Rekonstrukce zastávek a podchodu Náměstí Ostrava-Jih

Na začátku dubna 2019 začal Dopravní podnik Ostrava a.s. s rekonstrukcí tramvajové zastávky Hotelový dům Hlubina, která byla zprovozněna v roce 1993 společně s komplexem podchodu v souvislosti s budovanou budovou původního kina následně dostavěného jako budova finančního úřadu. Původně totiž tramvaje obsluhovaly stejnojmennou párovou zastávku umístěnou hned u křižovatky s ulicí Provaznickou. Oprava zastávek se děla mimo jiné v souvislosti s celkovou rekonstrukcí přilehlé plochy u nákupního centra, kterou rekonstruoval městský obvod Ostrava-Jih. Objekt zastávky tedy prošel celkovou rekonstrukcí téměř po 30 letech užívání.

Nástupiště tramvajové zastávky Hotelový dům Hlubina směr Dubina | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Vstup do podchodu ze zastávky Hotelový dům Hlubina ve směru na Dubinu, tato část bude rekonstruována až při celkové rekonstrukci podchodu | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Celkový pohled na vstup do podchodu ze zastávky Hotelový dům Hlubina, hranice rekonstrukčních prací Dopravního podniku Ostrava a.s. končí při vstupu na schodiště | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Pohled do podchodu, který bude rekonstruován městským obvodem Ostrava-Jih později | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Výstup z podchodu na zastávku Hotelový dům Hlubina ve směru na Dubinu | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Celkový pohled na již zahájenou rekonstrukci zastávky ve směru do Poruby | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa V zadní části nástupiště již probíhá rekonstrukce přístřešku včetně obkladů a výplní | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Vstup do podchodu od budoucího náměstí taktéž není moc reprezentativní | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Jiný pohled na vstup do podchodu ve směru od finančního úřadu | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa

Při rekonstrukci došlo k celkové opravě přístřešků včetně výměny obkladů, náhrady skleněných výplní oken, opravy střechy a osvětlení. Došlo také ke zvýšení nástupní hrany na 24 cm nad temeno kolejnice s náhradou povrchů nástupiště zámkovou dlažbou.

Pohled na zrekonstruovaný prostor zastávky Náměstí Ostrava-Jih ve směru do Zábřehu | 30. července 2020 | Martin Večeřa Stav po rekonstrukci zastávky Náměstí Ostrava-Jih | 30. července 2020 | Martin Večeřa Rozdíl mezi zrekonstruovanou a nezrekonstruovanou částí zastávky a podchodu Náměstí Ostrava-Jih | 30. července 2020 | Martin Večeřa Rozdíl mezi zrekonstruovanou a nezrekonstruovanou částí zastávky a podchodu Náměstí Ostrava-Jih | 30. července 2020 | Martin Večeřa Rozdíl mezi zrekonstruovanou a nezrekonstruovanou částí zastávky a podchodu Náměstí Ostrava-Jih | 30. července 2020 | Martin Večeřa

Proces rekonstrukce probíhal za plného provozu tramvajové dopravy, kdy byla v inkriminovanou dobu vždy vyloučena z provozu pouze ta část nástupiště, která byla právě v rekonstrukci. K dokončení prací došlo v polovině června roku 2019. Po dokončení rekonstrukce nově pojmenovaného prostoru „Náměstí Ostrava-Jih“ a rekonstrukci zastávek tak scházel již jen samotný podchod propojující obě strany ul. Horní právě s tramvajovými zastávkami.

Stav podchodu před jeho rekonstrukcí | 30. července 2020 | Martin Večeřa Vstup do podchodu od jihu ze západní strany ulice Horní | 30. července 2020 | Martin Večeřa

Ten bude rekonstruován společností Stavos Stavba a.s., a to v zakázce zadané městským obvodem Ostrava-Jih za konečnou částku 19 234 621,88 Kč bez DPH. Vzhledem bude podchod navazovat na již v minulém roce rekonstruované prostory zastávek. Snahu o rekonstrukci v duchu podobném původnímu stavu hodnotíme kladně.

