Změny v dopravě k 15. červnu 2014

K celostátně platnému termínu změn v jízdních řádech v červnu 2014 dojde vyjma malých úprav v jízdních dobách a časech odjezdů spojů jednotlivých linek také k podstatnějšímu zásahu do celkového schémata organizace dopravy v oblasti města Rychvald. Toto město mělo doposud dosti roztříštěnou nabídku spojů několika dopravců. Nově bude nabídka již komplexně řešena tak, aby odjezdy jednotlivých spojů byly cestujícími jednoduše zapamatovatelné.

Důležitou a podstatnou novinkou je také úprava jízdních řádů a směřování spojů tak, aby měli cestující lepší možnosti přestupu na železniční dopravu a to zejména v železniční stanici Ostrava hl.n., ale taktéž ve stanici Bohumín.

539 - linka je zkrácena do trasy Orlová, Lutyně - Karviná, zrušený úsek je převeden do linky 553, dopravcem je ČSAD Karviná a.s.

553 - linka je nově vedena v trase Orlová, Lutyně - Rychvald,Městský úřad (- Rychvald,Autopal) - Ostrava,hlavní nádraží - Ostrava,ÚAN, a to ve shodné trase jako linka 591, v úseku Ostrava,hlavní nádraží - Ostrava,ÚAN jsou vedeny pouze vybrané spoje, dopravcem je ČSAD Karviná a.s.

591 - linka je vedena ve stávající trase Orlová, Lutyně - Rychvald,Městský úřad - Ostrava,hlavní nádraží - Ostrava,ÚAN, a to ve shodné trase jako linka 553, v úseku Ostrava,hlavní nádraží - Ostrava,ÚAN jsou vedeny pouze vybrané spoje, linka nově zastavuje na zastávce Orlová,Lutyně,střed, dopravcem je ARRIVA MORAVA a.s.

Linky 553 a 591 nově ve směru do Orlové zabezpečují taktéž obsluhu zastávky Ostrava,Moravská Ostrava,Muglinovská, a to tak, že při jízdě ze zastávky Ostrava,hlavní nádraží odbočí z ul. Nádražní vlevo na ul. Muglinovskou, pak vpravo na Sokolskou třídu, vpravo na ul. Suchardovu, vpravo na ul. Nádražní, kde obslouží zastávku Muglinovská, a vpravo opět na ul. Muglinovskou a dále pojede po své trase.

Nejednotnost označení autobusů v relaci Orlová - Ostrava je pouze dočasnou záležitostí a souvisí s prozatím odlišnými podmínkami odbavování a platnosti jízdních dokladů ODIS u jednotlivých dopravců provozujících linky 553 a 591. Ve spojích linky 553 neplatí krátkodobé časové jízdenky Ostrava XXL a není zde možné využít bezkontaktní čipovou kartu ODISka bez doložení potvrzení o zakoupení dlouhodobé časové jízdenky. 24hodinové jízdenky jsou však platné i zde.

Linky 557 a 558 nově vytvářejí v relaci Orlová,Lutyně - Rychvald,Městký úřad - Bohumín společnou nabídku spojů. Většina spojů je vedena na zastávku Bohumín,Nový Bohumín,žel.st., dopravcem je ČSAD Karviná a.s.

592 - linka je zrušena a nahrazena jinými alternativními spojeními.

Více informací naleznete na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. května 2014

Toplist