Trolejbusová křižovatka na Hladnově

Hladnov, část Slezské Ostravy, je jednou ze zajímavých částí Ostravy. Nejen, že se zde nacházela a stále nachází významná křižovatka silnic propojujících Slezskou Ostravu, Michálkovice a Muglinov, ale vzhledem k výškovému rozdílu mezi touto částí tehdejší Slezské Ostravy a jejím tehdejším středem zde byla v roce 1909 zprovozněna taktéž secesní vodárenská věž s rozhlednou, která tento prostor zdobí do dnešních dnů.

Veřejná doprava na Hladnov byla zavedena od 2. 9. 1912, kdy jej začaly obsluhovat úzkorozchodné vozy Slezských zemských drah na trati z tehdejší Polské Ostravy do Michálkovic. Tramvaje musely na Hladnov nejdříve vystoupat serpentinami bývalé Michálkovické ulice o sklonu až 71 ‰, přičemž překonat musely téměř 75 výškových metrů, aby pak mohly dále spíše klesat k Michálkovicím.

Nad tramvajemi se začalo smrákat až na počátku 50. let 20. století. Sice od 6. 12. 1953 ještě chvíli koexistovaly s trolejbusy, ale od počátku letních prázdnin roku 1954 je trolejbusy nahradily úplně. Vše se však dělo „ve vyjetých kolejích“, tedy v téměř nezměněné uliční síti.

Vývoj uliční sítě a dopravní obsluhy Hladnova

Zdroj:
Seznam a plán ulic Velké Ostravy; ISKRA, Ad. Tománek; Opava; 1945
Ostrava, orientační plán; Kartografické nakladatelství; Praha; 1969
Ostrava, plán města; Geodetický a kartografický podnik v Praze; Praha; 1983

V 60. a 70. letech postupně téměř zcela zmizel původní střed Slezské Ostravy, asanována byla i dělnická kolonie na Zámostí a nic tak již nestálo v cestě výstavbě kapacitních komunikací, které se však zdají být i v současné době naddimenzované. V roce 1977 tak započala výstavba nové mimoúrovňové křižovatky ulic Michálkovická a Bohumínská a navazující čtyřpruhové estakády zprovozněné od 30. 6. 1986. Od tohoto termínu pak nová estakáda navazovala na Hladnově na původní uliční síť. Navazující úsek včetně rekonstrukce křižovatky z důvodu napojení nové ulice Hladnovské se začal stavět v roce 1990

Křižovatka tak v podobě, ve které jsme ji znali do letních práznin roku 2015, existovala od roku 1993, kdy byla její tehdejší rekonstrukce vzhledem k napojení nové ulice Hladnovské dokončena. S tím taktéž souvisela provizorní trolejbusová trať vedená ulicemi Chittussiho a M. D. Rettigové, po které trolejbusy jezdily od 2. 12. 1990 do 7. 6. 1993, tedy přes dva a půl roku. Po fyzickém dokončení nové křižovatky byl však trolejbusový provoz na ulici Hladnovské zahájen až od 17. 12. 1993, kdy se po ní rozjela nová trolejbusová linka č. 108.

Čas plynul, provoz automobilů houstnul, až vyvstala potřeba křižovatku přebudovat na okružní. Zakázka byla následně zadána společnosti STRABAG a.s., a to za 21 512 653 Kč bez DPH, přičemž zahrnovala nejen přebudování průsečné křižovatky na okružní, ale také vybudování nových komunikací pro chodce, nového veřejného osvětlení a nového trolejového vedení. Samotná rekonstrukce započala na počátku letních prázdnin roku 2015. Nebylo by to až tak zajímavé, kdyby s rekonstrukcí nesouviselo několik podstatných novinek.

Provoz při rekonstrukci

Již od 5. 7. 2015, tedy k termínu počátku platnosti letních jízdních řádů, došlo k přesunu garantovaných přípojů mezi linkami č. 104 a 106 ze zastávky Revírní bratrská pokladna, jejíž umístění bylo výstavbou nové okružní křižovatky ovlivněno, na zastávku Jaklovecká.

K zásadním změnám však došlo až od 11. 7. 2015, kdy byl provoz z ulice Michálkovické do ulice Hladnovské převeden na objízdnou trasu ulicemi Olbrachtova a M. D. Rettigové, tentokrát však pouze v autobusové dopravě. Po dobu úprav trolejové křižovatky o dvoudenní výluce od 11. do 12. 7. 2015 pak byly všechny rolejbusové linky projíždějící touto křižovatkou nahrazeny autobusy. Od 13. 7. 2015 pak začaly trolejbusy linek č. 104 a 106 užívat v prostoru výstavby okružní křižovatky přemístěné trolejové vedení vždy pouze na jedné polovině původní komunikace. Na konci výstavby byla doprava řízena světelnou signalizací. Od 14. do 23. 10. 2015 probíhaly v křižovatce dokončovací práce, přičemž všechny trolejbusové linky byly nahrazeny autobusy. Od 24. 10. 2015 začaly trolejbusy využívat dokončenou kruhovou křižovatku včetně nového trolejového vedení. Provoz automobilů byl pak umožněn od pátku 30. 10. 2015.

Konečný stav

pohled směrem do Hladnovské ulice, sjezdová výhybka od centra a Františkova, rozjezdová směrem do Michálkovic a do Muglinova | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa celkový pohled na kusé ukončení stop ve směru z, resp. na Františkov | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa pohled směrem do Michálkovické ulice, sjezdová výhybka od centra a Muglinova, sjezdová výhybka od centra a Františkova a rozjezdová výhybka ve směru do Michálkovic a do Muglinova | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa rozjezdová výhybka ve směru do Michálkovic, resp. na Františkov a křížení se stopou od centra města | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa sjezdová výhybka od Muglinova a Michálkovic a rozjezdová do centra města, resp. na Františkov | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa sjezdová výhybka od Michálkovic a od Františkova a rozjezdová výhybka do centra a Muglinova | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa Jak dlouho bude na návěstidle svítit šipka jenom jedním směrem? Rozjezdová výhybka do Michálkovic, resp. do Muglinova a na Františkov. | 28. listopadu 2015 | Martin Večeřa

Trolejové vedení umožňuje kromě všech původních možných směrů jízdy nově také otáčení zpět ze všech směrů a také odbočení do dosud nevystavěné trati přes Františkov. Všechny výhybky jsou umístěny v prostoru kruhového objezdu s výjimkou rozjezdové výhybky umožňující budoucí odbočení trolejbusů z ul. Michálkovické ve směru z centra města do ul. Keltičkovy, kde trolejbusy v budoucnu využijí tzv. bypass. Přímo v kruhové křižovatce tak není trolejbusům v tomto směru umožněno odbočit. Okružní křižovatka je navíc vybavena vnitřní stopou bez trolejového napojení.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. prosince 2015

Toplist