Pohled na dočasná tramvajová nástupiště zastávky Náměstí Ostrava-Jih | 30. července 2020 | Martin Večeřa Dočasné tramvajové nástupiště zastávky Náměstí Ostrava-jih ve směru na Dubinu | 30. července 2020 | Martin Večeřa Dočasné tramvajové nástupiště zastávky Náměstí Ostrava-jih ve směru do Zábřehu | 30. července 2020 | Martin Večeřa

S ohledem na nemožnost užívání tramvajových zastávek Náměstí Ostrava-Jih po dobu rekonstrukce podchodu byla u křižovatky s ulicí Provaznickou, tedy severně od současného umístění zastávek, vybudována v druhé polovině července 2020 dočasná tramvajová nástupiště z recyklovatelných materiálů včetně dřeva. Cestující tak po necelých 30 letech začali opět využívat zastávky umístěné na jejich původním místě. Dočasná nástupiště byla z důvodu rekonstrukce podchodů použita v městském obvodu Ostrava-Jih již několikrát. Jmenujme rekontrukce podchodů u zastávek Antonína Poledníka, Hrabůvka,Poliklinika nebo Hrabůvka,kostel

Dle webových stránek městského obvodu Ostrava-Jih započala rekonstrukce podchodu 11. 8. 2020 a měla zabrat cca 4 měsíce, což se nakonec ukázalo jako velmi optimistická představa. Rekonstrukce se nakonec přehoupla až do roku 2021. Tramvajové zastávky byly přemíštěny na provizorní nástupiště od pondělí 10. 8. 2020, od 8.00 hod.

Výluka

V souvislosti s opravou podchodu proběhla od 2. do 11. 4. 2021 tramvajová výluka, která umožnila další práce na podchodu.

Provoz tramvají byyl organizován následujícím způsobem:

12
linka byla vedena v trase Hranečník - ... - Ředitelství Vítkovic - SPORT ARÉNA - ... Jubilejní kolonie - ... - Josefa Kotase - ... - Dubina
15
linka byla plně nahrazena NAD
17
linka byla vedena v trase Poruba, Vřesinská - ... - Ferona - ... Jubilejní kolonie - ... - Josefa Kotase - ... - Dubina
18
linka byla vedena v trase Hlavní nádraží - ... - Ferona - ... Jubilejní kolonie - ... - Josefa Kotase - ... - Dubina

Provoz autobusů byl organizován následujícím způsobem:

NAD
NAD za linku 12 byla vedena v trase SPORT ARÉNA - ... - ÚMOb Jih - ... - Josefa Kotase
15
NAD za linku 15 byla vedena v trase Dubina - ... - ÚMOb Jih - ... Náměstí Ostrava-Jih - >Sámova> - <ÚMOb Jih< -
Hotel Bělský les - Rodimcevova - ... - Výškovice,
tramvajová linka 15 tak byla nahrazena autobusem v celé své trase
NAD
NAD za linky 17 a 18 byla vedena v trase Ferona - ... - ÚMOb Jih - ... - Josefa Kotase
Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7752 projíždí ulicí Výškovickou nasazený na lince č. 15 | 8. dubna 2021 | Jan Bernat

V době tramvajové výluky byl taktéž rekonstruován kolejový přejezd v křižovatce ul. Horní s ul. Provaznickou. Z tohoto důvodu došlo také k opatřením na linkách č. 50 a 62. Linka č. 50 jela ve směru do Hrabůvky mezi zastávkami Dvouletky a Hrabůvka, Poliklinika odklonem a neobsluhovala v tomto směru zastávku Náměstí Ostrava-Jih. Linka č. 62 ve směru na Novou huť neměla výchozí zastávku Dvouletky, ale zastávku Sámova.

Zprovoznění podchodu

Městský obvod Ostrava-Jih uvedl na svých webových stránkách informaci o zprovoznění podchodu pro občany od pátku 13. 5. 2021, 14.00 hod. a taktéž o zprovoznění tramvajových zastávek o půnoci na sobotu 14. 5. 2021. Nedopatřením však byla data uvedena odlišně od skutečnosti, kdy den 13. 5. 2021 byl čtvrtkem a 14. 5. 2021 tedy pátkem. Podle informací uvedených na facebookovém profilu následně došlo ke zprovoznění podchodu od pátku 14. 5. 2021, 14.00 hod. a taktéž ke zprovoznění tramvajových zastávek o půnoci na sobotu 15. 5. 2021. Konečnou podobu podchodu ilustrují fotografie níže.

Konečný stav po rekonstrukci podchodu u zastávky Náměstí Ostrava-Jih | 9. června 2021 | Martin Večeřa Konečný stav po rekonstrukci podchodu u zastávky Náměstí Ostrava-Jih | 9. června 2021 | Martin Večeřa Konečný stav po rekonstrukci podchodu u zastávky Náměstí Ostrava-Jih | 9. června 2021 | Martin Večeřa Konečný stav po rekonstrukci podchodu u zastávky Náměstí Ostrava-Jih | 9. června 2021 | Martin Večeřa Konečný stav po rekonstrukci podchodu u zastávky Náměstí Ostrava-Jih | 9. června 2021 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. června 2021

Toplist