T1

Vůz T1 ev. č. 541 přijíždí jako vsunutý spoj na Smetanovo náměstí | 8. dubna 1976 | František Zahnáš

V pondělí 20. 6. 2016 uběhlo již 30 let od ukončení provozu prvních tramvají koncepce PCC provozovaných v Ostravě. První vozy T1 se v Ostravě objevily až v roce 1955, tedy téměř 3 roky po prvních sériových tramvajích dodaných do Prahy. Stalo se tak až po několika jednáních a urgencích ze strany tehdejšího dopravce s ohledem na stále se zhoršující situaci ve vozovém parku do té doby složeného čistě z dvounápravových tramvají staré koncepce.

Vozy typu T1 byly dodány ve třech sériích, přičemž zařazeny byly všechny v tehdejší jediné vozovně na Křivé ulici. Od roku 1960 byly provozovány pod hlavičkou vozovny Poruba.

  • rok 1955 (16 vozů) … 501 – 516,
  • rok 1956 (10 vozů) … 517 – 526,
  • rok 1957 (18 vozů) … 527 – 544.

Zajímavou kapitolou byl vůz T1 ev. č. 683, který v roce 1968 doplnil řadu ostravských vozů náhradou za požárem zničený vůz T2 shodného evidenčního čísla. Tento vůz byl vyroben v roce 1957 a nejdříve provozován u košického DP pod evidenčním číslem 203.

S ohledem na ostravskou kolejovou síť mohly tramvaje T1 zahájit provoz pouze na úsecích, které byly vybaveny kolejovými smyčkami. Stalo se tak nejdříve na tzv. vsunutých spojích linky 2 v úseku Hlavní nádraží – Mírové náměstí od 1. 5. 1955 a následně na spojích linky 1 v úseku Mírové náměstí – Petřkovice nádraží. Obracení v Petřkovicích probíhalo na kolejovém trojúhelníku. Tramvaje T1 však tehdy stále neobsluhovaly trať, pro kterou mimo jiné byly určeny, a to trať vedenou k Nové huti Klementa Gottwalda. Z tohoto důvodu byla nejdříve vybudována smyčka Hulváky, kam byla od 29. 7. 1955 zavedena nová linka H následně od 19. 11. 1955 nahrazená prodlouženou linkou 9 v trase Hulváky – NHKG. Následně byla pro tramvaje T1 zavedena také linka 10 v trase Výstaviště – Svinov nádraží.

Vůz T1 ev. č. 516 projíždí křižovatkou tehdejších ulic Gottwaldova a Dimitrovova (28. října a Nádražní) | 8. dubna 1976 | František Zahnáš Tramvaj T1 ev.č. 512 v nástupní zastávce dnešní smyčky Vřesinská | 25. června 1981 | František Zahnáš Tramvaj T1 ev.č. 512 ve dnešní zastávce Fakultní nemocnice ve směru na Vřesinskou | 25. června 1981 | František Zahnáš Vůz T1 ev.č. 512 na Mírovém náměstí ve Vítkovicích na lince 3 | 21. července 1982 | František Zahnáš Tramvaj T1 ev.č. 512 na zrušené smyčce za kostelem na Mírovém náměstí | 21. července 1982 | František Zahnáš T1 ev.č. 512 na lince č. 3 na tehdejší Gottwaldově tříde v Porubě (dnešní ul. Opavská) | 21. července 1982 | František Zahnáš Vůz T1 ev.č. 533 s okny typu T3, která dostala při GO na lince 3 v zastávce Nová Ves vodárna | 20. července 1983 | František Zahnáš

Dalším milníkem v „životě“ ostravských „Žehliček“ bylo datum 7. 12. 1959, kdy začaly být nasazovány také v soupravách, a to na lince 9 na NHKG doplněné od roku 1960 linkou 3 do Vítkovic. Provoz souprav trval až do roku 1978, kdy byl zavedeno mechanické odbavování cestujících a vzhledem k nutným úpravám bylo rozhodnuto soupravy tramvají T1 trvale rozpojit. Provoz souprav vozů T1 byl následně obnoven až s nutností posílení provozu tramvajové linky 17 propojující sídliště Hrabůvka a Poruba. Od dubna roku 1983 tak byly soupravy vozů T1 nasazeny na špičkové kurzy linky 17, přičemž od následujícího roku zde byly nasazeny celodenně.

Souprava tramvají T1 v čele s vozem 507 na lince 17 po odstanicování v dnešní zastávce Telekomunikační škola ve směru do Poruby | 21. června 1983 | František Zahnáš Detail spřažení vozů typu T1 | 20. července 1983 | František Zahnáš

Není bez zajímavosti, že v počátcích provozu způsobovaly tramvaje nové koncepce mnohé problémy. Mezi ně patřily například časté výpadky napájení způsobené nepřipraveností napájecí sítě vyšším odběrům energie a problémy s tratěmi, které byly tehdy mnohdy tvořeny pouze žlábkovými kolejnicemi doplněnými rozchodnicemi položenými na zhutnělém štěrkovém loži bez pražců.

Vyřazování vozů T1 započalo v roce 1974, kdy byl vůz ev. č. 540 po nehodě přestavěn na měřicí a přeřazen tak mezi služební vozy. V roce 1978 rozšířil řady služebních vozů také vůz ev. č. 520, který od tohoto roku sloužil jako brousicí. Větší vyřazování vozů T1 započalo až na počátku 80. let. 20. století. V roce 1984 byl vůz ev. č. 525 taktéž přeřazen mezi vozy služební, stal se z něj vůz čisticí sloužící k odvozu odpadků z košů umístěných na zastávkách. Posledním vozem T1, který rozšířil počty služebních vozů, se stal vůz ev. č. 533.

  • rok 1974 … 540,
  • rok 1978 … 520,
  • rok 1983 … 506, 683,
  • rok 1984 … 501, 503 – 505, 509, 510, 513, 517, 521 – 524, 525, 532, 542,
  • rok 1986 … 502, 507, 508, 511, 512, 514 – 516, 518, 519, 526 – 531, 533 – 539, 541, 543, 544.

Provoz tramvají T1 byl v Ostravě ukončen v pátek 20. 6. 1986. Historickým vozem ostravského dopravního podniku se stal vůz ev. č. 528. Ex košický vůz ev. č. 683 byl po vyřazení z ostravského provozu předán zpět do Košic, kde slouží taktéž jako historické vozidlo.

Interier vozu typu T1 | 31. srpna 2008 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 203 košického DP působil na ostravských kolejích pod ev. č. 683 v letech 1968 - 1983 | 18. září 2011 | Tomáš Hranický KT8D5R.N1 ev. č. 1506 ve společnosti historického vozu T1 ev. č. 528 v obratišti Hlavní nádraží. | 21. září 2013 | Martin Večeřa T1 ve Vítkovicích | 11. září 2014 | Radim Klement T1 na mostě československé armády | 11. září 2014 | Radim Klement

© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

20. června 2016

Toplist