Opatření pro omezení šíření infekčního onemocnění COVID-19
Historický vývoj opatření

V prosinci roku 2019 se z čínského města Wu-chan začal šířit nový typ koronaviru označený později jako SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění dýchacích cest COVID-19. Dopravní podnik Ostrava a.s. přijal na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje od středy 26. 2. 2020 vybraná opatření, mezi něž patřila například důkladná dezinfekce interiérů vozidel. Podobným způsobem postupovali i jiní dopravci. Dopravce České dráhy a.s. přistoupil od středy 11. 3. 2020 ke snížení kontaktu provozních zaměstnanců, tedy vlakvedoucích a průvodčích, s cestujícími. Opatření znamenalo, že jízdní doklady byly kontrolovány pouze vizuálně, resp. bez jejich předávání zaměstnancům ČD. Čipové karty si tak ke čtecímu zařízení mohli cestující přiložit sami, což ve velké míře zůstalo zachováno i po opadnutí pandemie.

Opatření v dopravě vzniklá od 11. 3. 2020

V úterý 10. 3. 2020 vydal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na základě doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu mimořádné opatření, na základě kterého dochází od 10. 3. 2020, od 18.00 hod., k zákazu konání hromadných akcí nad 100 osob a od 11. 3. 2020 k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, resp. osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole. To fakticky znamená zásadní snížení poptávky po hromadné dopravě ze strany žáků a studentů a snížení počtu řidičů schopných nástupu do práce z důvodu nutnéo hlídání jejich dětí. K termínu 11. 3. 2020 přistoupili dopravci k následujícím změnám v dopravě:

 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravce od 11. 3. 2020 zastavil provoz na autobusových linkách č. 20, 90 a na školních linkách a spojích v jízdním řádu označených poznámkou „c“. Linka č. 20 slouží veskrze vysokoškolským studentům, linka č. 90 pak pro spojení k Planetáriu Ostrava, které však od 11. 3. 2020 zrušilo veškerá představení. Opatření pro cestující tak nejsou zásadní.

Opatření v dopravě vzniklá od 13. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. od pátku 13. 3. 2020 přistoupil k dalším preventivním opatřením souvisejícím se šířením nemoci COVID-19. Od tohoto termínu tak nejdříve přistoupil ke zrušení povinnosti nástupu předními dveřmi od 20.00 hod. do 4.00 hod. v autobusech a trolejbusech. Následně byla opatření rozšířena na povinnost řidičů otevírat všechny dveře automaticky bez použití poptávkového otevírání dveří u všech trakcí.

Opatření v dopravě vzniklá od 14. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Autobusy a trolejbusy nevybavené uzavřenou kabinou řidiče jsou od ranního výjezdu dne 14. 3. 2020 vybaveny tzv. distanční zónou v přední části vozidla, kam není cestujícím umožněn přístup.

Vozidla byla v přední části vybavena prostorem určeným pouze pro řidiče odděleným jednoduchou formou stříbrné pásky doplněné o informační leták.

Interiér vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7200 s distanční zónou | 14. března 2020 | Michal Borský Informace na předních dveřích vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7200 ohledně tzv. distanční zóny | 14. března 2020 | Michal Borský Distanční zóna ve voze Ekova Electron 12 ev. č. 5005 | 14. března 2020 | Jan Bernat pohled na přední část vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7243 s doplněnými informacemi na předních dveřích | 14. března 2020 | Miro Burek Detailní pohled na informace na dveřích vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7243 | 14. března 2020 | Miro Burek Interiér vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7243 | 14. března 2020 | Miro Burek Poslední provozní minibus typu Fiat-Mave v době, kdy již jeho nasazení na linku není na denním pořádku. Navíc neobvykle na lince 47 v době, kdy zde byly nasazovány minibusy pouze z důvodu výluky v Plesné. Poslední zajímavostí fotografie je její pořízení v době opatření pro omezení šíření infekčního onemocnění COVID-19. | 23. března 2020 | Tomáš Hranický

Na základě Usnesení vlády č. 211 s účinností od 14. 3. 2020 došlo k uzavření obchodních jednotek s výjimkou vyjmenovaných, mezi kterými nebyl uveden prodej jízdních dokladů. Z tohoto důvodu Dopravní podnik Ostrava a.s. přistoupil k uzavření prodejen, a to až do ranních hodin dne 16. 3. 2020, kdy došlo k jejich znovuotevření na základě nového Usnesení vlády č. 214, které prodej jízdních dokladů umožnilo.

 • Regionální autobusová doprava

V sobotu 14. 3. 2020 byla vozidla příměstských dopravců vybavena v první fázi alespoň takovými opatřeními, aby nebylo možné využívat cestujícími první řadu sedadel v přední části vozidla.

Opatření v dopravě vzniklá od 16. 3. 2020
 • Regionální autobusová doprava

Ve čtvrtek 12. 3. 2020 bylo na základě rozhodnutí zástupců Moravskoslezského kraje přistoupeno k úpravám provozu regionální autobusové dopravy. Autobusy příměstských dopravců tak jsou od pondělí 16. 3. 2020 vedeny dle omezení platných pro letní období roku. Nejsou tak provozovány spoje s uvedeným omezením provozu v době letních školních prázdnin (1. 7. 2020 – 31. 8. 2020) a naopak jsou vedeny spoje, které jsou v tomto období provozovány s výjimkou spojů zcela sloužících turistickým účelům.

V průběhu pondělí 16. 3. 2020 došlo na základě nařízení Moravskoslezského kraje ke změně řízení a organizace dopravy na linkách veřejné linkové dopravy v ODIS dopravců skupiny 3ČSAD, ČSAD Vsetín a Transdev Morava. Od tohoto termínu tak platí v příměstské dopravě podobná opatření jako je tomu u Dopravního podniku Ostrava a.s. od 14. 3. 2020. Na rozdíl od Dopravního podniku Ostrava a.s. nedochází ve vozidlech příměstských dopravců k odbavování cestujících a je zrušen režim zastávek na znamení. Opatření je platné do 24. 3. 2020 do 6.00 hod.

