Změny v dopravě od 1. března 2020

V letošním roce bezpochyby nebude platit nepsané pravidlo, že v březnových termínech se dělávají jen kosmetické úpravy jízdních řádů ne-li žádné. Čekají nás významné novinky v tramvajové dopravě, rozšíření využití parciálních trolejbusů nebo zárodek expresní autobusové linky.

Po 7 letech (od razantních změn k 3. březnu 2013) dochází k 1. březnu 2020 k výraznějším úpravám trasování a provozu tramvajových linek. Systém tramvajové dopravy je směřován k modelu nižšího počtu páteřních linek s kratšími intervaly mezi spoji. Pilotním projektem v tomto směru je spojení Poruby s centrem města, kdy vznikne páteřní tramvajová linka 8 s provozem v intervalech 5 min v pracovní dny a 10 min o víkendech a večer. Systém preferuje častější přímé spoje v nejvytíženějších cestovních relacích za cenu zavedení přestupů v relacích méně vytížených.

3
V prac. dnech v době ranní i odpolední přepravní špičky zůstává provoz beze změny.
V době mimo přepravní špičku a o víkendech je linka zkrácena na úsek Dubina – Hulváky (odkud pokračuje dále jako linka 11 do Zábřehu).
4
V pracovních dnech by linka měla být zajišťována dvouvozovými soupravami.
5
V pracovních dnech večer a o víkendech je linka spojena s linkou 8. Vzniká tedy přímé spojení obcí na trase linky 5 s centrem Ostravy.
8
Linka je posílena na provoz v intervalech 5 min v pracovních dnech (ve vybraných částech přepravní špičky 4 min) a 10 min večer a o víkendech.
Každý druhý spoj je veden ve stávající trase Poruba, Vřesinská – Hlavní nádraží
a druhá polovina spojů je vedena v trase Poruba, Vřesinská – Přívoz, Hlučínská.
Noční spoje převedené z linky 9 jsou vedeny beze změny v trase Poruba, Vřesinská – Mor. Ostrava, Plynárny.
Dopravce se snaží marketingově linku prezentovat jako
8+
s kvalitativně vyšší mírou poskytovaných služeb, ačkoliv tato bude vedena vozy, na které jsou cestující zvyklí ve větší míře již od listopadu roku 2018. Dopravce prezentuje, že by všechny denní spoje linky měly být zajišťovány tramvajemi STADLER Tango NF 2. Označení linek s vyšší mírou poskytovaných služeb již bylo zkoušeno například v maďarské Budapešti či polské Vratislavi. V obou městech však bylo posléze zrušeno.
9
Linka je zrušena a plně nahrazena linkou 8.
11
V prac. dnech v době ranní i odpolední přepravní špičky je linka vedena v trase Zábřeh – Mor. Ostrava, Plynárny.
V době mimo přepravní špičku a o víkendech je linka zkrácena na úsek Zábřeh – Mariánské náměstí (odkud pokračuje dále jako linka 3 na Dubinu).
17
Linka je zkrácena na úsek Dubina - Poruba, vozovna.
48
Vybrané spoje převedeny do linky 78.
49
Noční spoje převedeny do linky 113.
78
Nová expresní linka v trase
Poruba, Opavská – ... – Duha – Pustkovec – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Sámova – Náměstí Ostrava-Jih – Hrabůvka, Poliklinika – Hrabůvka, kostel – Hrabůvka, Benzina – ... – Hrabová, PZ jih,
přičemž první ranní spoj, jelikož nemá z hlediska své časové polohy význam pro spojení sídlišť, vynechává také zastávky Sámova až Hrabůvka, kostel.
113
Stávající noční spoje na lince 49 jsou nahrazeny úpravou (prodloužením) trasy linky 113 nově zajišťované parciálními trolejbusy:
Koblov – ... – Sad B. Němcové – ... – Most M. Sýkory (přípoj s l. 112) – Nám. J. Gagarina – Kamenec – Bazaly – Všehrdův sad – Revírní br. pokladna – ... – Chrustova – Heřmanice, pošta – ... – Briketářská – ... – Michálkovice.
Dílčí dobíjení parciálních trolejbusů bude probíhat na nové odstavné stopě smyčky Michálkovice.
Zároveň dochází k mírným posunům časových poloh noční trolejbusové dopravy a autobusové linky 71 a úpravě přestupních vazeb tak, aby byly spolehlivěji zajištěny vazby na tramvajovou dopravu na zastávkách Náměstí Republiky a Hulváky.
Most Miloše Sýkory
Noční stanoviště 3 na Sokolské ulici pro směr k Nové radnici je zrušeno z důvodu zrušení protisměrných přípojů nočních trolejbusových linek.
Hotelový dům Hlubina
je přejmenována na
Náměstí Ostrava-Jih

Dále dochází k drobným změnám časových poloh spojů na dalších linkách.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. února 2020

Toplist