Tramvajová smyčka Hlučínská

V polovině března roku 2019 bylo zahájeno územní řízení ve věci revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská. Cílem revitalizace smyčky je úprava smyčky do takové podoby, která bude moci sloužit zvýšeným nárokům cestujících, kteří zde přibudou po realizaci stavby parkoviště P+R. Od doby zrušení tramvajové dopravy do Hlučína v r. 1982 totiž současná smyčka slouží pouze minimálnímu počtu cestujících a je dosti naddimenzovaná. V úterý 21. 5. 2019 pak Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnil zakázku s názvem „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“. DPO předpokládá, že k předání staveniště stavebníkovi dojde v druhé polovině roku 2019.


Tramvajová smyčka Hlučínská byla vybudována v polovině 70. let 20. století s cílem eliminovat tramvajové vozy staré konstrukce z centra města a zvýšit tak cestovní rychlost tramvajové dopravy. Na smyčce s tehdejším názvem Černý potok byl provoz zahájen od 1. 4. 1976. Smyčka se nalézala v prostoru bývalé zastávky Oderská a byl na ní zajájen provoz linkami 1, 14 a 15. Tramvajová linky 1 byla nadále obsazována vozy staré konstrukce a byla zde ukončena ve směru od Hlučína, linky 14 a 15 ji pak nahradily ve směru dále do centra města, Vítkovic a Hrabůvky.

Smyčka byla vzhledem k vysokému počtu přestupujících cestujících vybudována poměrně velkoryse. Umožňovala obrat tramvajových vlaků jak ve směru od Hlučína, tak ve směru od centra města. Při cestě na Hlučínsko museli cestující přejít na jiné naástupiště, při cestě do Ostravy pak využili shodné nástupiště, avšak museli popojít vpřed ve směru jízdy. Smyčka Hlučínská tak fungovala po ukončení provozu tramvajové tratě do Klimkovic jak jedna ze dvou, kde byli cestující nuceni přestupovat mezi linkami městskými a mimoměstskými. Druhou smyčkou se shodným účelem pak byla ta porubská s dnešním názvem Vřesinská.

Motorový vůz 39 odpočívá ve smyčce Černý potok v první dny jejího provozu | 8. dubna 1976 | František Zahnáš V§z T3 ev. č. 724 společně s motorovým vozem staré kontrukce ev. č. 60 čekají ve smyčce Černý potok na odjezd ve směru do centra města | 21. července 1981 | František Zahnáš Souprava vozů T2 stojí ve výstupní zastávce dnešní smyčky Hlučínská | 30. července 1981 | František Zahnáš Souprava tramvají T2 v čele s vozem 623 na lince 4 a motorový vůz ev.č. 55 odpočívají ve smyčce Černý potok (Hlučínská) | 21. července 1982 | František Zahnáš Motorový vůz 56 na lince 1 a sólo vůz T3 na lince 15 ve smyčce Černý potok | 21. července 1982 | František Zahnáš Souprava vozů z Královopolské strojírny v čele s vozem 61 na petřkovickém mostě na lince 1 | 1. listopadu 1982 | František Zahnáš Vůz T3M ev.č. 703 na lince 15 ve společnosti dnes historického vozu 50 na lince 1 v dnešní smyčce Hlučínská | 1. listopadu 1982 | František Zahnáš

Takovýmto způsobem fungovalo obratiště až do 1. 12. 1982, kdy byl ukončen provoz tramvajové linky č. 1 a tím zanikl tramvajový provoz přes řeku Odru na Hlučínsko. Ve své maximální podobě tak smyčka Hlučínská fungovala pouze něco málo přes 6 let. Po ukončení provozu výše uvedené tramvajové linky ještě po nějakou dobu smyčka sloužila alespoň cestujícím přestupujícím mezi tramvajovou dopravou a náhradní autobusovou dopravou v podobě nově zavedené autobusové linky č. 56, která byla nejdříve ukončena na zastávce Důl Vítězný únor (dnešní zastávka Důl Odra). Po jejím propojení s vybranými spoji linky č. 33 a tudíž i faktickém prodloužení přes Sad B. Němcové dále do Svinova a Poruby od 1. 1. 1985 však tramvajové obratiště stratilo i své poslední větší počty pravidelných cestujících.