Pohled do interiéru autobusu SOR dopravce Transdev Morava s.r.o. s vytvořenou distanční zónou pro řidiče | 17. března 2020 | Roman Havko Informační leták umístěný na předních dveřích o povinném nástupu středními či zadními dveřmi na vozidle dopravce Transdev Morava s.r.o. | 17. března 2020 | Roman Havko
Opatření v dopravě vzniklá od 17. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. zavedl v odpoledních hodinách dne 16. 3. 2020 úpravu provozu prodejen jízdních dokladů. od 17. 3. 2020 je funkční pouze hlavní prodejna na Poděbradově ulici, a to jen pro předem objednané zákazníky, kteří nemohou své požadavky vyřešit na e-shopu www.odiska.cz.

V odpoledních hodinách v úterý 17. 3. 2020 došlo ze strany Moravskoslezského kraje ke schválení nových regulačních opatření v dopravě s povinností mít při vstupu do tohoto dopravního prostředku a v průběhu přepravy až do vystoupení z tohoto hromadného dopravního prostředku zakrytá ústa a nos k tomu vhodnými ochrannými prostředky, které omezují šíření nakažlivých lidských nemocí.

Opatření v dopravě vzniklá od 18. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. zrušil od 18. 3. 2020 provoz tramvajových linek č. 6 a 15. U linek č. 5, 39, 40, 44, 45, 49 a 54 došlo k dílčím změnám v jízdních řádech.

Opatření v dopravě vzniklá od 19. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Vlivem změn v obsazení jednotlivých kurzů došlo od 19. 3. 2020 ke změnám ve vypravení garantovaných bezbariérových spojů na tramvajových linkách č. 1, 2, 7, 10 a na trolejbusových linkách. Podstatnou změnou bylo, že od shodného dne došlo v tramvajích taktéž k vytvoření tzv. distanční zóny v přední části vozidla, kam nebyl cestujícím umožněn přístup. Vozidla byla v přední části vybavena prostorem určeným pouze pro řidiče odděleným jednoduchou formou stříbrné pásky doplněné o informační leták shodně jako je tomu u autobusů a trolejbusů.

Distanční zóna ve voze T6A5 ev. č. 1119 | 18. března 2020 | Petr Bystroň Interiér vozu KT8D5R.N1 ev. č. 1508 s vytvořenou distanční zónou | 19. března 2020 | Jan Bernat Pohled na piktogram umístěný na dveřích jednoho z tramvajových vozů | 19. března 2020 | Jan Bernat Piktogram umístěný na prvních dveřích tramvajových vozů | 19. března 2020 | Jan Bernat

Narozdíl od autobusů a trolejbusů však bylo nutné provést taková opatření a úpravy tramvajových vozů, které by znemožnily otevírání předních dveří vozidel.

 • Železniční doprava

V železniční dopravě došlo od 19. 3. 2020 k omezení jízd vlaků na linkách R8, S2/22, S5, S6, S10, S11, S15, S16, S21, o víkendu 21./22. 3. 2020 nebyla vedena ani linka R61.

Opatření v dopravě vzniklá od 20. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 20. 3. 2020 došlo k přerušení provozu minibusové linky č. 91 vedené mezi zastávkami Poruba, Vřesinská a Vřesina, Skalka. Od shodného data došlo také k oficiálnímu zrušení režimu zastávek na znamení také u vozidel DPO.

Opatření v dopravě vzniklá od 23. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 23. 3. 2020 byl přerušen provoz trolejbusových linek č. 103 a 109.

 • Regionální autobusová doprava

Od 23. 3. 2020 je minimálně do neděle 5. 4. 2020 přerušena výroba v automobilce Hyundai v Nošovicích. Z tohoto důvodu je přerušen provoz linek č. 385 a 386.

Opatření v dopravě vzniklá od 24. 3. 2020
 • Železniční doprava

V dálkové železniční dopravě je od 24. 3. 2020 omezen provoz linky R8 mezi Bohumínem a Brnem.

Opatření v dopravě vzniklá od 25. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 25. 3. 2020 byl omezen provoz tramvajové linky č. 8. Minimální interval mezi spoji byl prodloužen z 5 na 10 minut.

Opatření v dopravě vzniklá od 26. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 26. 3. 2020 je přerušen provoz autobusové linky č. 92. K omezení provozu dochází také na linkách č. 32 a 33.

 • Železniční doprava

V regionální železniční dopravě je od 26. 3. 2020 nasazen jízdní řád pro neděle s doplněnými potřebnými spoji.

Opatření v dopravě vzniklá od 29. 3. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

V souvislosti s probíhající pandémií nemoci COVID-19 se různé subjekty včetně policistů, hasičů nebo zdravotníků zapojily do koronavirové taneční výzvy, která má zábavnou formou upozornit na to, jak se při současné situaci chovat, resp. co neopomenout. V posledních dnech se začali do výzvy zapojovat i další subjekty včetně dopravců a jejich zaměstnanců. Níže se tak můžete podívat, jak se s výzvou vypořádali zaměstnanci Dopravního podniku Ostrava a.s.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 4. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Vlivem stálého úbytku cestujících došlo od středy 1. 4. 2020 k další fází omezení provozu linek MHD v Ostravě. Opatření byla poměrně razantní. Zrušen byl provoz tramvajové linky č. 10 a autobusových linek č. 35, 58, 59, 61, 62, 66, 73, 74, 95, 96, 97 a 99. Omezen byl provoz na autobusových linkách č. 22, 23, 24, 26 – 29, 31 – 34, 37 – 41, 44, 45, 48 – 50, 53 a 54 – 57. Trolejbusové linky jsou od té doby provozovány podle nedělního jízdního řádu. Oproti původním předpokladům nebyl nakonec zrušen provoz minibusové linky 98.

