Radvanice,Ludvíkova a zpět (bez možnosti dobíjení na zastávce Radvanice,Ludvíkova),
  • trasu linky č. 103 vedenou ze zastávky Bohumínská dále v trase autobusové linky č. 49 na konečnou zastávku Michálkovice a zpět (s možností dobíjení na zastávce Michálkovice),
  • trasu linky č. 106,
  • trasu linky č. 107 s prodloužením v trase autobusové linky č. 23 na konečnou zastávku Michálkovice a zpět (s možností dobíjení na zastávce Michálkovice),
  • trasu linky č. 108 s prodloužením v trase autobusové linky č. 57 na konečnou zastávku Vítkovice,Mírové nám. a zpět (s možností dobíjení na zastávce Vítkovice,Mírové nám.).

Výše uvedené úseky však nemusí být v budoucnu parciálními trolejbusy využívány.


Vybraný uchazeč, který musí splnit mimo jiné také kvalifikační požadavek na dodávku alespoň 3 ks nových trolejbusů pro jednoho objednatele za minimálně 35 000 000,- Kč bez DPH, nové parciální trolejbusy pak dodá ve třech samostatných dodávkách po 6 vozech. První dodávka bude dodána nejdříve ve 4. kvartálu roku 2021, druhá nejdříve ve 2. kvartálu roku 2022, třetí pak ve 4. kvartálu roku 2022. Dopravní podnik Ostrava a.s. navíc nemusí odebrat počet vozidel stanovený v zakázce. Tržní konzultace byly vedeny se čtyřmi dodavateli trolejbusů, a to se společnostmi Solaris Czech, Škoda Electric, SOR a Ekova Electric.

Dopravce předpokládá, že ho pořízení nových trolejbusů přijde na 252 mil. Kč bez DPH, přičemž část z této hodnoty bude uhrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program - IROP).

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.


Po posledním možném dnu, kdy mohli jednotliví uchazeči podávat nabídky (18. 1. 2021), následovaly měsíce, kdy se navenek nic nedělo. Až 5. 8. 2021 byl na serveru zdopravy.cz zveřejněn článek, který se výběrového řízení týkal. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázku prošetřuje na základě návrhu společnosti SOR Libchavy, která byla jednou z neúspěšných uchazečů na dodávku nových vozů. Dalšími uchazeči byly dle uvedeného článku společnosti Tram for envi s trolejbusy značky Bohdan, Ekova Electric vlastněná společností Škoda Transportation a Škoda ve sdružení se společností Ganz. Poslední jmenované sdružení mělo v tendru uspět.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. srpna 2021

Toplist