Změny tarifní politiky pro rok 2017

V první polovině prosince 2016 byl schválen tarif ODIS pro rok 2017. Ten přináší několik novinek zejména v tarifní oblasti Ostrava XXL, tedy v oblasti města Ostravy a blízkého okolí.

Dlouhodobé časové jízdné

Nejvýznamnější změnou je zavedení nové tarifní zóny č. 77, která územně zahrnuje všechny původní tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4. Od 1. 1. 2017 tak bude možné zakoupit samostatně pouze dlouhodobou časovou jízdenku pro tarifní zónu č. 77. Dlouhodobou časovou jízdenku se samostatnými tarifními zónami č. 1, 2, 3 nebo 4 bude možné zakoupit pouze v kombinaci s jinými než ostravskými tarifními zónami. To znamená, že tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 budou nadále existovat, avšak cestující, který bude chtít cestovat pouze po Ostravě, si dlouhodobou časovou jízdenku určenou pouze pro území jedné z těchto tarifních zón nebude moci samostatně zakoupit. V souvislosti s těmito úpravami dochází ke značnému snížení ceny celoostravských dlouhodobých časových jízdenek s platností 180 nebo 365 dnů, k částečnému snížení ceny dochází taktéž u jízdenek s platností 90 dnů a taktéž u jízdenek určených žákům a studentům s 5měsíční platností.

24hodinové a 3denní jízdné

U této kategorie jízdenek nedochází k výrazným změnám. Cena 24hodinové skupinové jízdenky, která slouží k cestování až 5 osob nezávisle na jejich věku v tarifní oblasti Ostrava XXL se zvyšuje z 190 Kč na 200 Kč. Dochází k zavedení nové 24hodinové jízdenky s celosíťovou platností. Ta bude v obyčejné variantě stát 200 Kč a ve zlevněné 100 Kč. Nově dochází k zavedení 3denní jízdenky pro tarifní oblast Ostrava XXL v ceně 220 Kč v obyčejné variantě a 110 Kč ve zlevněné variantě.

Krátkodobé časové jízdné

U krátkodobého časového jízdného dochází ke zvýšení ceny 60minutové jízdenky z 28 Kč na 30 Kč. Podobně je tomu u její zlevněné varianty, kde dochází ke zvýšení ceny z 14 Kč na 15 Kč.

Jednotlivé jízdné

Cenově u tohoto jízdného nedochází k žádným výrazným změnám. Důležitou novinkou je prodloužení možnosti tzv. zvýhodněného přestupu z 30 minut na 45 minut. Toto opatření se netýká pouze tarifní oblasti Ostrava XXL, ale taktéž REGION a MĚSTO Bruntál, resp. Karviná. V Karviné je možné 45minutový přestupní čas využívat již od 11. 12. 2016, kdy došlo k integraci MHD Karviná do IDS ODIS.

Důležitou novinkou je rozšíření možnosti úhrady jednotlivého jízdného ODIS na železnici. Nově je tak možné jednotlivé jízdné ODIS využít pro cestování vlaky Českých drah, a.s. zařazenými v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS (2. třída osobních vlaků, spěšných vlaků, vybraných rychlíků a vybraných vlaků InterCity) na vlakových linkách S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10 (mimo úsek Valšov – Rýmařov), S11, S15, S16, S21, S22, S33, R1, R8 a R27.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

19. prosince 2016

Toplist