Na základě změn v provozu výše uvedených linek došlo také ke změnám v nasazení jednotlivých délkových kategorií vozidel.

V případě tramvajových linek jsou opatření v pracovní dny následující, (T = sólo vůz; 1,5T = vůz Astra, Trio, VarioLF2, Tango NF2; T+T = soupravy, KT8D5R.N1, VarioLF3), změny v kategorii vozidel oproti předchozímu stavu jsou vyznačeny tučně:

 • 1 - 1,5T (snížení kapacity)
 • 2 - T+T (beze změny kapacity)
 • 3 - T (částečné snížení kapacity)
 • 4 - 1,5T (snížení kapacity)
 • 5 - 1,5T, T+T (beze změny kapacity)
 • 6 - není v provozu od 18. 3. 2020
 • 7 - 1,5T (beze změny kapacity)
 • 8 - 1,5T (beze změny kapacity, omezení JŘ od 25. 3. 2020)
 • 10 - není v provozu od 1. 4. 2020
 • 11 - T (beze změny kapacity)
 • 12 - T (částečné snížení kapacity)
 • 14 - T, 1,5T (částečné snížení kapacity)
 • 15 - není v provozu od 18. 3. 2020
 • 17 - T (snížení kapacity)
 • noční provoz - T

U vybraných kurzů mohlo docházet také k nasazení vozidel s vyšší kapacitou. O víkendu došlo ke snížení kapacity u linky č. 1, kde byla nasazena vozidla o kapacitě 1,5T.

STADLER Tango NF2 ev. č. 1728 přijíždí na lince 1 do zastávky Hrabůvka,Poliklinika při omezení provozu z důvodu pandemie nemoci COVID-19 | 3. dubna 2020 | Martin Večeřa VarioLFR.E ev. č. 1361 přijíždí na lince 17 do zastávky Josefa Kotase při omezení provozu při pandemii nemoci COVID-19 | 3. dubna 2020 | Martin Večeřa VarioLF2+ ev. č. 1411 odjíždí ze zastávky Josefa Kotase při omezení provozu z důvodu pandemie nemoci COVID-19 | 3. dubna 2020 | Martin Večeřa STADLER Tango NF2 ev. č. 1732 nasazený na linku č. 1 při pandémii nemoci COVID-19 odbočuje z ulice Horní do ulice Dr. Martínka | 6. dubna 2020 | Martin Večeřa Vůz T6A5 ev. č. 1136 nasazený na linku č. 17, omezení kapacity bylo způsobeno sníženou poptávkou po přepravě v době pandemie | 6. dubna 2020 | Martin Večeřa Vůz Škoda LTM10.08 zvaný Astra ev. č. 1203 přijíždí na lince 1 do konečné zastávky Dubina | 7. dubna 2020 | Martin Večeřa Vůz T3R.P. ev. č. 973 přijíždí na lince 17 do zastávky Dubina (omezení kapacity z důvodu pandemie nemoci COVID-19) | 7. dubna 2020 | Martin Večeřa Vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1725 přijíždí v době pandemie nemoci COVID-19 do konečné zastávky Dubina | 7. dubna 2020 | Martin Večeřa

V případě autobusů k zásadním změnám v nasazení vozidel nedošlo, trolejbusová doprava je od 1. 4. 2020 provozována podle neděleních jízdních řádů. Kapacitně tak naopak došlo k posílení. Kloubová vozidla jsou nasazována na linky č. 104 a 107.

 • Regionální autobusová doprava

Vlivem úbytku cestjících dochází také k omezení provozu regionální autobusové dopravy. Mimo již platná opatření dochází k omezení provozu na vybraných linkách.

Opatření v dopravě vzniklá od 3. 4. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Na základě požadavků cestujících došlo od pátku 3. 4. 2020 k opatřením, která reagovala na zvýšenou poptávku po spojích vedených po redukci, která nastala od prvního dubna. V pátek došlo k zavedení třech posilových tramvajových spojů vedených v trase Dubina - Poruba, Vřesinská. Spoje byly navíc od pondělí 6. 4. 2020 označeny jako mimořádná tramvajová linka X. Tramvajová linka o třech spojích reagovala na poptávku zejména zdravotnického personálu na přímé spojení k fakultní nemocnici v Porubě v době redukce tramvajové linky č. 8. Do čtvrtku 2. 4. tak museli cestující jedoucí do fakultní nemocnice přestoupit ze spoje linky č. 17 na jeho konečné zastávce Poruba, vozovna do spojů linky č. 8, která však byla od 25. 3. mimořádně vedena pouze v intervalu 10 minut. Tramvajová linka X byla od tohoto dne zastoupena spoji s odjezdy z výchozí zastávky Dubina v 5.11, 6.11 a 7.11 hod. Tramvajová linka X je obsazována soupravami.

Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 1023 nasazená na posilovou linku X při pandémii nemoci COVID-19 opustila zastávku Josefa Kotase | 6. dubna 2020 | Martin Večeřa
Opatření v dopravě vzniklá od 6. 4. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 6. 4. 2020 došlo k obnovení 2 ranních spojů autobusové linky č. 62. Tramvajová doprava byla od shodného dne posílena posilovými spoji linky č. 1 vedenými před pravidelnými spoji této linky. Spoje jsou vedeny z výchozí zastávky Dubina před pravidelnými spoji v 4.52, 5.02, 5.12, 5.22, 6.12, 7.32 hod. a z výchozí zastávky Hlavní nádraží v 14.07 a 14.17 hod. Spoje jsou obsazovány soupravami.

Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1007+1003 přijíždí na posilovém spoji linky 1 do konečné zastávky Dubina | 7. dubna 2020 | Martin Večeřa Souprava vozů T6A5 ev. č. 1125+1121 přijíždí na posilovém spoji linky 1 do konečné zastávky Dubina (pandemie nemoci COVID-19) | 7. dubna 2020 | Martin Večeřa
Opatření v dopravě vzniklá od 10. 4. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od prodlouženého velikonočního víkendu došlo ke změně v nasazení jednotlivých kategorií vozidel následovně, změny v kategorii vozidel oproti předchozímu stavu jsou vyznačeny tučně:

 • 1 - 1,5T (snížení kapacity)
 • 2 - T+T (beze změny kapacity)
 • 3 - T (beze změny kapacity)
 • 4 - T (snížení kapacity)
 • 5 - 1,5T (beze změny kapacity)
 • 7 - T (snížení kapacity)
 • 8 - 1,5T (beze změny kapacity)
 • 11 - T (beze změny kapacity)
 • 12 - T (beze změny kapacity)
 • 14 - T, 1,5T (beze změny kapacity)
 • 15 - není v provozu od 18. 3. 2020
 • 17 - T (snížení kapacity)
 • noční provoz - T
VarioLFR.S ev. č. 1363 projíždí v době omezení dopravy z důvodu pandemie nemoci Covid-19 dočasným jednokolejným úsekem na Výškovické ulici | 13. dubna 2020 | Petr Bystroň VarioLFR.E ev. č. 1322 opouští jednokolejnou trať na Výškovické ulici při výstavbě nových mostů | 13. dubna 2020 | Petr Bystroň
Opatření v dopravě vzniklá od 14. 4. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od úterý 14. 4. 2020 došlo ke změně v nasazení jednotlivých kategorií vozidel v pracovní dny následovně, změny v kategorii vozidel oproti předchozímu stavu jsou vyznačeny tučně:

 • 1 - T+T (beze změny kapacity)
 • 2 - T+T (beze změny kapacity)
 • 3 - T (částečné snížení kapacity)
 • 4 - T+T (beze změny kapacity)
 • 5 - 1,5T, T+T (beze změny kapacity)
 • 6 - není v provozu od 18. 3. 2020
 • 7 - 1,5T (beze změny kapacity)
 • 8 - 1,5T (beze změny kapacity, omezení JŘ od 25. 3. 2020)
 • 10 - není v provozu od 1. 4. 2020
 • 11 - T (beze změny kapacity)
 • 12 - T, 1,5T (beze změny kapacity)
 • 14 - T, 1,5T (beze změny kapacity)
 • 15 - není v provozu od 18. 3. 2020
 • 17 - 1,5T (snížení kapacity)
 • noční provoz - T

Posilová linka X je vedena nadále v soupravách, shodně jako posilové spoje linky č. 1.

 • Regionální autobusová doprava

Od 14. 4. 2020 je obnovena výroba v automobilce Hyundai v Nošovicích. Z tohoto důvodu je obnoven provoz linek č. 385 a 386.

Opatření v dopravě vzniklá od 25. 4. 2020
 • Regionální autobusová doprava

V příměstských autobusových linkách došlo k obnovení nástupu předními dveřmi s odbavením cestujících řidičem.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 5. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 1. 5. 2020 je zrušeno kapacitní omezení provozu. Všechny provozované linky jsou provozovány se standardně nasazenými vozidly bez kapacitního omezení. Opětovně jsou v městské hromadné dopravě zavedeny zastávky na znamení.

Opatření v dopravě vzniklá od 4. 5. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 4. 5. 2020 dochází ke zprovoznění tramvajových linek č. 6 v intervalu 30 minut, 10 v intervalu 20 minut a 15 v intervalu 20 minut. Linka č. 15 je prozatím provozována pouze ve špičku pracovních dnů. Linka č. 8 je opětovně v pracovní dny provozována v intervalu 5 minut. Téměř po měsíci jsou zrušeny posilové spoje linky č. 1, linka X je však vedena nadále.

 • Regionální železniční doprava

Regionální vlaky jsou od pondělí 4. 5. 2020 provozovány dle jízdního řádu platného pro letní prázdniny. Končí tak omezení, kdy byly vlaky provozovány jako v neděli.

Opatření v dopravě vzniklá od 7. 5. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

K 7. 5. 2020 obnovuje Dopravní podnik Ostrava a.s. plný provoz autobusových linek č. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 73 a 99. Oproti původním předpokladům dle tiskové zprávy z 16. 4. 2020 došlo také k obnovení provozu linky č. 99.

Opatření v dopravě vzniklá od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 dochází k další vlně rozvolnění zavedených vlivem nemoci COVID-19. Z tohoto důvodu dochází ke změnám v městské dopravě v Ostravě, v regionální autobusové i železniční dopravě.

 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od výše uvedeného termínu je téměř plně obnoven provoz tramvajových linek č. 6, 10 a 15. Znamená to minimální rozdíly oproti stavu před zavedením opatření. Nadále jsou vedeny spoje dočasné linky X. V autobusové dopravě dochází k obnovení provozu školních spojů a autobusové linky č. 97. Nadále nejsou vedeny spoje autobusových linek č. 20, 90, 91, 92, 95 a 96. Trolejbusová doprava je od shodného termínu posílena v době přepravních špiček. Obnoven provoz je na linkách č. 103 a 109.

 • Regionální autobusová doprava

Od shodného termínu je obnoven plný provoz na regionálních autobusových linkách. Linky č. 293, 365, 441, 442, 443, 445, 531 a 551 jsou nadále vedeny dle výlukových jízdních řádů.

 • Regionální železniční doprava

Regionální vlakové linky jsou nadále provozovány dle jízdních řádů platných v letním období. Obnoveny jsou však vybrané školní vlaky.

