Výluky v centru města v létě 2014
Uzávěra ulice 28. října v oblasti zastávky Most Miloše Sýkory od 15. června 2014

V neděli 15. června 2014 dojde kromě celostátní změny jízdních řádů linek PAD a drobných úprav na linkách 29 a 37 také k uzavření ulice 28. října v centru města v okolí zastávky Most Miloše Sýkory. Stanoviště zastávky Most Miloše Sýkory standardně obsluhováné autobusovými a trolejbusovými linkami ve směru ze Slezské Ostravy bude nevyhnutelně vyřazeno z provozu.

Veškeré autobusové linky budou v denním provozu vedeny přes Havlíčkovo nábřeží a ulicí Biskupskou, kam bude přesunuta zastávka Most Miloše Sýkory ve směru k Nové radnici.

Noční autobusový provoz zajišťovaný linkami 38 a 71 bude veden přes zastávku Most Pionýrů včetně všech stávajících přípojů mezi jednotlivými linkami.

Veškerý trolejbusový provoz bude veden přes zastávku Most Pionýrů a pro zachování všech stávajících návazností a přípojů bude po zbývající část školního roku prakticky beze změny jízdních řádů. To znamená, že spoje budou v zastávce Most Pionýrů nebo v jiné vhodné zastávce před či za vyloučeným úsekem vyčkávat svého pravidelného odjezdu dle standardního nevýlukového jízdního řádu, tedy tak dlouho, o kolik bude jízdní doba přes Most Pionýrů kratší oproti standardní trase přes Most Miloše Sýkory.

Aby bylo zajištěno alespoň v pracovní dny přímé spojení z přestupního uzlu Sad Boženy Němcové na zastávku Most Miloše Sýkory, bude linka 101 plně zajišťována autobusy. Bude vedena ve své standardní trase a se závlekem ulicí Biskupskou shodně s autobusovými linkami. Zároveň bude linka 101 mimo svou standardní dobu provozu doplněna ráno již od 4. h spoji v trase Most Miloše Sýkory > Hlavní nádraží a v podvečer až do 19. h spoji v trase Hlavní nádraží > Most Miloše Sýkory. Pro tyto spoje budou využity ranní výjezdy a podvečerní zátahy autobusů z garáží Hranečník na linky vyjíždějící z uzlů Křižkova či Sad Boženy Němcové. Dle jízdních řádů pro školní rok se tak např. na spoji v 17:42 z Hlavního nádraží objevil kloubák, na spoji v 17:09 v tomtéž směru zase desetimetrové Urbino.

S ohledem na celkovou vypravenost autobusů Dopravního podniku Ostrava, ekonomiku trolejbusového provozu a vzhledem k dalším výlukám, které nastanou v průběhu letních prázdnin, není možné nahradit další trolejbusovou linku náhradní autobusovou dopravou zajišťující spojení Slezské Ostravy se zastávkou Náměstí Jurije Gagarina. Pro zajištění obsluhy této zastávky a jejího napojení na trolejbusové linky bude zavedena náhradní autobusová doprava jedním vozem v pracovní dny v intavalech 20 min v polookružní trase:

NADNáměstí J. Gagarina > Most Pionýrů > otočení na okružní křižovatce u Nové radnice > Most Pionýrů > Náměstí J. Gagarina.

Dosažitelnost zastávky Most Miloše Sýkory pro cestující příjezdvší trolejbusem na zastávku Most Pionýrů bude zajištěna přestupem na linky 29, 30 (a v jednom směru také 22), pro které bude zřízena dočasná zastávka Most Pionýrů také ve směru z Bazalů do Radvanic, a to v takové poloze, aby se bylo možné z této zastávky dostat do levého odbočovacího pruhu na Českobratrské ulici.

Konec uzávěry je plánován na konec letních prázdnin. Provoz by tedy měl být obnoven do standardní podoby od začátku školního roku 2014/2015.

Oprava povrchu ulice Bohumínské od 29. června do 20. července 2014

Od 29. června 2014 do 20. července 2014 je provoz postižen také opravou povrchu komunikace v křižovatkách ulic Bohumínské a Dědičné, a ulic Bohumínské a Orlovské, což má další omezující vliv na provoz trolejbusové i autobusové dopravy.

Linky 29 a 30 jsou ze zastávky Most Pionýrů vedeny po Českobratrské ulici přes zastávky Stadion Bazaly a Jaklovecká, a dále dolů po ulici Dědičné přes zastácku Všehrdův sad na konečnou zastávku Bazaly umístěnou ve smyčce (zpětná trasa je shodná). Linka 22 neobsluhuje zastávky Všehrdův sad a Kamenec. Mezi zastávkami Revírní br. pokladna a Most Pionýrů resp. Náměstí J. Gagarina je vedena přímo po ulici Českobratrské.

Linka 101 je zkrácena na úsek Hlavní nádraží - Náměstí J. Gagarina. Linka 103 je zajišťována autobusy.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. června 2014

Toplist