Letní jízdní řády 2015

V letošním roce připadl termín zahájení letních jízdních řádů v ostravské MHD na nezvykle pozdní datum 5. července 2015, jelikož Dopravní podnik Ostrava striktně ctí pravidlo, že řádná změna jízdních řádů na začátku resp. konci letních prázdnin probíhá vždy ze soboty na neděli o nejbližším víkendu po konci školního roku resp. před začátkem školního roku. Letošní letní provoz bude tedy trvat pouhých 8 týdnů. Zajímavější je ale fakt, že spíše než o samotné letní jízdní řády, půjde v Ostravě v průběhu července a srpna o snůšku jízdních řádů ovlivněných mnoha stavbami a rekonstrukcemi. S popisy a harmonogramem všech plánovaných výluk chystáme samostatnou stránku (půjde jak o již probíhající stavby - rekonstrukce ul. Nádražní, výstavba terminálu Hranečník, tak o další akce - oprava ulice Mariánskohorské, výměna kolejí na ul. 28. října apod.).

Jízdní řády platné od 5. července 2015 jsou již několik dní zveřejněny na portálu CIS vyjma trolejbusových linek, které budou prodlouženy do dokončovaného přestupního uzlu Hulváky, a to čistě z legislativních důvodů. Drážní úřad ČR totiž může tyto jízdní řády schválit až poté, co bude nový úsek dráhy (trolejbusové trati) oficiálně uveden do zkušebního provozu, což by mělo proběhnout v průběhu posledního červnového resp. prvního červencového týdne.

Letní jízdní řády autobusových linek budou v základu shodné s loňským rokem. Inovací bude pouze skupina linek na jihu města, která doznala změn v září loňského roku v souvislosti se zavedením tramvajové linky 15. Jedná se o linky 27, 31 a 41. Linka 31 bude v době dopravní špičky provozována v intervalech 15 min (s vloženými spoji na směny a ze směn). Linky 27 a 41 vytvoří společně v úseku Poliklinika - Klášterského rovněž intervaly 15 min.
Dále dojde ke zrušení večerních posilových vozů na lince 48, které budou nahrazeny řádnými spoji uvedenými v jízdním řádu.
Nakonec v souvislosti s prodloužením trolejbusové trati na zastávku Hulváky dojde ke zkrácení autobusové linky 57 o úsek Sokola Tůmy - Hulváky.

Nová trolejbusová síť sestavená k září 2013 prožila v loňském roce svůj první letní provoz, který byl nastaven velice štědře. V letošním roce bude letní provoz poněkud střízlivější - provoz linky 104 zůstane shodně se školním rokem v 10min intervalech na rozdíl od loňských 7,5min i za cenu rozvázání některých přípojů s linkou 106. Také provoz linky 105 zůstane v celodenních 20min intervalech. A linka 109 nebude provozována vůbec.
Významnou událostí v trolejbusové síti bude také její rozšíření o nový úsek Sokola Tůmy - Hulváky.

Letní jízdní řády tramvajové dopravy budou v letošním roce určitým krokem zpět. Bude zastaven provoz na linkách 6, 9 (vyjma noci) a 10. Toto omezení bylo pro letošní léto přijato především z důvodu snadnější organizace výluk v tramvajové síti. Linky 1, 2, 4 a 8 budou provozovány i v době špičky v intervalech 10 min.
Novinkou v letním provozu je linka 15, která bude v době špičky provozována dle očekávání v intervalech 15 min.
Změnou v průběhu roku prošel také jízdní řád linky 5 - zde ke změně jízdního řádu na léto nedojde, bude pouze upravena výprava vozů s ohledem na absenci dopravy do škol a naopak zvýšenou poptávku po dojezdu na koupaliště.
Nakonec linka 4 v úseku Výstaviště - NH jižní brána a linka 14 v celé trase budou v nezbytném rozsahu nahrazeny autobusy.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

27. června 2014

Toplist