Opatření v dopravě vzniklá od 8. 6. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 8. 6. 2020 došlo k obnovení provozu minibusových linek č. 90, 91, 92, 95, 96 a 97. Nadále tak zůstává mimo provoz pouze autobusová linka č. 20. Trolejbusové linky jsou vedeny dle speciálních jízdních řádů. Tramvajová doprava je vedena dle standardních jízdních řádů, nad rámec jsou vedeny spoje posilové linky X.

Opatření v dopravě vzniklá od 11. 6. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od druhé poloviny pracovního týdne 8. - 12. 6. 2020 započalo odstraňování zábran vstupu do předních částí vozidel. Na počátku následujícího týdne bylo možné využívat celou plochu u všech vozidel DPO.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 je celorepublikově ukončena povinnost nošení v ochranných prostředků kryjících nos a ústa ve vozidlech veřejné hromadné dopravy s několika výjimkami. Na území Moravskoslezského kraje se výjimka týká území okresů Karviná a Frýdek-Místek, a to z důvodu špatné epidemiologické situace. Oproti celorepublikovému stavu tak nadále zůstává zachována povinnost nošení roušky či jiného prostředku zakrývajícícho nos a ústa v prostředcích veřejné hromadné dopravy na území těchto okresů. To znamená, že v linkách jedoucích do těchto okresů, mají cestující povinnost na jejich hranici si ochranné prostředky nasadit. Dopravní podnik Ostrava a.s. a také Koordinátor Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje však doporučují nošení ochranných prostředků nadále.

Opatření v dopravě vzniklá od 17. 7. 2020

Vlivem zhoršující se epidemiologické situace došlo od 17. 7. 2020 po vyhlášení Mimořádného opatření č. 15 Krajské hygienické stanice Moravskoslzeského kraje se sídlem v Ostravě k opětovnému zavedení povinnosti chránit si nos a ústa ochrannými prostředky ve všech vozidlech veřejné hromadné dopravy na území Moravskoslezského kraje.

Opatření v dopravě vzniklá od 14. 8. 2020

Vlivem zlepšující se epidemiologické situace došlo od 14. 8. 2020 po vyhlášení Mimořádných opatření č. 20 a 21 Krajské hygienické stanice Moravskoslzeského kraje se sídlem v Ostravě ke zrušení povinnosti chránit si nos a ústa ochrannými prostředky ve všech vozidlech veřejné hromadné dopravy, a to na území okresů Opava, Ostrava-město, Nový Jičín a Karviná. V okrese Bruntál byla povinnost zrušena již dříve. Povinnost chránit si nos a ústa ochrannými prostředky ve všech vozidlech veřejné hromadné dopravy byla zachována pro území okresu Frýdek-Místek.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 9. 2020

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví dochází od 1. 9. 2020 k opětovnému zavedení povinnosti chránit si nos a ústa ochrannými prostředky ve všech vozidlech veřejné hromadné dopravy, a to na území celé republiky.

Opatření v dopravě vzniklá od 21. 9. 2020

Na základě rozhodnutí krizového štábu DPO došlo od 21. 9. 2020 k opětovnému zavedení dalších opatření v prostředcích MHD Ostrava.

 • Dopravní podnik Ostrava a.s.
  • otevírání všech dveří tramvají bez předvolby - zrušení poptávkového otevírání dveří,
  • zrušení možnosti nástupu a výstupu předními dveřmi u autobusů a trolejbusů,
  • znovuzavedení distančních zón v autobusech a trolejbusech,
  • otevírání všech dveří autobusů a trolejbusů bez předvolby - zrušení poptávkového otevírání dveří.
Opatření v dopravě vzniklá od 29. 9. 2020

Od úterý 29. 9. 2020 není provozována vysokoškolská autobusová linka č. 20.

Opatření v dopravě vzniklá od 9. 10. 2020
 • Železniční doprava

Od pátku 9. 10. 2020 nejsou vedeny vybrané vlaky na linkách R8 (vlaky dopravce České dráhy) a R27.

Opatření v dopravě vzniklá od 13. 10. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od úterý 13. 10. 2020 dochází k dočasnému zrušení provozu linek č. 90, 92, 95, 96, 97 a 99.

Opatření v dopravě vzniklá od 14. 10. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od středy 14. 10. 2020 dochází k opětovnému zavedení provozu na autobusové lince č. 97. Od shodného termínu nejsou zároveň provozovány školní spoje označené v jízdním řádu písmenem c a také školní linky.

 • Železniční doprava

Od středy 14. 10. 2020 nebudou vedeny vybrané vlaky na linkách S5, S6 a S11.

Opatření v dopravě vzniklá od 16. 10. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pátku 16. 10. 2020 dochází k omezení počtu spojů tramvajové linky č. 10 a je přerušen provoz autobusové linky č. 91

Opatření v dopravě vzniklá od 19. 10. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 19. 10. 2020 dochází k dalšímu omezení počtu spojů tramvajové linky č. 10 (v této souvislosti dochází také k úpravám jízdního řádu na dalších tramvajových linkách) a provoz trolejbusové dopravy je organizován podle prázdninových jízdních řádů, není tak provozována trolejbusová linka č. 109.

 • Regionální autobusová doprava

Od pondělí 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020 jsou regionální autobusové linky provozovány dle jízdních řádů s prázdninovým omezením.

 • Železniční doprava

Od pondělí 19. 10. 2020 do 1. 11. 2020 jsou regionální vlakové spoje (Os a Sp) v Moravskoslezském kraji provozovány jako v neděli s nutným posílením provozu. Od pondělí 19. 10. 2020 do 7. 11. 2020 pak dochází k dalšímu omezení provozu rychlíkové linky R8 (vlaky dopravce RegioJet).

