Změny v dopravě od 5. června 2021

Od 5. června 2021 dochází k zahájení provozu vyhlídkové autobusové linky č. 88

88
linka je provozována v trase: ZOO - Konzervatoř - Svět techniky - Bolt Tower - Stodolní - ZOO

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. května 2021

Toplist