Linka 14

Dne 2. 7. 2006 bylo změněno linkové vedení tramvajových linek, což se dotklo zejména cestujících linek č. 3, 12 a 14. Zároveň tehdy došlo ke vzniku staronových linek 13 a 18. Linka 13 nově posílila omezenou linku č. 2 a linka 18 se stala noční náhradou za přetrasovanou linku č. 12. Největší změna se však dotkla linky 14, která byla zrušena.

První normálněrozchodná linka s označením č. 14 byla zavedena dne 1. 4. 1976 jako náhrada za zkrácenou linku č. 1, která byla zkrácena s vidinou zrychlení tramvajového provozu uvnitř města, jelikož byly na tehdejší lince č. 1 v provozu staré dvounápravové tramvajové vozy. Místo linky č. 1 tak byly tehdy zavedeny tramvajové linky č. 14 a 15. Linka č. 14 jezdila v trase:

Přívoz, Černý potok (Přívoz, Hlučínská) - Vítkovice, vysoké pece - Zábřeh, pošta (Ředitelství Vítkovic) - Jubilejní kolonie - Hrabůvka, Kino Edison (Provaznická)

Tramvaj T3 ev.č. 785 vyjela z dnešní zastávky Elektra a směřuje na lince 14 do Hrabůvky | 8. dubna 1976 | archív František Zahnáš Souprava vozů T3 vyjíždí z tzv. minimetra na lince č. 14 ve směru do centra města | 1. ledna 1980 | DPMO 2 soupravy na linkách 14 a 12 v čele s vozy T3M ev.č. 711 a T3 ev.č. 767 čekají na odjezd před nástupními zastávkami smyčky Josefa Kotase | 21. července 1982 | František Zahnáš Vůz 1512 odbocuje z ul. 28. října na ul. Nádražní - 1993. | 1. ledna 1993 | honzazfr
historické fotografie vozů nasazených na linku č. 14, archiv mhd-ostrava.cz, František Zahnáš, honzazfr

Již po dvou letech dne 28. 4. 1978 došlo k prodloužení tramvajové linky č. 14 na jejím jižním konci do smyčky Hrabůvka, Josefa Kotase přes nově vybudovaný podjezd zvaný též „minimetro“. Dalšího prodloužení se linka dočkala dne 30. 4. 1986, kdy byla prodloužena po nové trati do nově vznikajícího sídliště Dubina, do zastávky Antonína Poledníka. K obracení tramvajových souprav však již od té doby sloužila tramvajová smyčka Dubina, která však tehdy ležela pouze v polích. Zastávka Dubina byla pro cestující otevřena až po necelých dvou letech dne 22. 2. 1988. Severnímu konci trasy se jakékoliv změny vyhýbaly až do 1. 9. 1991, kdy byla její severní konečná zastávka přeložena na Hlavní nádraží. 23. 11. 1998 se pak linka č. 14 vrátila zpět na Hlučínskou. Jedním z mezních dat pro linku č. 14 se stalo datum 14. 12. 1999. Toho dne byla do provozu uvedena nová rychlodrážní trať podél Místecké ulice a byly zavedeny nové tramvajové linky č. 1 a 10 což znamenalo, že veškeré, do té doby páteřní, linky č. 12, 14 a 15 začaly plnit na sídlišti Dubina pouze podřadnou, doplňkovou, úlohu. S výstavbou nové trati souvisí také přetrasování linky č. 14 přes Mariánské náměstí od 24. 1. 1999. Posledních 6 let, od 28. 5. 2000, pak linka č. 14 jezdila stabilní trasou:

Hranečník - Náměstí Republiky - Mariánské náměstí - Mírové náměstí - Jubilejní kolonie - Dubina

Souprava vozů T3 v čele s vozem ev. č. 726 přijíždí do zastávky Výstaviště na lince č. 14 | 17. května 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3G ev. č. 710+718 sjíždí z Frýdlantských mostů. | 30. prosince 2005 | Martin Večeřa Vůz Astra ev. č. 1212 projíždí na lince č. 14 okolo tramvajové smyčky Výstaviště ve směru na Hranečník | 17. března 2006 | Martin Večeřa Vůz LTM 10.08 Astra ev. č. 1207 přijíždí na lince 14 do zastávky Náměstí Republiky | 26. června 2006 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 ev. č. 786+770 přijíždí do zastávky Antonína Poledníka | 27. června 2006 | Martin Večeřa Dvojitá historie... Vůz T3 ev. č. 763 projíždí jednokolejnou tramvajovou tratí v Poděbradově ulici | 28. června 2006 | Martin Večeřa

Po zavedení linky 14 dne 1. 4. 1976 byly na ni nasazovány sólo vozy T3 a to až do 1. 11. 1979, kdy se již cestující začali na lince 14 setkávat se soupravami. Výjimečně byly na linku č. 14 nasazovány také obousměrné tramvaje KT8D5. Od 12. 12. 2004 se začaly na lince č. 14 objevovat také nízkopodlažní vozy LTM 10.08, známé spíše pod názvem Astra. Obrovský úbytek cestujících v celé tramvajové síti a také zejména odliv potenciálních cestujících do rychlejších linek č. 1 a 10 znamenal pro linku č. 14 od 28. 8. 2005 opětovné nasazení sólo vozů. Ta však byla přibližně po týdnu doplněna několika soupravami, o což se zasloužili zejména nespokojení cestující. Na konci provozu tak linku č. 14 obsluhovaly jak sólo vozy T3, tak soupravy vozů T3 a vozy ASTRA.

Období trvání provozu linky č. 14 sloužící pro spojení sídliště Hrabůvka, resp. Dubina, s centrem města trvalo 30 let a 3 měsíce. Současná linka č. 14 pak byla zavedena 31. 8. 2008 v trase Plynárny - Hranečník jako reakce na zprovoznění nového ramene kolejového trojúhelníku na křižovatce ulic Nádražní a 28. října.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. května 2023

Toplist