Opatření v dopravě vzniklá od 26. 10. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 26. 10. 2020 dochází k uzavření prodejen jízdních dokladů Venuše, Kotva a Poruba, vozovna.

Opatření v dopravě vzniklá od 29. 10. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od čtvrtku 29. 10. 2020 dochází k zavedení dalších opatření, mezi která patří omezení provozu vybraných spojů autobusových linek č. 37, 40, 44, 54, 57 a 58.

Opatření v dopravě vzniklá od 2. 11. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 2. 11. 2020 dochází k dílčímu omezení počtu spojů tramvajové linky č. 8.

 • Regionální autobusová doprava

Od pondělí 2. 11. 2020 dochází k prodloužení stavu provozu regionálních autobusových linek dle jízdních řádů s prázdninovým omezením. Nad tento rámec jsou zrušeny noční spoje na linkách č. 75, 270, 293, 351 a 441 a také spoje jezdící v neděli a svátek k areálm nákupních center (vybrané spoje linek č. 445 a 531).

 • Železniční doprava

Od pondělí 2. 11. 2020 dochází k prodloužení stavu provozu regionálních vlakových spojů (Os a Sp) v Moravskoslezském kraji, které jsou nadále provozovány jako v neděli s nutným posílením provozu.

Opatření v dopravě vzniklá od 16. 11. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

V pondělí 16. 11. 2020 byly všechny spoje Dopravního podniku Ostrava a.s. z důvodu předpokladu nižší poptávky vedeny jako v sobotu. Vzhledem k nutnosti posílení provozu ve vybraných relacích však došlo oproti sobotní výpravě k určitým změnám. U tramvají se jednalo o téměř standardní obsazení vybraných kurzů kapacitnějšími vozidly. Trolejbusy byly beze změn. Nejzajímavějším se jednalo posílení v autobusové dopravě. Mimo nasazení kloubových autobusů na linky č. 44, 45 a 54 byly dále nasazeny také posilové kurzy nad rámec sobotního jízdního řádu na linky č. 31 a 48, tedy na linky zajišťující návoz a odvoz zaměstnanců z průmyslových areálů. Kloubovými vozy pak byly obsazeny také kurzy 24/101/201 (obsazen vozem ev. č. 7871), 57/402 (obsazen vozem ev. č. 7861) a 57/601 (obsazen vozem ev. č. 7889). Kloubový autobus se tak po delší době podíval na linku č. 24 a taktéž nově na linku č. 57.

Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7889 přijíždí do zastávky Ředitelství Vítkovic, mimořádné nasazení kloubového vozu na lince č. 57 bylo způsobeno provozovem v pracovním dni jako v sobotu | 16. listopadu 2020 | Jan Bernat Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7889 projíždí oblastí bývalé Nové ocelárny, mimořádné nasazení kloubového vozu na lince č. 57 bylo způsobeno provozovem v pracovním dni jako v sobotu | 16. listopadu 2020 | Jan Bernat Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7871 projíždí okolo areálu chemických závodů, mimořádné nasazení kloubového vozu na lince č. 24 bylo způsobeno provozovem v pracovním dni jako v sobotu | 16. listopadu 2020 | Jan Bernat
Opatření v dopravě vzniklá od 18. 11. 2020
 • Regionální autobusová doprava

Od středy 18. 11. 2020 dochází k obnovení provozu školních spojů regionálních autobusových linek. Nadále zůstávají zrušeny noční spoje na linkách č. 75, 270, 293, 351 a 441 a také spoje jezdící v neděli a svátek k areálm nákupních center (vybrané spoje linek č. 445 a 531). Linky č. 441, 442, 443 a 445 jsou nadále vedeny s omezením dle letních prázdnin.

 • Železniční doprava

Od středy 18. 11. 2020 dochází k obnovení provozu dalších vybraných regionálních vlakových spojů (Os a Sp) v Moravskoslezském kraji.

Opatření v dopravě vzniklá od 23. 11. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 23. 11. 2020 obnovuje Dopravní podnik Ostrava a.s. provoz školních spojů a školních linek.

 • Železniční doprava

Od pondělí 23. 11. 2020 dochází k obnovení provozu dalších vybraných regionálních vlakových spojů (Os a Sp) v Moravskoslezském kraji.

Opatření v dopravě vzniklá od 25. 11. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od středy 25. 11. 2020 obnovuje Dopravní podnik Ostrava a.s. provoz předprodejních míst Poruba,vozovna, Kotva a Venuše.

Opatření v dopravě vzniklá od 30. 11. 2020
 • Železniční doprava

Od pondělí 30. 11. 2020 dochází k obnovení provozu dalších vybraných regionálních vlakových spojů (Os a Sp) v Moravskoslezském kraji.

Opatření v dopravě vzniklá od 3. 12. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od čtvrtku 3. 12. 2020 ruší Dopravní podnik Ostrava a.s. zákaz nástupu do autobusů a trolejbusů předními dveřmi, zároveň budou dveře opět otvírány na základě stisknutí tlačítka poptávkového otevírání dveří. Dle webových stránek Dopravního podniku Ostrava a.s. je také doplněno několik spojů.

Opatření v dopravě vzniklá od 4. 12. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pátku 4. 12. 2020 je obnoven provoz minibusové linky č. 91.

Opatření v dopravě vzniklá od 6. 12. 2020
 • Regionální autobusová doprava

Od neděle 6. 12. 2020 je obnoven provoz spojů linek č. 445 a 531 vedených v neděli k nákupním centrům. Nadále zůstávají zrušeny noční spoje na linkách č. 75, 270, 293, 351 a 441. Linky č. 441, 442, 443 jsou nadále vedeny s omezením dle letních prázdnin.

