Zastávka Hotelový dům Hlubina

Na začátku dubna 2019 začal Dopravní podnik Ostrava a.s. s rekonstrukcí tramvajové zastávky Hotelový dům Hlubina, která byla zprovozněna v roce 1993 společně s komplexem podchodu v souvislosti s budovanou budovou původního kina následně dostavěného jako budova finančního úřadu. Původně totiž tramvaje obsluhovaly stejnojmennou párovou zastávku umístěnou hned u křižovatky s ulicí Provaznickou. Oprava zastávek se děje mimo jiné v souvislosti s celkovou rekonstrukcí přilehlé plochy u nákupního centra, kterou rekonstruuje městský obvod Ostrava-Jih. Objekt zastávky tedy projde celkovou rekonstrukcí téměř po 30 letech užívání.

Nástupiště tramvajové zastávky Hotelový dům Hlubina směr Dubina | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Vstup do podchodu ze zastávky Hotelový dům Hlubina ve směru na Dubinu, tato část bude rekonstruována až při celkové rekonstrukci podchodu | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Celkový pohled na vstup do podchodu ze zastávky Hotelový dům Hlubina, hranice rekonstrukčních prací Dopravního podniku Ostrava a.s. končí při vstupu na schodiště | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Pohled do podchodu, který bude rekonstruován městským obvodem Ostrava-Jih později | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Výstup z podchodu na zastávku Hotelový dům Hlubina ve směru na Dubinu | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Celkový pohled na již zahájenou rekonstrukci zastávky ve směru do Poruby | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa V zadní části nástupiště již probíhá rekonstrukce přístřešku včetně obkladů a výplní | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Vstup do podchodu od budoucího náměstí taktéž není moc reprezentativní | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Jiný pohled na vstup do podchodu ve směru od finančního úřadu | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa

Při rekonstrukci dojde k celkové opravě přístřešků včetně výměny obkladů, náhrady skleněných výplní oken, opravy střechy a osvětlení. Dojde také ke zvýšení nástupní hrany na 24 cm nad temeno kolejnice s náhradou povrchů nástupiště zámkovou dlažbou. Dle informací v médiích bude posléze zastávka vybavena také kamerovým systémem.

Proces rekonstrukce bude probíhat za plného provozu tramvajové dopravy, kdy bude v inkriminovanou dobu vždy vyloučena z provozu pouze ta část nástupiště, která bude právě v rekonstrukci. Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládá, že k dokončení rekonstrukce dojde v polovině června roku 2019. Po dokončení rekonstrukce tzv. „Náměstí Ostrava-Jih“ a rekonstrukci zastávek bude scházet již jen samotný podchod propojující obě strany ul. Horní právě s tramvajovými zastávkami. Podchod je ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, který taktéž chystá jeho rekonstrukci.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. dubna 2019

Toplist