Vybavování vozidel novým palubním a odbavovacím systémem

Instalace palubního a odbavovacího systému probíhá společně. První vozy byly novým odbavovacím i palubním systémem vybaveny na počátku února roku 2015. Plně funkční jsou však prozatím pouze terminály palubního systému určené řidiči, které ovládají mimo jiné všechny součásti jak palubního, tak informačního systému. Z tohoto důvodu se ve vozidlech, která již nové systémy obdržela, objevila upozornění umístěná v reklamních držadlech Handy media informující cestující o novém řízení informačních součástí vozidla a tedy ospravedlňující případné chyby v informačním systému.

Prvními vozidly, která získala nové systémy, se staly některé trolejbusy a autobusy. Můžeme jmenovat vozy ev. č. 3604 (Solaris Trollino 15AC), 3718 (Škoda 26Tr Solaris), 4284 (Karosa B941E), resp. 7787 (Solaris Urbino 12).

V první fázi byl novým odbavovacím a palubním systémem vybaven vzorek jednotlivých druhů a typů vozidel následovaný vybavením všech trolejbusů a dalších součástí souvisejících s trolejbusovou trakcí. Všechny vozy pak byly dovybaveny v poslední fázi, která byla ukončena cca v polovině roku 2015.

V průběhu května roku 2015 se ve vybraných vozidlech začaly objevovat nové avšak prozatím nefunkční čtečky ODISky. Stalo se tak po delším období, kdy byla vozidla vybavována držáky těchto čteček obalenými igelitovým obalem, což v mnoha cestujících způsobovalo neukojitelnou zvídavost. Mnohé prozatím skryté držáky budoucích čteček tak byly alespoň částečně cestujícími odkryty.

Nový palubní systém byl již instalován do mnoha vozidel. Kromě vybraných detailů je informování cestujících novým systémem poskytováno na podobné úrovni, jak tomu bylo u systému původního. V počátcích však docházelo k vybraným problémům s hlášením cestujícím. Ve vybraných vozech bylo hlášení špatně slyšitelné, v jiných naopak velice hlučné. Ve vybraných vozech navíc docházelo k výpadkům hlášení.

Nový nosič budoucí čtečky | 13. února 2015 | Jakub Hranický Starý označovač papírových jízdenek a nová čtečka ODISek ve voze Astra | 21. května 2015 | Jakub Hranický Pohled na umístění čteček čipových karet ODISka v tramvajovém voze Astra | 21. května 2015 | Jakub Hranický Zprovozněná čtečka ODISky ve zkušebním provozu | 17. června 2015 | Petr Foltys

Přibližně od poloviny června začaly být ve vybraných vozech čtečky zprovozňovány. Na jejich obrazovce se objevoval taktéž text známý již z kampaně DPO ve znění „Když je vaše karta trumf“.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. října 2015

Toplist