Opatření v dopravě vzniklá od 8. 12. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od úterý 8. 12. 2020 je obnoven provoz vybranch spojů autobusových linek č. 37, 40, 44, 54, 57 a 58 zrušených dne 29. 10. 2020.

Opatření v dopravě vzniklá od 13. 12. 2020

Od neděle 13. 12. 2020 byla se vstoupením v platnost nových jízdních řádů zrušena omezení dopravy v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 u regionální autobusové a železniční dopravy. Všechny spoje jezdí podle platných jízdních řádů.

Opatření v dopravě vzniklá od 14. 12. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 14. 12. 2020 je posílen provoz tramvajové linky č. 8, linka je v době přepravní špičky v úseku Poruba,vozovna - Moravská Ostrava,Plynárny vedena opět v intervalu 5 minut.

Opatření v dopravě vzniklá od 18. 12. 2020
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pátku 18. 12. 2020 vstoupily v platnost opětovně preventivní opatření v autobusové a trolejbusové dopravě. Opět není možné nastupovat do autobusů a trolejbusů předními dveřmi. Výjimku mají autobusy Scania UNVI Urbis DD CNG a také je možné využívat přední dveře u autobusů Solaris Urbino 18 CNG IV. generace z poslední dodávky, avšak pouze pro výstup.

Opatření v dopravě vzniklá od 2. 1. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

V tento termín vstoupily v platnost nové jízdní řády Dopravního podniku Ostrava a.s. Nadále zůstává v platnosti dočasné zrušení autobusové linky č. 91

Opatření v dopravě vzniklá od 4. 1. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 4. 1. 2021 je zastaven provoz také na linkách č. 96 a 99

Opatření v dopravě vzniklá od 7. 1. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od čtvrtku 7. 1. 2021 je pak omezen provoz na autobusových linkách č. 37, 40, 44, 54, 57 a 58.

Opatření v dopravě vzniklá od 13. 1. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od středy 13. 1. 2021 je omezen provoz na tramvajové lince č. 6.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 2. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

S ohledem na počátek platnosti nových jízdních řádů s platností od 1. 2. 2021 došlo také ke zrušení vybraných opatření v dopravě. Nadále platí dočasné zastavení provozu autobusových linek č. 91, 96 a 99, a omezení provozu linek č. 6, 57 a 58.

Opatření v dopravě vzniklá od 8. 2. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 8. 2. 2021 měl být zahájen provoz autobusové linky č. 20. Pozastavený provoz této linky byl však dále prodloužen a linka tak nadále v provozu není.

Opatření v dopravě vzniklá od 25. 2. 2021

V souvislosti se zhoršující se epidemickou situací dochází od 25. 2. 2021 ke zpřísnění povinnosti chránění nosu a úst ochrannými prostředky. K tomuto termínu je tedy nutné si v prostředcích veřejné dopravy chránit nos a ústa respirátorem minimálně třídy FFP2 či dvěva zdravotnickými rouškami přes sebe.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 3. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 1. 3. 2021 dochází v souvislosti se znovuzavedením distanční výuky pro žáky 1. a 2. ročníků k úpravě provozu tramvajové linky č. 6 a dále nejsou provozovány školní spoje a také linka č. 92.

Opatření v dopravě vzniklá od 7. 3. 2021
 • Regionální autobusová doprava

Od neděle 7. 3. 2021 je provoz příměstských autobusových linek v pracovní dny omezen na prázdninový režim. Jednotlivé omezení spojů je uvedeno v hlavičce jízdního řádu a vysvětleno pod jízdním řádem. U linek č. 351, 353, 441, 448, 531 a 980 dochází k omezení provozu vybraných spojů nad rámec obecného opatření přerušení provozu školních spojů.

Opatření v dopravě vzniklá od 8. 3. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 8. 3. 2021 je omezen provoz na tramvajových linkách č. 6, 7, 8 a 10 zejména v době konce odpolední špičky.

Opatření v dopravě vzniklá od 11. 3. 2021
 • Regionální železniční doprava

Regionální vlakové spoje jsou od čtvrtku 11. 3. 2021 vedeny v prázdninovém režimu.

Opatření v dopravě vzniklá od 13. 3. 2021
 • Regionální autobusová doprava

Od soboty 13. 3. 2021 je omezen provoz vybraných příměstských autobusových linek.

Opatření v dopravě vzniklá od 25. 3. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Po ukončení výluky tramvajové dopravy v úseku Karolina - Hranečník - NH jižní brána byl provoz tramvajové dopravy obnoven v plném rozsahu.

Opatření v dopravě vzniklá od 10. 4. 2021
 • Regionální autobusová doprava

Od soboty 10. 4. 2021 je obnoven provoz spojů dočasně zrušených od 13. 3. 2021.

Opatření v dopravě vzniklá od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 se v omezené míře obnovuje školní docházka, z tohoto důvodu dochází k níže uvedeným změnám v provozu veřejné dopravy.

 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Na linkách Dopravního podniku Ostrava a.s. jsou obnoveny školní spoje označené poznámkou "c" v jízdním řádu. Obnoven je také provoz školních linek. Tramvajová a trolejbusová doprava je provozována v plném režimu provozu. V autobusové dopravě je nadále zrušen provoz autobusových linek č. 20, 91, 96 a 99.

 • Regionální autobusová doprava

Od pondělí 12. 4. 2021 dochází k obnovení provozu školních spojů na převážné většině linek. Nadále zůstává zachován prázdninový provoz na linkách č. 75, 353, 441, 442, 443, 531 a 535. Zastaven je nadále také provoz vybraných spojů na linkách č. 331, 333, 351, 441 a 448. Linka č. 531 nadále neobsluhuje úsek Ostrava, Hranečník – Ostrava, Mor. Ostrava, Karolina U lávky. Omezen provoz je také na lince č. 293

Opatření v dopravě vzniklá od 20. 4. 2021
 • Regionální železniční doprava

Od 20. 4. 2021 je obnoven plný provoz regionální železniční dopravy.