Po ukončení provozu tramvají do Hlučína prošla smyčka úpravami s cílem snížit počet nepotřebných kolejových kombinací. V takové podobě vydrželo obratiště až do roku 2019.Porubský vůz K2G ev. č. 809 stojí v obratišti Hlučínská na lince 12 | 3. května 2005 | Martin Večeřa Vůz Astra ev. č. 1213 ve smyčce Hlučínská | 17. března 2006 | Martin Večeřa Karosa B732 ev. č. 6441 v nástupní zastávce Hlučínská jako NAD za tramvaje | 22. října 2006 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1507 ve smyčce Hlučínská vyčkává odjezdu náhradní tramvajové dopravy zavedené mezi zastávkami Sad B. Němcové a Hlučínská z důvodu výměny výhybek | 27. října 2007 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 ev. č. 751+771 stojí v "kruhu" smyčky Hlučínská | 4. listopadu 2007 | Martin Večeřa Souprava vozů T6A5 ev. č. 1101+1102 ve smyčce Hlučínská | 4. srpna 2008 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1508 na vnitřní koleji smyčky Hlučínská | 15. listopadu 2008 | Martin Večeřa Po dlouhou dobu typický obrázek smyčky Hlučínská, zde s vozem Astra ev. č. 1209 | 21. května 2010 | Martin Večeřa Vůz T2 ev. č. 681 stojí na vnitřní smyčce Hlučínská při jízdě pro Sdružení dopravních podniků | 15. května 2019 | Petr Bystroň Na vnitřní koleji smyčky Hlučínská stojí vůz T2 ev. č. 681, v pozadí stojí vůz T3SUCS ev. č. 999 a jeden z vozů STADLER Tango NF2 | 15. května 2019 | Petr Bystroň

Mírnými úpravami pak prošlo okolí nástupní zastávky včetně nástupiště, a to vlivem úprav nivelity rovnoběžné Hlučínské ulice z důvodu výstavby blízké dálnice D1. Posléze do okolí smyčky zasáhla ještě výstavba cyklostezky a dosud poslední úpravou prošlo okolí při výstavbě Outlet Areny Moravia, v souvislosti s čím došlo ke změnám v poloze jízdních pruhů ulice Hlučínské včetně pozice autobusové zastávky.

Pohled na bývalé napojení tramvajové tratě do Hlučína do prostoru smyčky Hlučínská | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Odjezdová zastávka smyčky Hlučínská | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Prostor výstupní zastávky Hlučínská | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Původní nástupní zastávka smyčky Hlučínská sloužící pro spoje tramvajové linky č. 1 do Hlučína | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Pohled na výhybky smyčky Hlučínská, blíže sjezdová výhybka odstavné koleje a koleje kdysi sloužící tramvajím ve směru do Hlučína, dále pak sjezdová výhybka s kolejí od výstupní zastávky | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Napojení vnitřní koleje rozjezdovou výhybkou a kusé ukončení odstavné koleje | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa Opačný pohled oproti předchozí fotografii, vlevo vnitřní kolej smyčky a kolej odstavná, v ozadí pak sociální budova obratiště | 5. dubna 2019 | Martin Večeřa

Původně mělo k úpravám smyčky dojít v roce 2019, následně však došlo k pozdržení rekonstrukce. Smlouva se společností OHL ŽS, a.s. byla totiž uzavřena až na počátku prosince roku 2019.

V roce 2020 tak projde smyčka úpravami, které jednak mírně omezí její velkorysost danou provozním stavem mezi roky 1976 a 1982 a jednak zkvalitní prostředí pro cestující a řidiče tramvají. Předně dojde k úpravám geometrické polohy vjezdové a odjezdové koleje ze smyčky tak, aby výstupní a náastupní zastávky již nebyly v oblouku, a to ani částečně. Bude také odstraněna předjízdná kolej v prostoru výstupní zastávky a také vnitřní kolej smyčky v prostoru nástupní zastávky. Celý prostor vyjma západní části obratiště bude upraven tak, aby ho mohly pojíždět případně také autobusy náhradní dopravy.

Rekonstrukcí kromě výše uvedeného kolejiště projdou také zastávky a sociální budova. Nástupní zastávka bude vybavena celkovým zastřešením, sociální budova bude taktéž rekonstruována a bude sloužit jak řidičům, tak cestujícím (veřejné WC). Součástí by měla být také služebna městské policie.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. ledna 2020

Toplist