Zabezpečení jednokolejné trati Vřesinská - Zátiší

 | 8. března 2009 | -  | 17. dubna 2009 | Martin Večeřa Jak již víme 11.4.2008 došlo k nehodě, která tak trošku všechno rozházela. Původní zabezpečení, které bylo založeno pouze na informacích z vozových jízdních řádů muselo být nahrazeno něčím, co dokáže eliminovat lidskou chybu, i když bylo provozování dráhy před 11.4. plně v souladu s platnými nařízeními. Provoz na lince č.5 byl obnoven 21.4.2008 s určitými omezeními. Zejména byli řidiči vybaveni mobilními telefony a "klíčenkami", které sloužily k vypínání návěstidla připomínajícího řidiči odhlašovací povinnost. Všechna tato opatření však nedokázala eliminovat případné selhání lidského faktoru.

Vybudováním zabezpečovacího zařízení byla pověřena firma AŽD Praha. Zabezpečení je založeno na počítači náprav ACS 2000, které jsou citlivé i na rozlišení směru jízdy vlaku. Základní návěstí celého systému je na rozdíl od zabezpečení liberecké jednokolejky návěst "Stůj". To znamená, že řidič musí před každou jízdou do jednokolejného úseku zažádat o souhlas pomocí zařízení PAGERU (tzv. klíčenky). Pak nastává několik možností.

1. Na návěstidle zůstává návěst "Stůj" - V jednokolejném úseku se vyskytuje jiný vlak jedoucí opačným směrem.

2. Ná návěstidle se zobrazí návěst "Výstraha" - V jednokolejném úseku se vyskytuje jiný vlak jedoucí stejným směrem jízdy, vlak může pokračovat v jízdě.

3. Na návěstidle se zobrazí návěst "Volno" - V jednokolejném úseku se nevyskytuje žádný vlak, vlak může pokračovat v jízdě.

4. Na návěstidle se zobrazí návěst "Následy zakázány" - Informuje řidiče, že pro další vlak nepadne po žádosti o souhlas návěst "Výstraha". Návěstidlo zůstane v základním stavu "Stůj". Návěst slouží zejména pro možné zavedení tramvajových spojů posilujících úsek "Vřesinská - Poruba koupaliště" v letním období.

počítač náprav |  |  |  | Pokud dojde k "vjetí" do jednokolejného úseku z obou stran, tzn. jeden z řidičů projede návěst "Stůj", nastane výpadek elektrické energie, čímž je eliminováno lidské selhání. Dispečerské pracoviště na Vřesinské je v novém stavu vybaveno obrazovkou vizuálně přibližující stav na jednokolejné trati. Dispečer však může provést pouze případné resetování stavu počítačů náprav (chybné spočítání náprav), blokování výpadku trakční energie (jízda pro vadnou soupravu proti souhlasu) a nastavení "Následy zakázány".

K vybudování nejzákladnějších součástí zabezpečovacího zařízení došlo v průběhu výluky ve dnech 2.3. až 21.3.2009. Tato výluka měla původně začít již 23.2.2009, avšak kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám byla odložena na březen. 6.4.2009 bylo nové zabezpečovací zařízení zajišťující bezpečnost na jednokolejné trati Vřesinská - Zátiší za účasti médií slavnostně spuštěno. Již od pátku 3.4.2009 však probíhaly zkoušky zabezpečovacího zařízení, přičemž se simulovala většina provozních situací.

reproduktor ve výhybně Dolní Lhota - 27.5.2010 |  | Martin Večeřa Během tramvajových výluk probíhajících během dubna a května 2010 bylo zabezpečovací zařízení doplněno o další komponenty. Od května jsou tak již počítadla náprav schopna zaznamenat i vjezd, resp. výjezd z výhybny a dispečerovi tak již souprava ve výhybně "nezmizí" z obrazovky. Dále by již mělo být funkční přenášení evidenčních čísel vozů na obrazovku obslužného pracoviště zabezpečovacího zařízení. V neposlední řadě byly na zastávkách nainstalovány reproduktory, které slouží k vyhlašování informací pro cestující zejména během mimořádných událostí na trati linky č. 5, kdy zastávky NAD leží ve velké vzdálenosti od zastávky tramvajové.

Informační hlášení pro cestující o zavedení NAD.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. června 2011

Toplist