Opatření v dopravě vzniklá od 5. 5. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. od středy 5. 5. 2021 ruší opatření v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.
- Zavádí se opět otevírání dveří tlačítky a využívání předních dveří, - Jsou zrušeny bezpečností zóny u řidiče,

Opatření v dopravě vzniklá od 10. 5. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 10. 5. 2021 je obnoven provoz minibusových linek č. 96 a 99.

Opatření v dopravě vzniklá od 29. 5. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od soboty 29. 5. 2021 je obnoven provoz minibusové linky č. 91.

Opatření v dopravě vzniklá od 13. 6. 2021
 • Regionální autobusová doprava

S platností od neděle 13. 6. 2021 byl obnoven provoz na dalších vybraných spojích. Omezení zůstalo nadále zachováno ve špičkách pracovního dne u linek č. 75, 353, 441, 442, 443, 531 a 535.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 7. 2021

S platností od čtvrtku 1. 7. 2021 jsou veškeré spoje provozovány dle standardně platných jízdních řádů.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 12. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od středy 1. 12. 2021 je omezen provoz vybraných spojů tramvajových linek č. 3 a 6. Zároveň dochází ke zrušení provozu autobusových linek č. 20, 91, 96 a 99. Tímto opatřením tak dojde opětovně k neobsloužení oblasti Františkova na Slezské Ostravě a oblasti okolo Nám. gen. Svobody v Zábřehu.

Opatření v dopravě vzniklá od 6. 12. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 6. 12. 2021 bude omezen provoz trolejbusových linek. Trolejbusy budou provozovány podle prázdninových jízdních řádů. To znamená, že nebude v provozu trolejbusová linka č. 109.

Opatření v dopravě vzniklá od 27. 12. 2021
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od pondělí 27. 12. 2021 je omezen provoz vybraných spojů autobusových linek č. 45, 48 a 49.

Opatření v dopravě vzniklá od 1. 2. 2022
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

V souvislosti s vysokou nemocností řidičů dochází od 1. 2. 2022 k dalšímu omezení provozu. Na lince č. 8 je ve špičku zaveden minimální interval mezi spoji 5 minut, v sedle pracovního dne pak interval 10 minut. Na lince č. 6 je zaveden interval 20 minut. V souvislosti s výše uvedenými změnami je upraven jízdní řád také linek č. 5, 7 a 10.

Souprava vozů VarioLFR.S v čele s vozem ev. č. 1366 v zastávce Elektra | 1. února 2022 | Ondřej Mikolášek Již netradiční pohled z vozu do vozu na lince č. 8 | 1. února 2022 | Ondřej Mikolášek Souprava vozů T6A5 v čele s vozem ev. č. 1136 v zastávce Krajský úřad v době posíleného provozu linky č. 8 mezi 1. a 3. 2. 2022 | 3. února 2022 | Tomáš Hranický

Z důvodu omezení provozu linky č. 8 byly na ni nasazeny ve velké míře soupravy. Stalo se tak poprvé od březnových změn v jízdních řádech roku 2020, od kdy byly na linku č. 8 nasazovány pouze vozy střední kapacity s přednostně nasazovanými vozy STADLER Tango 2.

Opatření v dopravě vzniklá od 4. 2. 2022
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

V souvislosti s vysokou nemocností řidičů dochází od 4. 2. 2022 k dalšímu omezení provozu. Na všech tramvajových linkách je zaveden zvláštní jízdní řád, který v zásadě odpovídá prázdninovému provozu.

Opatření v dopravě vzniklá od 7. 3. 2022
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 7. 3. 2022 dochází ke zrušení omezení provozu na tramvajových linkách. Omezení v autobusové a trolejbusové dopravě platí nadále.

Opatření v dopravě vzniklá od 15. 3. 2022
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 15. 3. 2022 dochází ke zrušení omezení provozu na trolejbusových linkách. Omezení v autobusové dopravě platí nadále.

Opatření v dopravě vzniklá od 4. 4. 2022
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.

Od 4. 4. 2022 dochází ke zrušení omezení provozu na autobusových linkách č. 45, 48, 49 a 96, nadále nebudou provozovány linky č. 20, 91 a 99.

Opatření v dopravě vzniklá od 14. 4. 2022

V noci ze středy 13. 4. 2022 na čtvrtek 14. 4. 2022 přestala platit povinnost chránit si nos a ústa v prostředcích veřejné dopravy. K povinnosti mít zakrtý nos a ústa bylo přistoupeno na území Moravskoslzského kraje dne 17. 3. 2020. S výjimkou 16 dnů na počátku července roku 2020, kdy se v Moravskoslezském kraji nemusely nosit roušky na území okresů Bruntál, Opava, Nový Jičín a Ostrava-město a následně 18 dnů na konci srpna roku 2020, kdy tomu tak bylo v okresech Bruntál, Opava, Ostrava-město, Nový Jičín a Karviná, se museli chránit všichni cestující po celou dobu, tzn. více než celé 2 roky.

Opatření v dopravě vzniklá od 27. 5. 2022, resp. od 1. 7. 2022

Termínem 27. 5. 2022 jsme měli ukončit tento více než dvouletý covidový víceboj. K tomuto termínu měl být totiž obnoven provoz autobusové linky č. 91. S ohledem na to, že provoz linky č. 20 je sezónní a v tuto dobu by již uvedená linka nebyla provozována a provoz linky č. 99 je ovlivněn výlukovým stavem, jsme měli aktualizace tohoto článku ukončit. Vlivem zrušení zastávky ve Skalka family parku však provoz nakonec zahájen být nemohl. Novým termínem se stal až pátek 1. 7. 2022.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. července 2022

Toplist